časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Osvětlení reklamních ploch

číslo 1/2002

Osvětlení reklamních ploch

V současné době se všude kolem nás instalují různé poutače, reklamní panely a mnoho dalších zařízení, které mají za úkol upoutat naši pozornost. Jsou umístěny podél komunikací, na budovách, na volných prostranstvích apod. Většinu z nich během dne vnímáme, aniž bychom si to uvědomovali. Ale v noci nás přitahují ty, které jsou osvětleny a vynikají v okolní tmě.

Obr. 1.

Firma Enika spol. s r. o. distribuuje široký sortiment svítidel vhodných pro osvětlování reklamních ploch. Tato svítidla svou konstrukcí a elektrickou výbavou zaručují dlouholetou odolnost a tím i dlouhou životnost. Svítidla tohoto typu lze rozdělit do několika kategorií použití – podle charakteru, velikosti a umístění reklamní plochy.

Pro malé reklamní plochy charakteru informačních štítů na prodejnách navigačních tabulí apod. je vhodné použít svítidla malého světelného výkonu, jako jsou Fluospot, Albatros, Spider a Ypsilon. Svítidla s malým světelným výkonem lze velmi dobře využít k osvětlení ploch s osvětlovanou plochou do výšky 2,0 m (obr. 1).

Pro takovýto případ osvětlení je velmi vhodné svítidlo Fluospot (obr. 2). Tento typ svítidla je možné osadit dvěma nebo čtyřmi kompaktními zářivkami o výkonu 9 W. Svítidlo v krytí IP55 je vyrobeno z odolného plastu bílé nebo černé barvy. Optická část svítidla je z vysoce leštěného hliníkového plechu; vyzařovací charakteristika svítidla je osově symetrická. Malá spotřeba energie a velká účinnost optického systému umožňují řešit velké množství aplikací a využití.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Svítidla Albatros (obr. 3) a Spider (obr. 4) pro výbojky se skládají ze dvou částí – optické a předřadníkové. Optická část je vyrobena z hliníkové slitiny a difuzor je z tvrzeného skla. Předřadníková část je z plastu. Obě části jsou spolu pevně spojeny. Světelným zdrojem mohou být halogenidové výbojky 70 W nebo 150 W. Obě svítidla se vyrábějí také ve verzi pro lineární halogenové žárovky. Ovšem halogenové žárovky nejsou pro svůj krátký život příliš vhodné k osvětlení reklamních ploch. Svítidla Albatros a Spider jsou v krytí IP55 a IP65. Rozdíl mezi těmito dvěma svítidly je ve vyzařovací charakteristice. Světlomet Spider má symetrické vyzařování a Albatros asymetrické vyzařování. Těmito svítidly lze kvalitně osvětlit plochy větších rozměrů (obr. 5).

Svítidlo Ypsilon (obr. 6) je kompaktní a je vyrobeno z hliníkové slitiny. Je určeno pro halogenidové výbojky 70 W a 150 W. Elektrická výzbroj je umístěna přímo ve svítidle. Svítidlo má asymetrickou nebo kruhovou vyzařovací charakteristiku. Krytí svítidla je IP65. Ypsilon se vyrábí také ve verzi pro dvě kompaktní zářivky 24 W.

Obr. 5.

Pro osvětlení velkých billboardů jsou určena především svítidla Leo (obr. 7) a Comet (obr. 8), která svými světelnětechnickými vlastnostmi splňují nároky na osvětlení takto rozměrných ploch.

Obě svítidla jsou vyrobena z litého hliníku. Difuzor tvoří tvrzené sklo, které je zajištěno kovovými sponami. Tato svítidla je možné osadit halogenidovými výbojkami od 150 do 400 W. Vyzařovací charakteristiky jsou symetrické a asymetrické. Svítidlo Leo má navíc ještě rotačně souměrnou vyzařovací charakteristiku, kterou lze pomocí doplňkového prizmatického skla upravit na eliptickou. Toto provedení je možné úspěšně použít např. při osvětlení reklam na úzkých svislých objektech (komíny, patrové budovy atd.).

Ke všem zmíněným svítidlům je nabízeno velké množství příslušenství (výložníkové tyče, mřížky proti oslnění, clony, stínítka, ochranné mřížky atd.).

Při návrhu osvětlení reklamních panelů je nutné zohlednit některá základní kritéria.

Nejprve je třeba stanovit základní rozměr světelné reklamy, její tvar, velikost osvětlované plochy, druh materiálu a její umístění (poloha vzhledem k vozovce, chodníku, k sousedícím objektům).

Tab. 1.

Kategorie Jas okrajového pole Charakteristika prostředí
I. < 0,3 cd/m2 Neosvětlené prostředí, silnice noční obloha
II. > 0,3 až 3,0 cd/m2 Mírně osvětlené prostředí, průměrně osvětlená vozovka, individuální světelné body
III. >3,0 cd/m2 Silně osvětlené prostředí, vyšší úroveň osvětlení vozovky, více světelných zdrojů

Dalším velmi důležitým faktorem světelného návrhu je stanovení charakteru prostředí, v jakém má být reklamní panel umístěn. Základní rozdělení prostředí je v tab. 1. Doplňujícími faktory je posouzení okolních ploch z hlediska jejich jasu, polohy a druhu zařízení ohledně zajištění bezpečnosti a provozu na komunikacích. V neposlední řadě při návrhu osvětlovací soustavy je nutné brát v úvahu nejen umístění svítidel co se týče údržby a výměny světelných zdrojů, ale také zajištění svítidel proti nenechavcům.

Tab. 2.

Kategorie prostředí Maximální hodnota svítivosti při celkové ploše S < 20 m2 Maximální hodnota jasu při celkové ploše S > 20 m2
I. 100 cd 5 cd/m2
II. 300 cd 15 cd/m2
III. 1000 cd 50 cd/m2

V tab. 2 jsou uvedeny maximální přípustné hodnoty svítivosti a jasů podle velikosti osvětlované reklamní plochy. Tyto hodnoty platí pro osvětlované reklamy i pro prosvětlované plochy.

Budou-li tyto hodnoty překročeny, bude na tyto plochy nezanedbatelně upoutávána pozornost, přičemž hrozí odpoutání pozornosti řidičů od řízení, dokonce může vzniknout nebezpečná situace jejich oslnění.

Obr. 6. Obr. 7. Obr. 8.

Jestliže se v vzorném poli promítá několik takových ploch, je nutné zjistit, zda v kategorii I je vzdálenost kratší než 10 m a v kategorii II kratší než 5 m. Pro kategorii III je nutné posoudit vzdálenost každého reklamního zařízení k sousednímu vždy individuálně.

Pro osvětlování reklamních ploch je nutné používat takové světelné zdroje, které mají dlouhý život a zajišťuji co nejlepší podání barev osvětlovaného objektu.

V blízkosti dopravních zařízení, např. semaforů, se nesmí k osvětlení používat takové světelné zdroje, které by svým světelným tokem a barvou znemožňovaly řidičům správně hodnotit dopravní situaci.

Obr. 9.

Příklad návrhu osvětlení reklamní plochy
rozměry: 10 × 2 (m)
činitel odrazu osvětlované plochy: 0,2
umístění: okraj města
navržené svítidlo: Fluospot PC 29 – 2 × 9 W (8 ks)
světelný zdroj: kompaktní zářivka 9 W (16 ks)
výpočetní program: Cade lighting
doba provozu denně: 6 h
spotřeba elektrické energie za 1 rok: 456 kW·h

Firma Enika spol. s r. o. Nová Paka zájemcům nabízí zcela zdarma návrh osvětlovací soustavy pomocí firemního programu Cade lighting nejen pro reklamní plochy, ale i pro světelné studie podle platných norem.

Literatura:

[1] PLCH, J.: Návrh a projektování reklamních panelů. In: Kurz osvětlovací techniky XX, VŠB – TU Ostrava, říjen 2001, s. 97-101.

[2] PLCH, J.: Světelná technika v praxi. Praha, IN-EL 1999, 207 s.

ENIKA spol. s r. o.
Nádražní 609
509 01 Nová Paka
tel.: +420 434 66 33 11
fax: +420 434 66 33 22
e-mail: enika@enika.cz
http://www.enika.cz