časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlení prodejny Bibelot v pasáži Černá růže v Praze

|

číslo 2/2003

Osvětlení prodejny Bibelot v pasáži Černá růže v Praze

Ing. arch. Luboš Sekal, A. A. L. S. Atelier architektury

Rozhodující pro utváření charakteru prodejny bylo těchto několik momentů a souvislostí:

Obr. 1.
  • Nejdůležitější byla skutečnost, že prodávaný sortiment měl tvořit malý počet luxusních a kvalitních předmětů – kabelky, tašky, drobné galanterní kusy – většinou z kůže, v temných klasických odstínech, ale i v jasných, výrazných módních barvách.

  • Dalším určujícím momentem pro interiér byly širší vztahy: umístění v těsném sousedství hodnotného interiéru ve stylu art deco, přesunutého sem z průčelní pozice v ulici Na Příkopě.

  • V neposlední řadě to byl celkový funkcionalistický ráz tehdy komplexně rekonstruované budovy, která byla očištěna od pozdějších architektonických nánosů (bohužel včetně tvarově mimořádně zajímavého vloženého pevného točitého betonového schodiště z 50. let minulého století ve stylu tzv. Bruselu).

Navržený interiér byl proto na jedné straně souznící s myšlenkami funkcionalismu a zároveň stavějící se kontrastně k sousední výtvarněji pojaté prodejně v dekorativnějším stylu – kontrastní barevností, materiálově i způsobem osvětlení.

Spolu s již zmíněnou nutností prezentace mnohdy i výrazně barevného zboží vznikl barevně neutrální prostor prodejny, který má navozovat dojem luxusu a ojedinělosti.

Obr. 2.

Základem je precizně zpracovaný černý interiér ve skladbě lakovaných povrchových dílů jako pozadí pro malý počet vystavovaných prodávaných kusů. Černá barva prostor vyplní a v reálu i příjemně zabydlí (fotografie nemůže vystihnout přesný charakter prostoru). Záměrem bylo, aby zákazník tento vnitřní černý prostor konkrétně ani nevnímal a soustředil se pouze na světlé povrchy se zbožím. K tomu výrazně a nezastupitelně napomáhá způsob osvětlení.

Základní černá „krabice„ je na bocích prolomena velkými otvory – stylizovanými výlohami, ve kterých je vystaveno zboží. Těmito „výlohami„ dopadá do interiéru světlo jakoby zvenčí (zadní stěna – vlnitý plech pro rozptyl dopadajícího, poměrně ostrého horního světla) – interiér se tak zvětšuje a prosvětluje. Toto „venkovní“ světlo obstarávají širokoúhlá svítidla osazené 150W halogenidovými výbojkami se studeným, denním světlem 4 100 K. Tato svítidla jsou skryta očím zákazníků v prostoru nad policemi za černým pláštěm.

Podobně skrytě jsou umístěna stejná svítidla i v zadní části prodejny, za prodejním pultem, za vysokými, svislými bílými poloprůsvitnými skly – formou kontralichtů.

Tímto jednotným (z hlediska zdrojů) osvětlením je dána základní hladina osvětlení. Protože by však toto rozptýlené osvětlení bylo příliš unylé a mrtvolné, pro správnou prezentaci prodávaného zboží je doplněno přímým osvětlením – sestavou svítidel s reflektory umístěnou podélně v ose prostoru – ve stropě. Svítidla jsou osazena naklápěcími a směrovatelnými reflektorky s 12V halogenovými žárovkami 75 W s úhlem poloviční svítivosti 24° (tj. s vrcholovým úhlem světelného kužele, ve směru jehož površek je svítivost rovna polovině maximální, zpravidla osové svítivosti) . Ty, které jsou nasměrovány na zboží, dávají přirozené, teplé světlo (3 000 K) s výborným podáním barev.

Obr. 3.

Zároveň tyto žárovky vytvářejí na zboží stíny a pomáhají tak modelovat tvary předmětů. Přestože vzdálenost 75W žárovek od osvětlovaných předmětů na policích – bočních „výlohách„ – je asi 3 až 4 m, zatímco vzdálenost výbojek 150 W nad policemi je asi 1,2 až 1,5 m, je podíl osvětlení žárovkami velmi patrný a nutný.

Část těchto stropních reflektorových svítidel se žárovkami je nasměrována svisle dolů, do podlahy. Podlaha je záměrně vytvořena jako odražeč světla, jako plocha pro získání rozptýleného světla z reflektorových svítidel. Podlahová plocha je složena z plátů z korozivzdorného ocelového plechu. Tento materiál, ve své podstatě pocitově velmi chladný, se nasvícením žárovkami stává podstatně teplejším a svými odlesky dává určující charakter celému prostoru.

Obr. 4.

Kromě uvedeného základního principu je na ploše kolem prodejního pultu zvýšena hladina osvětlení vloženým vodorovným světelným pruhem ve stropě (zářivková svítidla nad zasklenou plochou v rovině stropu). V zadní části prodejny je ještě vyhrazeno místo pro posezení zákazníků. Zde je vhodné měkké, rozptýlené světlo, které shora dopadá na zadní stěnu, již tvoří svislá deska s povrchem z vlnitého hliníkového plechu. Tím dojde k žádoucímu rozptýlení světla. Podlaha je zde už kryta kobercem, takže se tu nevytvářejí další odrazy – světlo je tak tlumeno. Zdrojem světla v této části jsou zapuštěná podhledová svítidla – výklopné svítidlo 150 W, halogenidová výbojka 4 100 K doplněné svítidlem s přímým osvětlením – kompaktní zářivka 2 × 26 W chladně bílá, 4 000 K.

Jak je zřejmé z fotografií, vedle vlastního osvětlení hrají velkou roli použité materiály – utváření prostoru má svým způsobem divadelní charakter. Proto je důležitá kombinace světlých a tmavých ploch, materiálů odrážejících a pohlcujících světlo, ale i charakter konkrétního materiálu: jeho lesk, struktura, u skla lom světla.

Při navrhování osvětlení bylo nutné dbát, kromě charakteru osvětlení, na celkový příkon osvětlovací soustavy s ohledem na omezení tepelného záření. Protože účinnost halogenových žárovek je podstatně nižší než účinnost halogenidových výbojek, jsou značným zdrojem tepla. Záměrem proto bylo redukovat jejich množství na architektonicky nejnutnější počet. Obecně je třeba dbát na dostatečnou vzdálenost zboží od světelného zdroje současně vyzařujícího teplo.

Autor fotografií: P. Janžura
Dodavatel interiéru: ARA Kolín
Investor: ACTIVA spol. s r. o.