časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlení pro čerstvé potraviny

|

číslo 4/2002

Osvětlení pro čerstvé potraviny

Martin Fejtek, BÄ-RO

V posledních dvanácti letech prošel významnou proměnou pojem prodeje zboží, prodejny a s nimi spojené uspokojení potřeb zákazníka. Nedílnou součástí této změny je i nový pohled na efektivní využití osvětlení prodejní plochy nebo jednotlivých prodejních úseků s různým druhem sortimentu. Součástí nového vzhledu a atmosféry prodejen s potravinářským sortimentem se stal osvětlovací systém BÄRO speciálně vyvíjený pro dokonalé osvětlení čerstvých potravin.

Obr. 1. Obr. 3.

Systém vychází z poznání, že úseky s čerstvými potravinami nelze zvýraznit pro zákazníkovy oči v prostoru prodejny jen odlišnou intenzitou světla, ale je třeba toto místo nasvítit světlem jiného spektrálního složení než má světlo celkového (základního) osvětlení prodejní plochy.

Fakt, že pro efektivní nasvícení úseků s čerstvými potravinami je třeba jiné spektrum světla, nestačí. Barvu světla (teplotu chromatičnosti světla) je nutné přizpůsobit vystavenému sortimentu zboží. Je těžké si představit čerstvé maso pod teple bílým světlem – maso působí staře a nevábně. Pro zákazníka je takto osvětlené zboží takřka neprodejné. Na základě pokusů se spektrálním složením světla a následným vyhodnocením chování zákazníků bylo vyvinuto optimální spektrum pro jednotlivé druhy čerstvých potravin. Vznikl pojem akcentní osvětlení *) čerstvých potravin.

Obr. 2.

Vzhledem k velmi rozdílným prostorovým možnostem a požadavkům investorů na intenzitu osvětlení prostoru prodejny bylo zapotřebí vyvinout osvětlovací soustavy, které budou schopny uspokojit co nejvíce požadavků provozovatelů prodejen s potravinářským zbožím a docílit tak optimálního osvětlení čerstvých potravin, přičemž byly maximálně využity výsledky mnohaletých pokusů se spektrálním složením světla. Příklad zvýrazňujícího osvětlení obsluhovaného úseku lahůdek a masa je na obr. 1.

Speciální zářivky pro čerstvé potraviny
Pro malé prodejny, chladící pulty a vitríny jsou určeny zářivky BÄRO vyráběné v délkách 45 cm (15 W) až 150 cm (58 W). Zářivky mají průměr 26 mm a mají standardní zářivkovou paticí G13. Zářivky se vyrábějí s dvěma druhy spektrálního složení světla – pro osvětlení masa a uzenin (tab. 1), pro osvětlení ovoce, zeleniny, pečiva a lahůdek (tab. 2). Zářivková svítidla a zářivky jsou využívány všude tam, kde je kladen velký důraz na celkovou výši investice do osvětlení, v menších prodejnách obvykle s jedním typem sortimentu, a také tam, kde je intenzita osvětlení ovlivněna zejména požadavkem „aby tam byl dostatek světla.“

Tab. 1. Technické parametry zářivek BÄRO pro maso a uzeniny

Katalogové číslo Napětí (V) Příkon (W) Světelný tok (lm) Délka (mm) Půměr (mm) Patice Intenzita osvětlení (lx) z výšky 0,5 m Průměrný život (h)
3015 230 15 550 438 26 G13 200 15 000
30181 230 18 750 590 26 G13 225 15 000
30311 230 30 1 300 895 26 G13 400 15 000
30361 230 36 1 800 1 200 26 G13 450 15 000
30411 230 36 1 700 970 26 G13 500 15 000
30581 230 58 2 800 1 500 26 G13 550 15 000

Výbojková svítidla s předřadným filtrem
Pro osvětlení zboží z velkých výšek a na velkých prodejních plochách je vhodný osvětlovací systém tvořený výbojkovými svítidly BÄRO s předřadným filtrem. Svítidla se vyrábějí v provedeních pro vestavbu, pro montáž do napájecí europřípojnice a pro zavěšení do výšky až 6 m.

Obr. 4.

Pro úseky masa a uzenin je nejčastěji sestavován systém, který v daném úseku poskytuje intenzitu osvětlení v rozmezí Ek = 700 až 1 100 lx, pro úseky pečiva, ovoce a zeleniny pak systém na osvětlenost Ek = 1 000 až 1 500 lx, a to vždy s ohledem na přání investora.

Všechna výbojková svítidla jsou osazena halogenidovými výbojkami BÄRO 3306 (50 W) nebo 3312 (100 W) s paticí PG 12x, jejichž technické parametry jsou uvedeny v tab. 3.

Úpravy světelného spektra se u těchto svítidel dosahuje použitím dvojího zabarvení reflektorů a patentovaného předřadného světelného filtru.

Vzhledem k jejich výkonu není zapotřebí užívat obslužné vitríny s integrovaným svítidlem, což nejnovější trendy a zkušenosti v osvětlení a zařízení nových prodejen hodnotí jako nejlepší variantu. Pro nejefektivnější využití výbojkových svítidel je však třeba s jejich instalací počítat již v projektové přípravě prostoru prodejny.

Tab. 2. Technické parametry zářivek BÄRO pro ovoce a zeleninu, lahůdky a pečivo

Katalogové číslo Napětí (V) Příkon (W) Světelný tok (lm) Délka (mm) Půměr (mm) Patice Intenzita osvětlení (lx) z výšky 0,5 m Průměrný život (h)
3215 230 15 950 438 26 G13 360 15 000
3218 230 18 1 350 590 26 G13 415 15 000
3231 230 30 2 350 895 26 G13 720 15 000
3236 230 36 3 300 1 200 26 G13 830 15 000
3241 230 36 3 000 970 26 G13 890 15 000
3258 230 58 5 200 1 500 26 G13 1 030 15 000

Vestavné výbojkové svítidlo 6230 (50 W) a 6231 (100 W) je na obr. 2. Toto svítidlo je využíváno v podhledech pro osvětlení obsluhovaných úseků masa a uzenin, případně lahůdek. Pro maso a uzeniny je určen růžový filtr a stříbrný reflektor, pro osvětlení lahůdek (saláty, cukrovinky, ryby) byl vyvinut žlutý filtr kombinovaný se zlatou barvou reflektoru.

Obr. 6.

Rozteč svítidel při instalaci se pohybuje v rozmezí 120 až 140 cm. Použitím vestavných přímých svítidel (downlight) v zápultí v části s masem a uzeninou se zdrojem se studeným bílým světlem (4 000 K) a v části s lahůdkami, cukrovinkami a rybami se zdrojem s teplým bílým světlem (3 000 K) se vhodně dokreslí atmosféra konkrétního obsluhovaného úseku (obr. 3).

Výbojkové svítidlo s adaptérem pro europřípojnici 5655 (50 W) a 5657 (100 W) je na obr. 4.

Svítidlo s možností vyklopení na 60° a otočení o 300°. Spolu s tříokruhovým napájecím systémem tvoří ideální kombinaci pro osvětlení prodejních úseků a pečivových regálů na volné prodejní ploše (obr. 5).

V případě osazení asymetrickým reflektorem je využíváno pro osvětlení přístěnných pečivových a zeleninových regálů.

Závěsné výbojkové svítidlo 5697 (100 W) na obr. 6 umožňuje účinné osvětlení z výšky až 6 m. Napájení je možné z napájecího tříokruhového systému nebo samostatným přívodem. Je to ideální svítidlo pro osvětlení volně stojících prodejních prvků na prodejní ploše, jako jsou pečivové koše nebo zeleninové gondoly (obr. 7).

Obr. 5. Obr. 7.

Všechna uvedená svítidla lze podle požadavku investora libovolně upravit jednoduchou výměnou reflektoru a filtru a tím přizpůsobit případným změnám v uspořádání sortimentu v části prodejny s akcentním osvětlením.

Tab. 3. Technické parametry výbojek BÄRO 3306 a 3312

Katalogové označení Napětí (V) Příkon (W) Světelný tok (L) Délka (mm) Průměr (mm) Patice Průměrný život (h)
BFL-TOP 3306 230 50 2 400 149 32 PG12x 12 000
BFL-TOP 3312 230 100 4 800 149 32 PG12x 12 000

Při plánování a samotné realizaci akcentního osvětlení musí mít investor na paměti, že se pohybuje více v oblasti estetického vnímání lidí – zákazníků než v oblasti technických výpočtů a hodnot.

BÄRO
Jeseniova 67
130 00 Praha 3
tel./fax: 222 582 260
e-mail: baero@baero
http://www.baero.cz


*) Tento termín (používaný v tomto článku), převzatý z němčiny, jsme v řadě dříve publikovaných článků v časopise SVĚTLO nahrazovali po dohodě s předními světelnými techniky termínem zvýrazňující osvětlení. Oba termíny nejsou v terminologických normách definovány, a proto doporučujeme raději českou verzi. Pozn. red.