časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Osvětlení obchodního komplexu Forum Coimbra v Portugalsku

|

Ing. Jiří Kolařík, Philips Česká republika s. r. o., divize Lighting
 

Úvod

Forum Coimbra je rozsáhlý moderní obchodní komplex v historickém centru portugalského města Coimbra, sídla jedné z nejstarších evropských univerzit. Ta zde byla založena již v roce 1290. Obzvláště v posledních deseti letech prošlo město velkolepým rozvojem. S ekonomickým růstem rostl i zájem investorů o stavbu rozsáhlého obchodního komplexu, který zde dosud chyběl.
 
Forum Coimbra na břehu řeky Mondego naproti městskému centru má sloužit obyvatelům města i jeho okolí. Celkem 42 000 m2 prodejní plochy s hypermarketem, pěti dalšími velkými obchody a 100 menších prodejen, 28 restauracemi, multikinem se šesti sály, s 2 250 podzemními parkovacími místy a dalšími 250 venkovními stáními jistě uspokojí nákupní potřeby 350 000 obyvatel města a regionu Coimbra.
 
Snahou architektů bylo rozsáhlou stavbou nenarušit historický vzhled okolí. Optickým rozčleněním plochy fasády kombinací různých materiálů, povrchů a barev se jim obchodní komplex podařilo do existující zástavby vhodně začlenit; ta nyní vytváří dojem přirozeného organického rozvoje této městské oblasti.
 

Osvětlení interiéru

Interiér centra je řešen tak, aby vzbuzoval dojem venkovních prostorů. Návštěvník vchází do „nákupního městečka“, kde jednotlivá atria – náměstí propojují ulice a uličky ve stylu pěších zón lemovaných „domy“ různých tvarů a barev. Iluze pobytu venku je díky vhodně zvolenému osvětlení téměř dokonalá. Kombinace denního a umělého osvětlení všechny tvary a barvy harmonicky propojuje a příjemné prostředí městečka dotváří. Zatímco vnější osvětlení objektu láká kolemjdoucí k návštěvě, řešení interiéru vystihuje rozdílné charaktery jednotlivých částí.
 
Hlavním posláním světelného řešení bylo navodit pocit klidu a pohody, zabezpečit orientaci, zdůraznit hlavní prvky architektury a vytvořit celkově uvolněnou atmosféru pro nakupování. Osvětlení je navrženo tak, aby všechny tyto požadavky splňovalo v souladu s evropskými normami pro osvětlení. Velký důraz byl kladen na zamezení oslnění návštěvníků
světelnými zdroji nebo odrazem světla. Proto byl v tomto projektu při výběru svítidel kladen větší důraz na kvalitativní parametry osvětlení než na dosahovanou hodnotu intenzity osvětlení.
 
Hodnota osvětlenosti hlavního osvětlení je relativně nízká (150 lx). Pozornost nakupujících je tak přitahována výklady obchodů, které jsou osvětleny převážně scénicky s akcentujícími složkami. Zvýrazňující osvětlení je také použito k osvětlení solitérních objektů v pasáži.
 
Hlavní dominantou obchodního centra jsou tři atria řešená ve znamení tří živlů: země, vody a ohně. Tyto tři živly jsou charakterizovány třemi barvami: jasnou červenou, chladně modrou a žluto-bílou. Plastika z červených a žlutých pásků, zavěšená uprostřed ohňového atria, představuje oheň a je osvětlena červeným proměnným světlem. Ve „vodním světě“ se objevuje motiv desek a hranolů podsvětlených bílým a modrým světlem, v atriu země a v jídelní dvoraně (food court) jsou instalována obří stínidla osvětlená zevnitř světlem s dynamickým řízením barev.
 
K osvětlení hlavních ulic je využito přírodní denní světlo, vedlejší uličky bez denního světla od stropů osvětlují průsvitné prosvětlené desky, jež mají vytvářet tzv. sky efekt (dojem otevřené jasné oblohy).
 

Osvětlení exteriéru

Aby Forum Coimbra dotvářelo přirozený vzhled centra města, není jeho fasáda osvětlena plošně. Noční osvětlení exteriéru je proto založeno především na využití světla vycházejícího z vnitřku komplexu. Osvětlením jsou pouze zdůrazněny jednotlivé detaily budovy a jejího okolí.
 

Závěr

Projekt Forum Coimbra je další z řady úspěšných realizací společnosti Philips. V České republice Philips také realizoval podobné návrhy, namátkou lze jmenovat pasáž Olympie v Plzni (Světlo 1/2005, str. 10). Zde bylo rovněž využito dynamické řízení barev a nepřímé osvětlení.
 
Společnost Philips se ve svých projektech snaží o co největší míru uplatnění energeticky efektivních světelných zdrojů, příslušenství a efektivních svítidel. Upřednostňovány jsou zejména kompaktní vysokotlaké výbojky s elektronickým příslušenstvím a lineární zářivky standardu TL5.
 
V projektu Forum Coimbra jsou použity výbojky Philips MASTERColour CDM-T a –TC 70 W, kompaktní zářivky Philips MASTER PL-C 26 W a lineární zářivky Philips MASTER TL5. Vedle svítidel Philips Fugato Micro, Compact a Performance nebo Pentura, která jsou osazena těmito běžnými světelnými zdroji, se v realizaci výrazně uplatnila i svítidla Philips LEDline2 s výkonnými diodami LED Luxeon K2.
 
Konkrétní projekt společnost připravuje přesně podle přání zákazníka. Vše v duchu Sense and Simplicity, tedy tak, aby realizace měla smysl, byla podle představ zákazníka, přinášela užitek a nezatěžovala zbytečnou komplikovaností.
 
Obr. 1. Atrium Voda
Obr. 2. Atrium Země
Obr. 3. Eskalátory v atriu Voda
Obr. 4. Food Court Forum Coimbra
Obr. 5. Food Court
Obr. 6. Venkovní pohled
 
Philips ČR spol. s r. o. Lighting
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5
tel.: 233 099 111, fax: 233 099 326