časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Osvětlení Negrelliho viaduktu

Michael Jansa | THOME Lighting s.r.o. | www.thomelighting.com

V této době je jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti osvětlení rušivé světlo. Rušivé světlo je člověkem vytvořené světlo, které má negativní účinky, např. pronikání osvětlení do bytů a osvětlování toho, co není žádoucí. Dodržení limitů rušivého světla, které jsou uvedeny v ČSN EN 12464-2, je velkou výzvou pro všechny výrobce LED osvětlení.

Obr. 1. Osvětlená kolejiště Negrelliho viaduktu (foto: Správa železnic)
Obr. 1. Osvětlená kolejiště Negrelliho viaduktu (foto: Správa železnic)

Tuto výzvu v THOME Lighting s.r.o. „vzali za své“ a ve spolupráci s oddělením vývoje navrhli speciální mřížku, kterou je možné umístit do svítidla pro veřejné osvětlení PreLED. Použití mechanického clonění LED čipů je nejúčinnější způsob, jak dosáhnout optimální a uživatelsky příjemné atmosféry osvětlení, které splňuje i další požadavky na veřejné osvětlení. Pomocí přídavné clonicí mřížky odborníci firmy ze standardního svítidla PreLED udělali vysoce energeticky efektivní svítidlo, které je zároveň šetrné k životnímu prostředí. Díky této mřížce lze zabránit nežádoucímu přímému osvětlení prostoru před svítidlem nebo za ním. Světelný tok je regulován jen do potřebných směrů a neosvětluje okolní budovy přímým osvětlením. Další nespornou výhodou je možnost clonicí mřížku jednoduše implementovat i dodatečně do jakéhokoliv již nainstalovaného svítidla PreLED.


Obr. 2. Simulace osvětlení kolejiště Negrelliho viaduktu v nepravých barvách

O svítidle PRELED

Svítidlo tvoří hliníkový odlitek s optickým krytem z tvrzeného bezpečnostního skla. Krytí IP66 a mechanická odolnost IK10 zajišťují vysokou odolnost proti negativním vlivům počasí i možnému působení vandalů a tím zaručují dlouhouživotnost celého svítidla. Standardem každého svítidla PreLED je předřadník s přepěťovou ochranou 10 kV, umožňující nastavit umělou půlnoc (AstroDIM), a konstantní světelný tok (CLO). Díky prolisu na horní straně ho lze osadit konektorem ZHAGA nebo NEMA a začlenit do jakéhokoliv řídicího systému smart city. Na důkaz kvality je svítidlo PreLED licencováno na používání značky ENEC – celoevropskou značku shody výrobku s evropskými normami (EN) pro elektrickou bezpečnost.

Světelnětechnická řešení

Společnost THOME Lighting se snaží vytvářet světelnětechnické návrhy právě i s ohledem na omezení rušivého světla. Má za sebou mnoho kvalitních realizací ve městech, ale i v národních parcích, kde nejen zohledňuje efektivní osvětlení vozovky nebo venkovního pracovního prostoru, ale také klade velký důraz na minimalizaci rušivého světla.

Na omezování rušivého světla je třeba myslet u světelnětechnického výpočtu pro veřejné osvětlení měst a obcí, ale rovněž na železnici, jako např. při rekonstrukci Negrelliho viaduktu.

Obr. 3. Svítidla PreLED jsou umístěná na stožárech trakčního vedení Negrelliho viaduktu (foto: Facebook – Šotodavčus)
Obr. 3. Svítidla PreLED jsou umístěná na stožárech trakčního vedení Negrelliho viaduktu (foto: Facebook – Šotodavčus)

Osvětlení Negrelliho viaduktu

Negrelliho viadukt je historicky první pražský železniční most přes Vltavu a s délkou 1120 m je zároveň nejdelším železničním mostem v Česku. V roce 2017 začala jeho rekonstrukce a s ní se objevil i požadavek na osvětlení kolejiště, které bude vyhovovat mimo jiné normě ČSN EN 12464-2 – Železnice a tramvaje a současně její často opomíjené části týkající se rušivého světla (tab. 1). Tato část normy stanovuje maximální hodnoty osvětlenosti fasád budov v úrovni oken v prostorech přiléhajících k osvětlení venkovního pracovního prostoru.

Tab. 1. Přípustné maximum rušivého světla pro venkovní osvětlovací soustavy
Přípustné maximum rušivého světla pro venkovní osvětlovací soustavy

V případě nasvětlení Negrelliho viaduktu bylo nutné dodržet požadovanou průměrnou osvětlenost kolejiště 10 lx s rovnoměrností Uo 0,25, ale zároveň zohlednit okolní zástavbu a co nejvíce eliminovat přímé osvětlení budov. Osvětlovaný prostor je velmi specifický, protože okolní domy jsou v těsné blízkosti a svítidla jsou instalovaná na stožárech trakčního vedení nad obytnou zástavbou. Vzhledem k umístění spadá Negrelliho viadukt do zóny prostředí E4, takže bylo třeba dodržet maximální osvětlenost okolních fasád v době nočního klidu pod 5 lx, nebere-li se v úvahu příspěvek osvětlení okolními svítidly. Pro ověření správnosti návrhu bylo zapotřebí danou situaci detailně modelovat a okolní zástavbu simulovat. S běžnými optickými prvky nebylo reálné požadované parametry splnit, a proto odborníci firmy Thome museli zvolit mechanické clonění svítidel přídavnou clonicí mřížkou speciálně upravenou pro Negrelliho viadukt.

Obr. 4. Svítidlo PreLED s mřížkou; clonící mřížka pro svítidlo je chráněna průmyslovým vzorem č.37609
Obr. 4. Svítidlo PreLED s mřížkou; clonící mřížka pro svítidlo je chráněna průmyslovým vzorem č.37609


Obr. 5. Díky clonicí mřížce lze efektivně omezit svícení před nebo za svítidlo

O společnosti THOME Lighting s.r.o.

Společnost je český výrobce LED svítidel pro průmysl a veřejné osvětlení s více než 25letou tradicí. Zabývá se návrhem, vývojem, výrobou a prodejem LED svítidel. Výrobní podnik se nachází v Kamenickém Šenově, kde se již přes 25 let vyrábějí svítidla s důrazem na kvalitu, efektivitu a šetrnost k životnímu prostředí. Spojení firemní technologie s komponenty předních světových značek, jako je CREE, Samsung, Osram nebo Helvar, zaručuje dlouhou životnost, maximální efektivnost a cenovou dostupnost vyrobených produktů. Na důkaz kvality společnost disponuje třemi certifikáty: ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.
 

THOME Lighting s.r.o.
Prácheň 246, 471 14 Kamenický Šenov
info@thomelighting.comwww.thomelighting.com