Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Festival světla BLIK BLIK opět rozsvítí Plzeň Třetí ročník plzeňského festivalu Blik Blik se chystá na pátek 17. a sobotu 18. března.…

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Více aktualit

Osvětlení Muzea loutek v Plzni

Ing. Petr Žák, Ph.D., Etna s. r. o.
 
V druhé polovině loňského roku bylo v Plzni otevřeno nové Muzeum loutek. Dům, ve kterém se nové výstavní prostory nacházejí, patřil již od středověku mezi nejvýznamnější patricijské domy města. Budova je tvořena dvoutraktovým průčelním domem a zadním dvorním stavením, které spojuje úzké křídlo na východní straně vnitřního dvora. Jádro průčelního domu pochází ještě z předhusitské doby. Velkolepá renesanční přestavba z let 1580 až 1590 obohatila průčelí domu o jednu z nejkrásnějších renesančních fasád a zvýšila jej o druhé patro a štít. Součástí barokních stavebních úprav po roce 1726 byla výměna dřevěných trámových stropů v přízemí průčelního domu za klenby.
 

Popis expozice

 
Nová expozice Muzea loutek těží z místní bohaté loutkoherecké tradice a mapuje činnost loutkových divadel hrajících v Plzni a jejím nejbližším okolí. Expozice postupně představuje počátky loutkářství od kočovných loutkoherců, přes Loutkové divadlo feriálních osad, Skupovo divadlo, produkce loutkových souborů z druhé poloviny 20. století až do současnosti. Část exponátů je vystavena ve vitrínách, část je volně instalována na pódiích a v rámci malých divadelních scén (obr. 3). Zajímavostmi expozice jsou dvě oživená divadla, Škodovo a Novákovo (obr. 2), s vlastním osvětlením a pohybujícími se loutkami.
 
Součástí expozice je také prezentace současného profesionálního Divadla Alfa v multifunkčním sále, kde je možné s loutkami manipulovat a seznámit se s různými technikami vodění. Tento sál je současně využíván k pořádání divadelních představení, přednášek či konferencí. V zadním dvorním objektu se nachází kavárna Café Skupa, jejíž interiér je inspirován podobou dochovaného bytu manželů Skupových, včetně reprodukce malby od Jiřího Trnky.
 

Koncepce osvětlení

 
Koncept osvětlení expozičních prostorů vychází z původního návrhu osvětlení pro projekt stavby a z následně zpracovaného architektonicko-výtvarného řešení expozice. Umělé osvětlení ve výstavních prostorech tvoří dvě soustavy normálního umělého osvětlení (expoziční a pomocná) a soustava nouzového osvětlení.
 

Osvětlení exponátů

Expoziční soustava je určena k osvětlení výstavních prostorů v návštěvní době a skládá se ze dvou částí: vnější a vnitřní. Vnější expoziční osvětlení je určeno k osvětlení prostorových exponátů, popisků a doprovodných textů a tvoří je lištový systém iDuo (iGuzzini) zavěšený na lankových závěsech. V lištách jsou osazena směrová svítidla Lux (obr. 4) pro halogenové reflektorové žárovky s dichroickým reflektorem na malé napětí (12 V) o příkonu 50 W s možností volby úhlu poloviční svítivosti z řady 10°, 24°, 36° a 60°. Součástí každého svítidla je elektronický stmívatelný transformátor s ruční regulací světelného toku v rozsahu od 10 do 100 %. Tato regulace umožňuje nastavit osvětlenost na exponátech v rozsahu přibližně od 30 do 300 lx. Vnitřní expoziční soustava je určena k vnitřnímu osvětlení vitrín a je napojena na okruh umístěný v systému podlahových instalačních kanálů a nástěnných instalačních lišt Tehalit. Pro tuto osvětlovací soustavu jsou použita zářivková svítidla (obr. na titulní straně časopisu) a světelné diody (LED). Obdobně jako vnější osvětlení, má i systém vnitřního expozičního osvětlení místní regulaci, která umožňuje plynule nastavovat osvětlenost v rozsahu od 30 do 200 lx.
 

Pomocné osvětlení

Soustava pomocného osvětlení je určena k osvětlení prostorů mimo návštěvní dobu pro účely úklidu, údržby nebo úpravy expozice. Ve výstavních prostorech je toto osvětlení integrováno do horní části napájecích lišt iDuo (iGuzzini) v podobě nepřímého zářivkového osvětlení.
 

Osvětlení multifunkčního sálu

Multifunkční sál s jevištěm, kde se prezentuje Divadlo Alfa, je vedle uvedených osvětlovacích soustav vybaven scénickým osvětlením s místním ovládáním, které se používá při divadelních představeních.
 

Ovládání osvětlení a jeho provoz

 
Osvětlovací soustava ve výstavních sálech je připojena přes řídicí systém osvětlení. K ovládání osvětlení je určen dotykový panel umístěný v prostoru pokladny (obr. 1). Osvětlovací soustavu expozičního osvětlení lze ovládat jako celek nebo po jednotlivých patrech. Pomocné osvětlení je možné ovládat centrálně i lokálně. V každé výstavní místnosti jsou tlačítka k ovládání pomocného osvětlení. Funkce tlačítek je během běžné návštěvní doby blokována, mimo návštěvní dobu jsou tlačítka funkční. V prostorech s modely divadel reaguje expoziční osvětlení na aktivaci divadélek. Jestliže návštěvník spustí divadélko, ztlumí se expoziční osvětlení. Tím se dosáhne většího kontrastu mezi vnitřním osvětlením divadélka a okolím, a tudíž i dramatičtějšího účinku.
 
Součástí dodávky projektu osvětlení byla uživatelská příručka expozičního osvětlení, jejímž účelem je:
  • uchování navrženého konceptu expozičního osvětlení po servisních zásazích,
  • preventivní předcházení možným poruchám,
  • optimalizace údržby osvětlovací soustavy a výměny světelných zdrojů.
Příručka osvětlení obsahuje ke každému světelnému místu informace o typu svítidla a světelného zdroje, u směrovatelných svítidel jejich nasměrování a úroveň regulace.
 

Základní údaje:

Investor stavby/expozice: město Plzeň/Divadlo Alfa
Kurátoři expozice: Mgr. D. Bechný, Mgr. J. Studená a Mgr. T. Froyda
Architekt stavby: Ing. arch. J. Opl (Ateliér Soukup)
Architekt expozice: akad. arch. V. Vagady (G. L. Architekti s. r. o.)
Návrh osvětlení: Ing. P. Žák, Ing. T. Moravec (Etna s. r. o.)
Svítidla: iGuzzini, Saas
Řídicí systém: Apolloart
Vitríny: Revyko s. r. o.
Foto: Petr Janžura
 
Obr. 1. Vstupní prostor s pokladnou
Obr. 2. Výstavní místnost s divadlem Karla Nováka
Obr. 3. Divadelní scéna s loutkami
Obr. 4. Směrové svítidlo do lišty Lux (iGuzzini), halogenová žárovka 50 W, plynulá regulace 10 až 100 %.