časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlení interiéru a exteriéru administrativní budovy ACTIVA

|

číslo 3/2004

Osvětlení interiéru a exteriéru administrativní budovy ACTIVA

Ing. arch. Luboš Sekal,
A. A. L. S. Atelier architektury

Úvod

Tak zvané logistické centrum firmy Activa (kancelářské potřeby – velkoobchod a zasílatelská služba) tvoří novostavba třípodlažní kancelářské budovy a přímo navazující objekt skladů.

Obr. 1.

Vnitřní uspořádání administrativní budovy (projekt: firma Dvořák, Tábor) bylo čistě utilitární, bez jakéhokoliv prostorového záměru, s použitím běžných materiálů – železobetonový skelet, cihelné vyzdívky, minerální podhledové čtverce apod. Negativem tohoto řešení je nepřehlednost, nesnadná logická orientace, nevýrazné únikové cesty. Předmětem řešení byl návrh interiéru vybraných prostor (vstup, zasedací místnosti, jídelna, některé kanceláře, osvětlení interiéru a exteriéru apod.).

Součástí přístupu k individualizaci interiérů byla vedle nejvýraznější změny – grafického pojednání vybraných stěn – adaptace navrženého osvětlení.

Osvětlení interiéru

V původním projektu elektro bylo navrženo, aby osvětlení veškerých ploch (chodbami počínaje, přes kanceláře až po obslužné prostory) zabezpečovala běžná podhledová zářivková svítidla do rastru 600/600 mm 4 × 18 W s leštěnou mřížkou v téměř shodném plošném rozmístění.

Nový návrh osvětlení se snažil, aby funkčně rozdílné prostory byly osvětlovány odlišně.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Obr. 2. Svítidla Libra (iGuzzini, Etna) s odhalenou lineární zářivkou T5 na chodbách (foto P. Janžura)
Obr. 3. Signální červená svítidla Square moon long (Modular, Horizont) na nárožích komunikací ohlašující únikové schodiště (foto autor)
Obr. 4. Vstupní hala administrativní budovy se svítidlem Bulla (Martini, Esagono) nad recepcí, výklopným směrovatelným svítidlem Trimmer (iGuzzini, Etna) a svítidlem Libra (iGuzzini, Etna) na chodbě, na nároží svítidlo Square moon long (Modular, Horizont) (foto autor)

Osvětlení chodeb zajišťují výrazem minimalistické zářivky Libra v základním provedení, tj. bez jakýchkoliv stínidel. Těleso zářivkového svítidla je upevněno do podhledu, vlastní zářivka, která je asi 200 mm pod rovinou stropu, osvětluje proto, že je necloněná, i vlastní podhled. Eliminuje se tak častý jev – temný strop, ze kterého se osvětluje podlaha, popř. stěny. Komunikační koridory jsou osvětleny relativně rovnoměrně, bez výrazných rozdílů jasů na jednotlivých površích. V reálu je zřejmé, že takto použitá holá zářivka T5 neoslňuje.

Obr. 6.

Obr. 6. Velká zasedací místnost, vedle skrytého osvětlení stěn zářivková svítidla Bulla (Martini, Esagono) (foto P. Janžura)

Odlišně je koncipováno osvětlení dalších typů místností.

V zasedacích místnostech je převážně kombinace zářivkového podvěšeného up-down (přímo-nepřímého) osvětlení jednacích míst a směrového osvětlení individuálně graficky upravených stěn jako dominant daných prostor. Směrové osvětlení obstarávají otočné a výsuvné světlomety nainstalované do podhledu nebo směrovatelné světlomety v podobě stojanového svítidla. Součástí stojanových svítidel jsou stmívače. Principiálně obdobně jsou vybaveny kanceláře vedení firmy. Kromě různých charakteristik vyzařování světelného toku je odlišná i barva světla – reflektorová svítidla jsou osazena halogenovými žárovkami. Jejich světlo s výborným podáním barev dává vyniknout graficky pojednaným stěnám. Jednotlivé typy svítidel lze ovládat samostatně. To přispívá k vytváření individuálního prostředí podle různých vnějších vlivů a potřeb, přičemž je možné nastavovat různé úrovně světla i jeho charakter.

Kombinace zářivkového a žárovkového reflektorového osvětlení je využita i v uzlových komunikačních bodech. Zde se teplejším žárovkovým světlem osvětlují stěny, které mají podobu skleněného obkladu.

Výrazným prvkem osvětlení v interiéru jsou nástěnná svítidla, která obemykají nároží stěn. Jejich počet na nároží zpravidla označuje úroveň podlaží.

Barva jejich čelní rozptylné plochy je červená (tato signální barva usnadňuje orientaci na interiérových komunikacích). Uvedená svítidla jsou vždy instalována u komunikačních vertikál.

Obr. 5. Obr. 7. Obr. 8.

Obr. 5. Hlavní schodiště se světlomety na dlouhých závěsech Le Perroquet (iGuzzini, Etna) (foto autor)
Obr. 7. Malá zasedací místnost s výsuvnými a otočnými stropními svítidly Trimmer a stojanovým svítidlem Le Perroquet (obě iGuzzini, Etna) (foto P. Janžura)
Obr. 8. Vnitřní komunikace u kanceláří vedení, na stropě zářivkové svítidlo Libra se stínidlem, v pozadí stojanové reflektorové svítidlo Le Perroquet (obě iGuzzini, Etna) (foto autor)

Různý způsob osvětlení, teplota chromatičnosti i typy svítidel pomáhají odstranit již zmíněné negativní působení nepřehlednosti vnitřních prostor a zároveň odstraňují pocit chladné neosobní administrativy. To bylo cílem úprav; rovněž i to, vytvořit individualizované příjemné pracovní prostředí, které je člověku zároveň stimulem i klidným místem odreagování.

Osvětlení exteriéru

Celý areál je tvořen dvěma k sobě přilehlými budovami – administrativní budovou a rozlehlejším a objemnějším objektem skladů. Tyto dvě části jsou osvětleny odlišně. Jelikož areál je umístěn téměř na okraji Prahy, bez přímo navazující zástavby, je hmota skladů nasvícena rozptýleným světlem nepříliš velké intenzity. Záměrem bylo tuto hmotu pouze naznačit, tak, aby se neutápěla ve tmě.

Administrativní budova je naopak nasvícena intenzivněji, s akcentem na vstupní partii. S ohledem na možnost umístění svítidel byl zvolen i typ svítidla. Ve volné zeleni jsou instalována směrovatelná reflektorová svítidla, před administrativní budovou, kde jsou pouze zpevněné plochy, osvětlení zajišťují svítidla s asymetrickou optikou vsazená do dlažby chodníku. Svítidla umístěná blízko fasád podporují dojem plastičnosti jinak v podstatě ploché fasády. Ve zdůrazňovaném okolí administrativní budovy – u vstupu – je dekorativně nasvícen parter. Nízká stojanová svítidla zvýrazňují rozhraní vozovky a chodníků.