časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlení hrací plochy multifunkční haly Sazka Areny

|

číslo 3/2004

Osvětlení hrací plochy multifunkční haly Sazka Areny

Ing. Martin Vítek,
Thorn Lighting CS spol. s r. o.

Na začátku minulého roku požádala firma ABD Group, která realizovala celý soubor plošného osvětlení sportovní haly, firmu Thorn Lighting CS o vypracování světlené studie prostoru hrací plochy v multifunkční aréně společnosti Sazka. Na podzim 2003 bylo nutné návrh osvětlení obhájit. Teprve v průběhu ledna letošního roku byla mezi oběma firmami podepsána smlouva o dodávce osvětlovacího systému. Obr. 1. K tomuto rozhodnutí vedla skutečnost, že Thorn Lighting CS nejen nabízel řešení podle představ investora, ale hlavně byl schopen vše vyřešit ve velmi krátkém termínu. Dlouholeté zkušenosti firmy ohledně osvětlování sportovišť v České republice i ve světě zároveň poskytovaly jistotu úspěšné realizace tak náročného projektu. Obě firmy přistoupily k úkolu s odhodláním úspěšně jej splnit, a proto vytvořily dokonale fungující tým. Tak však na uvedené stavbě musely pracovat všechny firmy.

Pro možné umístění televizních kamer po celém obvodu haly byla zvolena symetrická osvětlovací soustava podle obou jejích os. Světlomety jsou rozděleny do čtyř na sobě nezávislých soustav: technická, nouzová, pro osvětlení diváků a pro osvětlení hrací plochy.

Pro nejméně náročný, ale nejčastější provoz haly byla navržena technická soustava. Protože bude velmi často provozována, budou její výbojky také nejčastěji vyměňovány. Její výhodou je, že světlomety, jimiž je vybavena, svým provozem nezatěžují soustavu určenou pro osvětlování prostor pro sporty.

Obr. 2.

Nouzová soustava je rozdělena na dvě podsoustavy. Jedna zajišťuje nouzové osvětlení hrací plochy a druhá prostor pro diváky. Obě soustavy jsou tvořeny světlomety osazenými zapalovači pro okamžitý znovuzápal a jsou navrženy tak, aby splňovaly přísné požadavky na zajištění stanovených hodnot osvětlení pro bezpečné ukončení činnosti.

V prostorech pro diváky (hlediště), až nad úroveň tzv. sky boxů, je zajištěno osvětlení ve čtvrtinové hodnotě vertikální osvětlenosti hrací plochy. Směrem do nejvyšších částí haly se tato hodnota postupně snižuje.

Soustava pro osvětlení hrací plochy byla podle světelných i rozměrových požadavků jednotlivých sportů dále rozdělena na pět podsoustav. Provozovatel haly může využívat podsoustavu pro osvětlení sportů provozovaných na ploše do velikosti házenkářského hřiště (volejbal, tenis atd.). Další podskupinou jsou vybrané světlomety pro osvětlení plochy velikosti ledního hokeje. Největší plochy, které je možné osvětlit dalšími podsoustavami, jsou sportoviště pro atletiku a cyklistiku. Každou z navržených podsoustav je možné provozovat s různými hladinami osvětlení. Od nejnižší horizontální intenzity pro tréninkové účely až po největší vertikální intenzity pro možnost kvalitního snímání televizními kamerami. Poslední podskupina osvětlení hrací plochy je navržena pro provoz bez požadavku na TV snímání. Obr. 3. Především je ale připravena pro případ výpadku proudu, a tedy nefunkčnost některé ze čtyř podsoustav pro TV snímání. Je možné ji využít po dobu nutnou pro vychladnutí výbojek před jejich opětovným zapálením. Během této doby je v provozu také nouzová soustava.

Osvětlovací soustavu tvoří 232 světlometů s velkou účinností Mundial C a R s různými vyzařovacími charakteristikami. Verze C má parabolicko-cylindrický zrcadlový reflektor s asymetrickým vyzařováním. Tři polohy světelného zdroje umožňují odlišné nastavení směrování světelného svazku. Verze R8 a R10 mají rotačně symetrické reflektory s užším úhlem světelného svazku. Součástí optiky u všech verzí je deflektor, který podstatně omezuje nežádoucí oslnění. Světlomety jsou osazeny halogenidovými výbojkami Osram HQI-TS 2000 D/S s počátečním světelným tokem 200 000 lm. Světelný zdroj se vyměňuje zezadu při automatickém odpojení přívodu. Předřadníky jsou umístěny vždy po dvou ve skříni v blízkosti příslušné dvojice světlometů. Zlepšení teplotních poměrů každé skříně je zajištěno vždy dvěma ventilačními mřížkami, jednou ve spodní a druhou v její horní části.

Obr. 4.

Na 180 světlometech (v nouzové soustavě a soustavě pro osvětlení hrací plochy pro TV snímání) jsou nainstalovány stmívací moduly ERASER®, které plní funkci roletového zatemnění. Tento systém vlastně dovoluje jednoduše stmívat výbojková svítidla, aniž by se zkrátil život zdrojů. Celý proces odtemnění nebo zatemnění trvá přibližně 1,5 sekundy. Všechny moduly jsou napojeny na centrální ovládání ze světelné režie. Moduly se řídí a ovládají pomocí PC. Každý modul je vybaven automatickou regulací teploty s využitím spínaných ventilátorů a tepelnou ochranou. Prostřednictvím ovládacího programu lze čtveřici svítidel z jednoho místa jednoduše konfigurovat, ovládat a zejména kontrolovat. Každé svítidlo je na monitoru počítače reprezentováno jednou ikonou, jejíž vzhled se mění v závislosti na stavu modulu. Polohu rolety je možné změnit na jednotlivých svítidlech, skupinách svítidel, a nebo na všech svítidlech současně. Skupiny si může definovat každý uživatel podle své potřeby a toto nastavení může kdykoliv měnit.

Světlomety jsou umístěny na kruhových a pomocných lávkách (obr. 1). Na lávce s největším průměrem jsou ve výšce 29 m od hrací plochy, na lávce se středním průměrem ve výšce 31 m a s nejmenším průměrem ve výšce 32,5 m. Obr. 5. Čtyři pomocné lávky, které jsou instalovány nad hledištěm, jsou ve výšce 28 m osazeny světlomety doplňujícími hodnoty osvětleností pro největší hrací plochu haly. Upevňovací prvky světlometů byly navrženy tak, aby konstrukce lávek nestínily a zároveň aby bylo možné světlomety co nejlépe směrovat. V zájmu urychlení montáže a co největší přehlednosti byl realizován názorný systém značení světlometů tak, aby byla možná co nejrychlejší identifikace každého z nich.

Při návrhu rozmístění a směrování světlometů byl kladen velký důraz na omezení oslnění. Byl vytvořen takový systém směrování, aby stíny hráčů byly co nejmenší. Pro dokonalost návrhu byly zároveň kontrolovány možné rušivé odrazy do kamery, především od ledové hrací plochy. Dominantou celého sportovního prostoru je jednoznačně velká informační „kostka„. Při atletice bude spuštěna na nejmenší možnou výšku 10 m spodní hrany nad plochou hřiště. Vzhledem k trojnásobně větší výšce umístění světlometů bylo nutné směrovat světlomety tak, aby zastínění jimi vyzařovaného světla a zároveň odrazy způsobené informační kostkou byly co nejmenší. To vše při splnění hodnot horizontální a vertikální intenzity osvětlení, včetně jejich příslušných rovnoměrností. Světlomety bylo nutné z časových důvodů směrovat co nejrychleji, tento úkon byl navíc komplikován dalšími pracemi probíhajícími na hrací ploše. Pro co nejpřesnější nasměrování byl použit optický zaměřovač, který je možné uchytit na vnější rám světlometu.

Obr. 6.

Závěrečná kontrolní měření osvětlení, opět časově limitovaná, byla dokončena těsně před prvním finálovým zápasem extraligy ledního hokeje. Do zahájení MS v ledním hokeji zbývalo ještě „dlouhých„ sedm dní – a sportovní stánek byl připraven pro obdivované sportovce. Všichni ti, co se podíleli na výstavbě této haly, svůj úkol splnili na výbornou.

Světelnětechnický návrh Sazka Arény patří k těm, které svou důležitostí a významem přesahují běžný pracovní život světelného technika. K takovým úkolům musí navrhovatel přistupovat s co největší zodpovědností a s náležitým respektem. Jedině tak může vzniknout osvětlovací soustava, která potvrdí schopnost firmy řešit tak složité projekty. Pak se také zařadí mezi její nejdůležitější reference.

Thorn Lighting CS, spol. s r. o.
Jaselská 6/275
160 00 Praha 6
tel.: 224 315 252
fax: 233 326 313
e-mail: thorn@thornlight.cz

Pellicova 33
602 00 Brno
tel.: 543 212 660
fax: 543 212 661
e-mail: thorn.brno@thornlight.cz

Výstavní 8
709 00 Ostrava
tel.: 597 479 211
fax: 597 479 376
e-mail: thorn.ostrava@thornlight.cz