časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Osvětlení hotelu Imperial Praha

Luboš Marek, PROFI lighting, s. r. o.
Ivo Nahálka, ARCHINA, s. r. o.
 
Hlavním cílem majitele Hotelu Imperial a investora celkové rekonstrukce bylo kromě úpravy jeho všeobecně nevyhovujícího stavu zvýšit kategorii hotelu z původních tří hvězd na pět. Požadavek zněl, přetvořit interiéry hotelu tak, aby jeho celková atmosféra navozovala v hostech příjemný pocit jedinečnosti a domácího prostředí. Pocit příjemného, útulného prostředí, samozřejmě vedle praktičnosti
hotelového interiéru, má dosti velký vliv na rozhodování hosta, ve kterém hotelu se ubytuje. Přáním majitele bylo, aby si host pobyt v Praze spojoval právě s tímto hotelem a aby se rád do něj při svých cestách do hlavního města vracel.
 
Proto nejsou interiéry Hotelu Imperial ovlivněny žádným stylem ani trendem, ale respektují zadané výchozí podmínky, standard hotelu, místo, historii i styl zachovaných původních částí objektu. Tedy i téma cestování, zvolené již při vzniku hotelu, nacházejícího se v blízkosti železničního nádraží. Na rozdíl od čistě secesního exteriéru, byla snaha vybrat k výzdobě interiérů motivy z historie různých národů, a tak alespoň částečně přiblížit domov pokud možno všem ubytovaným cestujícím.
 
Záměr při tvorbě nových, současných interiérů inspirovat se dobou vzniku hotelu, harmonicky propojit novou a původní část hotelu do jednoho celku tak, aby bylo zřejmé, které části jsou původní a které nové, stylově vybavené historizujícími prvky, byl pro architekta a projektanta velkou výzvou.
 
Touto cestou byla vytvořena nadčasová stavba, nenarušující ojedinělý charakter zachovaných částí objektu jak z pohledu památkového (národní kulturní památka), tak i z pohledu jedinečnosti dochovaných interiérů. Například prostor kavárny (obr. 1) je natolik neobyčejný, že i když bude s pokorou pouze citlivě dotvářen a udržován, bude zde návštěvníkům dobře a rádi se sem budou vracet.
 
Při vybavování interiérů hotelů, kde se střídá velké množství hostů, nebývá účelné sledovat módní trendy. Z ekonomického hlediska je důležité, aby prostředí a objekt působily na hosty bez ohledu na jejich osobní vkus, oblíbené barvy a prvky všeobecně příjemným a zajímavým dojmem. To se v tomto případě realizátorům přestavby podařilo.
 

Osvětlení

Správné osvětlení je jednou z nejdůležitějších složek dotvářejících harmonické prostředí interiéru a významně ovlivňuje pocity člověka. Příjemně naladěný host se rád vrací. Tam, kde světla neoslňují, není stále tma, ale ani studená barva světel ve spojení s velkým množstvím skleněných, kovových předmětů hranatých a ostrých tvarů. Všechny světelné zdroje osazené v hotelových svítidlech, tedy převážně klasické či halogenové žárovky a teple bílé zářivky s teplotou chromatičnosti světla 2 700 K, mají přirozenou teplou barvu.
 
Základem osvětlovacích soustav veřejně přístupných prostorů hotelu je centrální inteligentní systém americké firmy Lutron. Podle požadavku uživatele je možné jednotlivé sekce hotelu – recepci, bar, kavárnu, restauraci, konferenční sál a fitness, ovládat místními jednotlivými tlačítkovými panely nastavenými na různé denní scény, nebo prostřednictvím počítače; s jeho využitím lze pružně reagovat na případné požadované změny.
 
V různých částech veřejných prostor je použito nepřímé stmívatelné osvětlení zářivkami ukrytými v ozdobných římsách či zakryté skleněnými deskami různých designových tvarů a obrazců. Řízené stmívání zářivek je použito v hotelovém baru (obr. 2). Zde jsou instalovány zářivky Lumilux T5 HE o příkonu od 24 do 80 W, složené do pásů, které při pestrobarevnosti interiéru mohou navozovat různé dojmy a nálady pro osobní pohodu hotelových hostů. Osvětlení haly recepce (obr. 3) je řešeno linií z dekoračních skel osazenou zářivkami a doplněnou přímo a nepřímo svítící skleněnou kopulí nad recepcí. Rovnoměrně prosvětlená alabastrová dekorace s vodní stěnou návštěvníky v centru Prahy přiblíží k přírodě a osvěží vlhkým vánkem.
 
Konferenční sál (obr. 4) je rovněž osvětlen nepřímým osvětlením vedeným po celém obvodu prostoru, přičemž odražené světlo je ideálně směrováno do střední části sálu. Obvodová část sálu je osvětlena zapuštěnými asymetrickými neoslňujícími reflektorovými svítidly s halogenovými žárovkami QR111 50 W, 45° s reflektory IRC. Nástěnná svítidla od firmy Prearo jsou osazena klasickými žárovkami 60 W, E27 a již jen dotvářejí útulný interiér.
 
Pro navození pocitu příjemného prostředí jsou v prostorech umístěna dřevěná i keramická stojanová a stolní svítidla od firmy Le Dauphin, zlacená čtyřiadvacetikarátovým zlatem. Ta návštěvníka sedícího v pohodlných křeslech při zhasnutí či snížení intenzity ostatních světel přiměje relaxovat a rozjímat v teplém prostředí světla žárovek v příkonové řadě 60 W až 150 W. Tato svítidla jsou zároveň použita v hotelových pokojích (obr. na titulní straně).
 
K osvětlení venkovní fasády (obr. 5) byla zvolena svítidla Mini Ada od firmy Ares S. r. l. Na tomto řešení spolupracovali Ing. arch. Petr Kořený z Ateliéru Altán a Ing. Jindřich Bartoníček z ateliéru Archon. Díky minimálním rozměrům svítidla neruší původní fasádu, ale osvětlují ji jemně úzkými svazky paprsků od spodní hrany prvního patra po horní římsu čtvrtého patra; ta je v důsledku velké vzdálenosti od svítidla osvětlena po celé délce.
 
Zmíněná svítidla jsou osazena halogenovými žárovkami Osram 35 W, 10° s reflektory IRC, které zaručují vysokou svítivost a život 5 000 h. Úzké rozložení svítivosti zároveň vylučuje svícení do oken, a tudíž neruší ubytované hosty. Foto: Robert Miller (USA)
 
Obr. 1. Zčásti dochovaný interiér hotelové kavárny (původní keramický obklad)
Obr. 2. Hotelový bar
Obr. 3. Hala recepce
Obr. 4. Konferenční sál
Obr. 5. Hotel Imperial v noci