Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem
11. 12. 2017. V elektronické verzi na webu bude 11. 1. 2018.

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení univerzitní budovy Centrale Supélec v Saclay ve Francii
Světlo pro naši budoucnost

Denní světlo
Použití a posuzování světlovodů Solatube®

Aktuality

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Za purpurovou mlhou: Světelná instalace na záhřebském mostě, která je spouštěna projíždějícím vlakem Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), nejvýznamnější světový výrobce…

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Více aktualit

Osvětlení fotbalového stadionu FK Viktoria Žižkov


Osvětlení fotbalového stadionu FK Viktoria Žižkov

Ing. Jaroslav Kotek, ELTODO EG, a. s.

1. Úvod

Fotbalový klub FK Viktoria Žižkov a. s. má zásluhu na rozšíření dosud malého počtu fotbalových stadionů v ČR, jejichž osvětlení splňuje požadavky na pořádání mezinárodních utkání a na jejich snímání televizí.

Obr. 1. Obr. 1. Náročná manipulace s osvětlovacími stožáry na Žižkově: osvětlovací stožáry byly na místo určení jeřábem přemísťovány zkompletované včetně hlav a světlometů

Generální dodavatel nového osvětlení žižkovského stadionu, společnost ELTODO EG, a. s., vybrala na základě obchodně-technického posouzení obdržených nabídek na dodávku světlometů výrobky italské firmy Cariboni. Ta je v České republice zastupována firmou HAGOS s. r. o. Společnost HAGOS s. r. o. vedle dodávky světlometů zprostředkovala i nezbytnou technickou podporu ze strany výrobce, jehož projekční kancelář provedla výpočty osvětlení. Společnost ELTODO EG, a. s., zajistila kompletní dodávku nové osvětlovací soustavy včetně projektu, stavebního řízení, montáže, revize elektrického zařízení, kolaudace apod.

2. Požadavky na osvětlení

Při řešení osvětlení se vycházelo především z požadavků UEFA a FIFA na televizní přenosy a z ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť.

Obr. 2. Obr. 2. Celá původní nosná konstrukce světlometů, připevněná ke střešní konstrukci kryté tribuny, je patrná v pozadí

Požadovány byly tyto režimy osvětlení hrací plochy stadionu:

  1. Trénink (Eh = 100 lx)
  2. Nižší soutěže (Eh = 200 lx)
  3. Ligová utkání bez televizního přenosu (Eh = 500 lx)
  4. Ligová utkání s televizním přenosem (Ev = 1 000 lx)
  5. Mezinárodní zápasy s televizním přenosem (Ev = 1 400 lx)

V závorkách jsou pod označením Eh uvedeny požadované hodnoty průměrné udržované vodorovné osvětlenosti v úrovni hrací plochy a pod označením Ev požadované hodnoty průměrné udržované svislé osvětlenosti ve výšce 1 m nad úrovní hrací plochy. Požadavek na osvětlenost Ev = 1 400 lx se vztahuje ke směru snímání hlavní kamerou, přičemž světelný tok ze strany hlavní kamery nemá přesáhnout 60 % celkového instalovaného světelného toku osvětlovací soustavy.

Obr. 3. Úzkoúhlý světlomet ATON
Obr. 4. Širokoúhlý světlomet ATON
Obr. 5. Světlomet XENON s halogenovými žárovkami o příkonu 1 500 W

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5.

3. Osvětlovací soustava

3.1 Nosné konstrukce

Nosná část osvětlovací soustavy je tvořena čtyřmi subtilními hraněnými ocelovými žárově zinkovanými stožáry s hlavami opatřenými lávkami pro obsluhu (obr. 6). Stožáry jsou vybaveny žebříky a bezpečnostním zařízením pro zajištění obsluhy proti pádu. Vzhledem ke svažujícímu se terénu jsou výšky dříků dvojic osvětlovacích stožárů různé (32,6 m a 26 m), a to tak, aby nejnižší světlomety na osvětlovacích hlavách stožárů byly instalovány ve stejné výšce nad úrovní hrací plochy. Manipulace s osvětlovacími stožáry na Žižkově, v lokalitě s relativně hustou zástavbou, byla skutečnou lahůdkou. Obr. 6. To naznačují i obr. 1 a obr. 2. Z obr. 1 je zřejmé, že osvětlovací stožáry byly na místo určení jeřábem přemísťovány zkompletované včetně hlav a světlometů. Na obr. 2 je v pozadí patrná celá původní nosná konstrukce světlometů, připevněná ke střešní konstrukci kryté tribuny (umožňující osvětlení stadionu pouze ze strany hlavní tribuny). Je tvořena třemi šikmými příhradovými stožáry s plošinami se zábradlím na horním konci. Tato konstrukce již byla demontována.

3.2 Světlomety

Normální osvětlení stadionu zajišťuje 172 světlometů ATON italské firmy Cariboni, z toho 160 úzkoúhlých (obr. 3) a dvanáct širokoúhlých (obr. 4), jež jsou instalovány v dolní části hlav osvětlovacích stožárů. Těleso světlometů ATON je vyrobeno z hliníkové slitiny s polyesterovou povrchovou úpravou. Světlomety jsou vybaveny vnitřními zrcadlovými clonami (deflektory) pro omezení oslnění a úniku rušivého světla do nežádoucích směrů. Jsou osazeny dvoupaticovými vysokotlakými halogenidovými výbojkami o příkonu 2 000 W (HQI-TS 2000/D/S firmy Osram). Pohodlnou a rychlou výměnu světelného zdroje umožňuje konstrukce se servisními výklopnými dvířky v zadní části tělesa světlometu. Tak má údržbář usnadněn přístup k výbojkám, aniž je třeba povolovat šrouby fixující světlomety ve správné poloze a po výměně světelných zdrojů světlomety znovu směrovat a fixovat. Celkový instalovaný příkon soustavy běžného osvětlení je přibližně 350 kW. Nouzové osvětlení zajišťuje dvanáct světlometů XENON (obr. 5) firmy Cariboni s halogenovými žárovkami o příkonu 1 500 W.

Obr. 6. Hlava stožáru – uspořádání světlometů
Obr. 7. Denní pohled na stadion
Obr. 8. Osvětlení stadionu

Obr. 7. Obr. 8.

4. Závěr

Mimo jiné i podle odezvy ze strany investora, hráčů a diváků lze usuzovat, že nová osvětlovací soustava funguje k plné spokojenosti nejen uživatelů, a že se tedy dílo podařilo. Zda nová osvětlovací soustava působí skutečně elegantně, jak se proslýchá, je možné posoudit z fotografií (obr. na titulní straně časopisu, obr. 7 a obr. 8) nebo nejlépe při prohlídce přímo v terénu.

Foto: obr. 7, 8 – autor článku, obr. 6 – Jan Chaloupka, obr. 1, 2 – FK Viktoria Žižkov

Hagos s. r. o.
Nedvědovo nám. 14
(vchod z Podolské ul.)
147 00 Praha 4 – Podolí
tel./fax: 244 401 784, 244 402 459
e-mail: hagos@hagos.cz
http://www.hagos.cz