časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem
18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Osvětlení fontány v Karlových Varech

|

číslo 4/2005

Osvětlení fontány v Karlových Varech

Ing. Radek Panchartek,
Enika, spol. s r. o.

Pro krajské a lázeňské město Karlovy Vary je typické, že nezanedbatelnou část příjmové části rozpočtu tvoří peníze z turistického ruchu. Návštěvníci vyhledávající procházky po kolonádách a pěších zónách jsou vítaným zdrojem příjmů v každém podobném lázeňském středisku. Proto je cílem městských rad nabídnout návštěvníkům co nejvíce takových příležitostí.

S podobným cílem byla budována karlovarská pěší zóna T. G. Masaryka. Začíná u průčelí výrobního závodu Jan Becher, vede k hlavní poště a téměř bezprostředně navazuje na lázeňskou kolonádu. Původně byla tato oblast průjezdná, postupně zde byla omezena doprava a nakonec byla zcela vyloučena, s výjimkou vozidel zásobování.

V roce 2003 rada rozhodla zmíněnou pěší zónu celkově zrekonstruovat. V září toho roku byl v náročném výběrovém řízení potvrzen generální dodavatel celé investiční akce, AIA Stavoprojekt Karlovy Vary.

Obr. 1. Noční pohled na fontánu s centrálním obeliskem
Obr. 2. Vhodně umístěná svítidla vytvářejí dojem, že z trysek proudí sloup barevné kapaliny, efekt je výrazný hlavně u vřídlových trysek
Obr. 3. Požadavkem architekta bylo samostatně nasvítit každou trysku

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

V návrhu úprav této atraktivní lokality bylo počítáno s vytvořením výrazných dominant, které by se staly symbolem, jednoznačným orientačním bodem a charakteristickou stavbou. Volba padla na fontány, a to nejen proto, že voda a zřídla ke Karlovým Varům neodmyslitelně patří.

Fontána je vhodným doplňkem, který významně zlepšuje mikroklima pěší zóny a dokáže osvěžit vzduch v okolí. Práce na úpravách pěší zóny byly zahájeny bezprostředně po schválení projektu, tj. na podzim 2003. O rok později začaly montážní práce na osazení technického vybavení fontány a v dubnu 2005 byla fontána spuštěna ve zkušebním provozu.

Firma Enika Nová Paka, výhradní dovozce svítidel SBP (Itálie), dodala zemní svítidla CRICKET 40 pro pěší zónu, potřebná např. pro nasvícení fasády hotelu Národní dům, a především ponorná svítidla UWF pro velkou fontánu situovanou naproti budově hlavní pošty. Tento objekt navrhl Ing. arch. Kubíček, návrh realizovala a veškeré elektroinstalace technicky zapojila firma Lentus Ing. Libora Lovečka z Kobylí na Moravě. Provoz fontány zajišťuje firma René Pulkar Color Trading Karlovy Vary.

Obr. 4.

Obr. 4. Efektní rozptyl světla v padající vodní tříšti

Samotná fontána byla navržena jako skleněný obelisk tyčící se na malém ostrůvku uprostřed kruhového jezírka, ke kterému patří mělčí přepadová nádrž. Obě nádrže jsou lemovány žulovou zídkou a uspořádány tak, že v půdorysu vytvářejí tvar vodní kapky. Nosnou část obelisku tvoří prostorová příhradová konstrukce výšky 12 m svařená z trubek z korozivzdorné oceli, se vzhledem štíhlého tříbokého jehlanu. Plášť je z bezpečnostního skla s vypískovaným znakem města Karlovy Vary a abstraktními motivy, připomínajícími proudy vody z fontány.

Mělčí, přepadová nádrž je vybavena šesti vějířovitě umístěnými tryskami, namířenými ke kruhové nádrži. Proudy vody jsou nasvíceny devíti svítidly UWF 10/75-80, jež jsou osazena světelnými zdroji s bílým světlem a rozmístěna do tvaru symetrického lichoběžníku ve směru tryskající vody. Rozptylu světla bylo dosaženo průchodem přes vodní sloupec v přepadové nádržce.

Hlavní nádrž má dva základní druhy trysek. Dvanáct trysek, tvořících vnější prstenec, je typu vřídlo. Ty dokážou za bezvětří chrlit proud vody do výšky 3 m. Menší, takzvané pramínkové trysky vytvářejí dvojitý vnitřní prstenec. Ve vnitřní části je deset trysek, ve vnější dvacet; všechny stříkají vodu směrem k vnějšímu obvodu nádrže a dokážou vytlačit vodní sloupec do výšky 1,5 až 2 m.

V původním zadání byl požadavek, že každá tryska musí být nasvícena jedním svítidlem opatřeným světelným zdrojem s barevným nebo bílým světlem, přičemž rozvržení barev bylo součástí architektonického návrhu. Z toho vyšel celkový počet použitých svítidel, který i s doplňkovými svítidly nyní čítá 53 kusů.

Obr. 5.

Obr. 5. Celkový pohled na fontánu; k dokonalosti zbývá prosvítit centrální obelisk zevnitř

Pro nasvícení byla navržena svítidla UWF 10/75-80. Číslo 80 značí černé pouzdro, které bylo zvoleno, s ohledem na barvu kamene použitého na stavbu nádrže, jako nejméně nápadné. Svítidla jsou osazena barevnými žárovkami s dichroickým reflektorem HAD 5012 POPSTAR a HAD 5012 EUROSTAR s bílým světlem. Oba typy s vyzařovacím úhlem 12°, příkonem 50 W a paticemi GU5.3.. Světlo bylo změkčeno rovněž průchodem světelného paprsku přes vodní sloupec. Tím, že svítidla byla osazena tak, aby svítila skrz tryskající vodní paprsek, vzniká dojem, jako by z trysek proudily sloupce barevné tekutiny, která se postupně rozptýlí a přejde do barevné vodní tříště, dopadající zpět na vodní hladinu.

Vodu do trysek dodává pět čerpadel, která jsou poháněna pěti samostatnými motory, řízenými dvojicí dvoukanálových časových spínačů. Systém je uzavřený, s retenční nádrží, kam se voda vrací přes pískový filtr, je mírně dochlorována a čerpána znovu do fontány. Aby voda v systému při silném větru neubývala, má fontána vlastní anemometr a skokovou regulaci výkonu čerpadel. Takže za bezvětří se využívá plný výkon, při silnějším větru omezený, a když rychlost větru překročí stanovenou hranici, je fontána zcela vypnuta. Trysky jsou sdruženy do čtyř skupin a režim jejich práce lze naprogramovat po skupinách nebo samostatně.

Fontána je v činnosti od osmi do jedenadvaceti hodin podle údajů časového spínače. Osvětlení je ovládáno soumrakovým spínačem, který je zapíná v okamžiku, kdy úroveň vnějšího osvětlení klesne pod nastavenou hodnotu. Jednotlivé motivy, vytvořené vzájemnou kombinací rytmu a výšky vodních sloupců, tryskajících z obou druhů trysek, a barevnou kombinací červených, zelených, modrých a bílých světel z jednotlivých svítidel UWF, osazených v obou rezervoárech, je možné střídat po minutě. Avšak běžný interval střídání je ráno po hodině a od deseti hodin, kdy je větší návštěvnost, po deseti minutách, aby produkce nebyla příliš statická.

Obr. 6.

Obr. 6. Přepadová nádrž je osazena šesti tryskami, které jsou prosvětleny devíti svítidly UWF 10

Pro dosažení úplného výtvarného záměru architekta zbývá osadit vnitřek obelisku vhodnými svítidly. Prosvětlením zevnitř bude zvýrazněn dominantní objekt celé fontány a vynikne kresba vytvořená pískováním na vnějších stěnách pláště.

Fontána se pro své odvážné architektonické řešení stala novou významnou dominantou Karlových Varů ve dne a díky zajímavě řešenému osvětlení s barevnou hrou světel a vody nepřehlédnutelným objektem dotvářejícím atmosféru pěší zóny i v noci.

Ponorná svítidla UWF

UWF-10 je ponorné svítidlo na malé napětí (12 V), které vyrábí renomovaná italská firma SBP. Je určeno pro montáž do nádrží se sladkou vodou v hloubce 0,2 až 5 m. Tělo svítidla je z techpolymeru, jenž je vyztužen skleněným vláknem, a osazeno bezpečnostním tvrzeným sklem.

Při použití předepsaných připojovacích kabelů H07RN-F 2x1,5 je zaručeno krytí IP68. Světelnými zdroji mohou být žárovky s dichroickým reflektorem nebo halogenové žárovky s příkonem 75 nebo 100 W. Pro napájení lze objednat transformátor 1 × 100 V·A nebo 1 × 330 V·A 240/12 V v pouzdru s krytím IP67. Pro upevnění na dno nebo boky nádrže je svítidlo vybaveno konzolou z plechu z korozivzdorné oceli, která umožňuje nastavení hlavice svítidla.

Obr. 7. Celkový pohled na fontánu ve dne (téměř stejný jako u obr. 5)
Obr. 8. Fontána je umístěna před budovou hlavní pošty
Obr. 9. Hlavní rezervoár s přepadovou nádrží v půdorysu vytváří tvar vodní kapky

Obr. 7. Obr. 8. Obr. 9.

V náročnějších podmínkách je vhodné instalovat výkonnější svítidlo UWF-22, které může být osazeno halogenovou žárovkou s příkonem až 300 W. Kromě vyššího výkonu je předností UWF-22 i dodávaná sada doplňků pro možnost vestavět svítidlo přímo do boční stěny vodní nádrže (fontány, bazénu, jezírka) bez upevňovací konzoly.

Navíc je svítidlo UWF-22 k dispozici i v bronzovém pouzdru, a lze je tudíž jako jedno z mála svítidel na trhu instalovat i ve slané vodě; to je předností např. při nasvětlování mořských akvárií.

Foto: Václav Šourek

ENIKA, spol. s r. o.
Nádražní 609
509 01 Nová Paka
tel.: 493 773 311
fax: 493 773 322
e-mail: enika@enika.cz
http://www.enika.cz