časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem
18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Originální česká technologie se prosazuje již i doma

|

Světlo 2/00

Ing. Jiří Bártek, CSc.,
SOLARTEC s. r. o.

Originální česká technologie se prosazuje již i doma

První fotovoltaická fasáda v ČR a jedna z prvních barevných FV fasád ve světě otevřena v Praze – Za účasti ministra životního prostředí Miloše Kužvarta, reprezentanta Komise EU z Bruselu Christopha Obleda a dalších významných představitelů politiky, odborné veřejnosti a informačních médií byla slavnostně představena první fotovoltaická (FV) fasáda v České republice, která je umístěna na hotelu Corinthia Panorama v Praze 4. Je to současně jedna z prvních instalací barevných FV panelů ve světě. Cílem projektu je ukázat provoz, v Evropě již běžný, perspektivního obnovitelného zdroje elektrické energie v klimatických podmínkách měst České republiky za použití inovativních dílů, jako jsou barevné solární články, dálkový sběr dat v reálném čase, a průběžně informovat veřejnost o činnosti FV systému na internetové stránce http://1fv-fasada.solartec.cz. Projekt byl organizován českou firmou Solartec s. r. o. z Rožnova pod Radhoštěm, koordinován německou firmou WIP z Mnichova a financován z podpory Komise Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Obr. 1.

Po uvítání 70 účastníků organizátorem inaugurace a ředitelem firmy Solartec Jaromírem Řehákem a ředitelem hotelu Corinthia Panorama Peterem Johnem se slova ujal ministr životního prostředí Miloš Kužvart. „Když jsem vskakoval oknem na střechu, kde je umístěna fotovoltaická fasáda, bylo to jako skok do třetího tisíciletí, do věku, kdy obnovitelné zdroje energií získají významnou pozici. Rozvoj obnovitelných zdrojů bude znamenat nejen alternativu mezi zdroji energie, ale současně umožní i nové pracovní příležitosti a při využití domácích zdrojů další možnosti v exportu českých výrobků.“

Následující řečník, komisař Evropské unie pro FV projekty Christophe Obled, informoval o politice EU v obnovitelných zdrojích energie v kontextu celosvětového vývoje zdrojů materiálů a energií a vývoje zemského klimatu. Podtrhl výraznou pozici FV jako klíčového zdroje elektrické energie nadcházejícího solárního věku. Cílem části programu EU zabývající se fotovoltaikou z roku 1997, shrnutého do Bílé knihy Evropské komise, je vybudovat do roku 2010 milión FV střech s celkovým výkonem 3 GWp (tomu odpovídá roční výroba přibližně 3 TW·h elektrické energie), z toho 70 % v zemích Unie a 30 % v rozvojových zemích. Tento plán je obrovskou příležitostí i pro naši kandidátskou zemi, neboť v rámci podpůrných programů EU by mohla být v ČR vybudována kapacita celkem asi 80 MWp FV systémů. Navíc by mohla ČR získat netechnologickou podporu pro zvyšování energetické účinnosti a racionální využívání energií.

Matthias Grottke ze společnosti WIP Mnichov, hlavní koordinátor projektu, informoval o jeho cílech a prvních výsledcích. Solární systém dodávající elektřinu do elektrické sítě má při ploše 66 m2 instalovaný výkon 6 kWp. Předpokládaná roční výroba elektrické energie je 5 MW·h, doba života přesahuje 50 let. Informoval rovněž o vývoji fotovoltaiky v Německu, které má sluneční podmínky velmi blízké těmto podmínkám v naší zemi a v současné době je zde uskutečňován podpůrný program spolkové vlády 100 000 FV systémů (šestiletá bezúročná půjčka s nevratnou dotací 16,6 %). Důležitým momentem je schválení nového spolkového zákona z února t. r., který ustanovuje výkup FV elektřiny do veřejné sítě za cenu 0,99 DEM. Toto opatření nyní odstartovalo prudký rozvoj FV trhu a navazujících oborů (výroba, elektromontáž, aplikace ve stavebnictví).

Poslanec a člen hospodářského výboru Parlamentu ČR Zdeněk Kořistka informoval o snížení sazby DPH u FV výrobků z 22 % na 5 %. Toto opatření vede ke snížení ceny o 14 % a zpřístupní FV systémy pro další okruh kupujících a investorů. Dále informoval o projednávání energetického zákona, jeho problematických formulacích a jeho dopadu na instalace obnovitelných zdrojů elektrické energie a na výkupní ceny energie z obnovitelných zdrojů.

Dalšími řečníky byli ředitel České energetické agentury Jiří Bartoň a ředitel Státního fondu životního prostředí Aleš Vychodil. Hovořili o možnostech a podmínkách obou organizací při podpoře rozvoje obnovitelných zdrojů energie v ČR.

Jiří Hradil, radní Městského úřadu z Rožnova pod Radhoštěm, informoval o možnostech mikroregionu Rožnovsko při rozvoji na tomto poli. Na tuto informaci navázal Štěpán Jakubovič ze společnosti AnastaSia s. r. o., která organizuje mezinárodní projekt výrobních kapacit 1 GWp fotovoltaiky v rámci ČR a dalších zemí (Slovensko, Rusko, Ukrajina, Maďarsko). Rozsáhlý několikaletý modulární projekt, který již podpořily vlády ČR, SR, Maďarska a Ukrajiny, je nyní ve fázi vyjednávání podpory OSN v rámci organizace UNDP s vládou Ruska. První fází programu je výrobní modul 10 MWp – výroba křemíku, řezání křemíkových desek, výroba solárních článků a výroba FV panelů –, který se má uskutečnit v Rožnově pod Radhoštěm a na severní Moravě.

Tisková konference byla uvedena základními informacemi o parametrech první FV fasády a o partnerech zúčastněných na projektu – WIP (SRN – organizace), Solartec s. r. o. (ČR – výroba solárních článků, organizace, instalace systému), Fronius (Rakousko – výroba síťových měničů), Jožef Stefan Institute (Slovinsko – informační systém) a Trimex Tesla (ČR – výroba křemíkových desek a panelů). Vystoupilo v ní sedm tazatelů, zejména z českých odborných časopisů.

Tomáš Nenička z hnutí Greenpeace představil program Slunce do škol, který organizuje Ministerstvo životního prostředí ČR. Přibližně sto škol bude vybaveno malým ukázkovým systémem 100 Wp, jenž bude připojen k elektrické síti a k počítači s možností sledovat a vyhodnocovat výkon systému a výrobu elektrické energie. Školy, které mají o tento demonstrační systém zájem, se ještě mohou přihlásit na ministerstvu životního prostředí (Ing. Jiránek) nebo u Greenpeace.

Technické detaily první FV fasády představili Antonín Kovář, manažer projektu ze společnosti Solartec, a Franc Novak ze společnosti Jožef Stefan Institute (viz tab. 1).

Škoda jen, že se setkání nemohli z pracovních důvodů zúčastnit ministr průmyslu a obchodu a ministr školství, mládeže a tělovýchovy nebo jejich zástupci. Na prvního z nich byly v rámci tiskové konference směrovány dotazy týkající se energetického zákona a energetické politiky s ohledem na plány a cíle ČR ve využívání obnovitelných zdrojů energií, zejména v kontrastu s děním v sousedním Německu. Druhý z nich mohl odpovědět na dotazy k podpoře vysokého školství, vědy a základního výzkumu ve fotovoltaice. Například v Německu, Nizozemí a ve Švýcarsku již mnoho let pracuje množství rozpočtových organizací, které se zabývají výzkumem a vzděláváním ve fotovoltaice a v souvisejících oborech. U nás také chybějí organizace, které zajišťují certifikaci výrobků a zařízení pro FV systémy.

Zmiňované akce se rovněž nezúčastnily pozvané firmy z „velké energetiky“ – ČEZ a rozvodné závody. Je to škoda, neboť jejich zástupci mohli vyjádřit své stanovisko k pravidlům připojování FV systémů do veřejné sítě i zmínit politiku výkupních cen elektřiny vyrobené obnovitelnými zdroji.

V rámci předvedení FV fasády si zúčastnění prohlédli instalovaný FV solární systém a během odpoledního rautu mohli na toto téma diskutovat. Krásný rámec celé akce vytvořila valašská folklórní hudba a pohoštění pravými valašskými frgály.

Základní technické údaje celého zařízení jsou v tab. 1 a celkový pohled na FV instalaci je na obr. 1.


Připojení k síti 12/1999
Lokalita
místo Corinthia Panorama Hotel, Praha 4 – Pankrác
orientace na jih
Fotovoltaické prvky
instalovaný špičkový výkon 6 000 Wp
celková plocha 66 m2
počet panelů 132
typ panelů/špičkový výkon STR36-45-GO-G/45 Wp
typ solárních článků z monokrystalického křemíku, aktivní strana zlaté barvy, výrobce Solartec
garance výkonu 10 let
Síťový střídač
nominální výkon 3 × 1 500 W
typ Fronius Sunrise Midi
počet jednotek 3
Monitorovací a vizualizační systém
nepřetržitý sběr dat
aktuální informace o výkonu FV systému ve vstupní hale hotelu a na internetu