časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Olympijské hry Atény 2004 a Philips Lighting


Olympijské hry Atény 2004 a Philips Lighting

Ing. Jakub Wittlich, Philips lighting, s. r. o.

V roce 2004 se olympijské hry vrátily do země svého vzniku a do města svého znovuzrození. Tato velkolepá událost, při které se setkalo více než 11 000 sportovců z 202 zemí, byla impulsem zásadních změn samotných Atén. Kromě výstavby nových a rekonstrukcí dosavadních sportovišť se změnila i dopravní infrastruktura a stranou nezůstaly ani historické památky. Philips Lighting se podílel na návrzích a dodávkách osvětlení pro většinu těchto projektů.

Obr. 1.

Obr. 1. Most Rion Antirion

Dopravní infrastruktura

V rámci úpravy dopravní infrastruktury byly vybudovány nové silnice v délce 120 km, silnice v délce 90 km byly rekonstruovány. Rovněž byly rekonstruovány dva tunely a vybudovány příměstské železnice v délce 40 km. Zajímavým projektem z této oblasti byl most Rion Anti Rion (obr. 1) přes Korintský záliv. Délka mostu je 2 252 m a největší výška pylonu činí 165 m. Osvětlení mostu (návrh Roger Narboni) je tvořeno 196 světlomety ArenaVision s výbojkami MHN-SA 1,8 kW. Světlomety jsou vybaveny barevnými filtry.

Historické památky

Jednou z nejzajímavějších instalací mezi mnohými nově osvětlenými památkami Atén je osvětlení Akropole (obr. 2 až obr. 4). Jeho návrhem byl pověřen francouzský designér Pierre Bideau. Ve své práci se řídil třemi základními principy. První spočíval v respektování tohoto starověkého monumentu a ve vyvarování se všech spektakulárních efektů. Druhým principem bylo použití teple bílé barvy světla vyzařujícího zevnitř jednotlivých staveb pro připomenutí přítomnosti ducha všech vynikajících mužů, kteří formovali základy našich dnešních znalostí matematiky, filozofie a architektury. Posledním principem byla harmonizace nočního vzhledu jednotlivých staveb pro vytvoření jednotného vnímání celého místa.

Obr. 2., Obr. 3. a Obr. 4. Akropolis

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Osvětlovací soustavu tvoří 665 světlometů řady Decoflood a 140 světlometů typu SNF300.

Sportoviště

Z celkového počtu 33 sportovišť se stálým osvětlením jsou ve 28 případech použita svítidla a světelné zdroje Philips. Celkem bylo instalováno 4 000 světlometů typové řady ArenaVision.

Obr. 5. a Obr. 6. Olympijský stadion
Obr. 8. Olympijský velodrom

Obr. 5. Obr. 6. Obr. 8.

Hlavní olympijský stadion (obr. 5, obr. 6) s kapacitou 72 000 diváků je dílem známého španělského architekta Santiaga Calatravy, autorem osvětlení je Mike Gorman (Philips). Základním úkolem bylo vyvážit požadavky na intenzivní, neoslňující osvětlení s architekturou stadionu. Celkem 579 světlometů ArenaVision s halogenidovými výbojkami 2 a 1 kW je umístěno převážně ve výšce 40 až 50 m na lávkách sledujících křivku střechy stadionu. Další skupiny světlometů dosvětlují rohy stadionu. Průměrná horizontální osvětlenost atletické dráhy a plochy je 3 000 lx, vertikální osvětlenost ve vztahu ke kamerám (celkově 30 kamerových stanovišť) se pohybuje okolo 2 000 lx.

Obr. 7.

Obr. 8. Olympijský velodrom

V případě krytého velodromu (obr. 7, obr. 8) šlo o rekonstrukci již existujícího objektu. Jeho kapacita je 5 250 diváků, délka dráhy je 250 m. Autor návrhu osvětlení Gilles Page (Philips) rozmístil světlomety řady ArenaVision s výbojkami MHN-LA 1 kW do čtyř řad kopírujících tvar střehy. Světlomety ve vnějších řadách jsou instalovány ve výšce 15 až 18 m, ve vnitřních řadách mezi 21 a 27 m. Osvětlovací soustava s 320 světlomety vytváří průměrnou vertikální osvětlenost na dráze ve vztahu ke kamerám v rozsahu 1 600 až 2 000 lx a průměrnou horizontální osvětlenost 3 000 a 3 500 lx.

Pro zajištění servisu odpovídajícího významu a rozsahu olympijských her sestavil Philips Lighting speciální tým odborníků, kteří zajišťovali komplexní služby, návrh či pomoc při návrhu osvětlení, dodávku svítidel a příslušenství a závěrečné směrování světlometů.

Philips ČR spol. s r. o. Lighting
Šafránkova 1
155 00 Praha 5
tel.: 233 099 111
fax: 233 099 326
e-mail: jakub.wittlich@philips.com
http://www.philips.cz