časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

OLED panely světlem budoucnosti

|

Rafinované závěsné OLED svítidlo Airabesc od společnosti OSRAM zazna­menalo úspěch díky nejnovějšímu způ­sobu použití OLED panelů, které oteví­rají nové možnosti uspořádání místnos­tí a budov.
 
Vylepšené plošné osvětlovací moduly z organických polovodičových materiá­lů OLED jsou vhodným světelným zdro­jem pro každou místnost, každý kus ná­bytku, stěnu, strop, okno a mnoho dal­ších prvků. OSRAM učinil, co se využití OLED týče, důležitý krok směrem k je­jich masovému rozšíření. Návrháři mají nyní k dispozici produktovou řadu pa­nelů standardních parametrů a s velkou spolehlivostí, reprezentovanou třemi no­vými panely Orbeos. Plynule stmívatel­né panely o tloušťce 1,8 mm, dodávané v kruhovém nebo obdélníkovém tvaru, vydávají měkké teple bílé náladové svět­lo obzvlášť elegantního vzhledu, jejichž povrch ve vypnutém stavu je buď mat­ný, nebo zrcadlově lesklý.
 
Verze CMW a RMW jsou ideální pro vsazení do zrcadel, protože ve vypnutém stavu nejsou vidět. Díky elegantnímu vzhle­du panelů Orbeos poskytuje difuzní ver­ze CDW také mnoho dobrých příležitos­tí pro tvorbu velmi krásných svítidel, řeše­ných jako osvětlení zítřka. S osvětlovacími moduly OSRAM Orbeos je využití OLED skutečně snadné. Uplatní se např. při nápaditém osvětlení obchodů, při zajímavé pre­zentaci výrobků nebo jako náladové osvět­lení muzejních expozic. Jejich použitím lze ztvárnit komplexní osvětlení při dodržení všech nejdůležitějších požadavků na svět­lo, tj. na hodnotu světelného toku, dlouho­dobou ekologickou udržitelnost, nízké ná­klady a efektivitu. Všechny typy panelů Or­beos mají typickou teplotu chromatičnosti 2 800 K a průměrný život 5 000 h, index podání barev Ra se pohybuje od 80 do 87.
 

Neustálé proměny – OLED svítidlo Airabesc

 
Jedním z příkladů využití OLED je moderní designové svítidlo Airabesc. Sladěné jakoby plynoucí tvary osvětlení Airabesc a jejich zdůraznění OLED pa­nely přesvědčily porotu Red Dot Design Awards, která se rozhodla udělit mu jed­nu z cen v oblasti Produktový design. Design, který navrhl Dietmar Fissl z ná­vrhářského studia 2DoDesign, klade do popředí organické formy a témata. Jakoby nad­nášeny větrem („Air“) plují redukované a symetrické hli­níkové prvky vzduchem. „Ne­chali jsme se inspirovat tech­nologií,“ komentuje Fissl svůj návrh. „Chtěl jsem vyvinout něco, co lze v této podobě rea­lizovat jen s použitím OLED.“
 
Tento výrobek se skládá z jedenácti zrcadlových teple bílých OLED panelů ze série Orbeos. Přes éterickou leh­kost a harmonii tvarů, které jsou inspirovány baletní fi­gurou zvanou arabeska, toto biomorfní svítidlo pozorova­tele přímo očarovává. Roz­měry závěsného tělesa jsou 81 × 30 × 10 cm. Je výškově nastavitelné, a tak je lze při­způsobit koncepci dané míst­nosti. OLED panel tloušťky pouze 1,8 mm neobsahuje žádné viditelné vodiče, čímž zdůrazňuje rafinovaný svě­telný dojem. Proto je obzvláš­tě vhodný k využití ve stylo­vém designu osvětlení. Navíc obsahuje šest kompaktních teple bílých diod Oslon-LED s Ra= 95. OSRAM představil osvětlení Ai­rabesc na mezinárodním veletrhu osvět­lení Euroluce v Miláně, na trhu bude dostupné od července 2011.
 
Obr. 1. Modul OSRAM Orbeos jako náladové osvětlení
Obr. 2. Prezentace výrobků s využitím OLED
Obr. 3. Design svítidla Airabesc z dílny návrhářského studia 2DoDesign
Obr. 4. OLED svítidlo Airabesc, OSRAM