Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo tiskem
18. 9. 2017. V elektronické verzi na webu bude 18. 9. 2017.

Svítidla a světelné přístroje
MAYBE STYLE představuje LED designová svítidla německého výrobce Lightnet
TREVOS – nová svítidla pro průmysl i kanceláře
Kolik typů LED panelů vyrábí MODUS?
Inteligentní LED svítidlo RENO PROFI

Osvětlení interiérů
Světlo v bytovém interiéru – otázky a odpovědi

Aktuality

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Výroční SIGNAL festival provede diváky po nových trasách i svou historií Festival světla SIGNAL divákům předvede 20 instalací od umělců z České republiky i…

Tradiční podzimní akce pro odborníky - seminář Interiéry 2017 Šestý ročník odborného semináře INTERIÉRY 2017 se koná ve čtvrtek 9. listopadu 2017 na…

Více aktualit

OLED panely světlem budoucnosti

Rafinované závěsné OLED svítidlo Airabesc od společnosti OSRAM zazna­menalo úspěch díky nejnovějšímu způ­sobu použití OLED panelů, které oteví­rají nové možnosti uspořádání místnos­tí a budov.
 
Vylepšené plošné osvětlovací moduly z organických polovodičových materiá­lů OLED jsou vhodným světelným zdro­jem pro každou místnost, každý kus ná­bytku, stěnu, strop, okno a mnoho dal­ších prvků. OSRAM učinil, co se využití OLED týče, důležitý krok směrem k je­jich masovému rozšíření. Návrháři mají nyní k dispozici produktovou řadu pa­nelů standardních parametrů a s velkou spolehlivostí, reprezentovanou třemi no­vými panely Orbeos. Plynule stmívatel­né panely o tloušťce 1,8 mm, dodávané v kruhovém nebo obdélníkovém tvaru, vydávají měkké teple bílé náladové svět­lo obzvlášť elegantního vzhledu, jejichž povrch ve vypnutém stavu je buď mat­ný, nebo zrcadlově lesklý.
 
Verze CMW a RMW jsou ideální pro vsazení do zrcadel, protože ve vypnutém stavu nejsou vidět. Díky elegantnímu vzhle­du panelů Orbeos poskytuje difuzní ver­ze CDW také mnoho dobrých příležitos­tí pro tvorbu velmi krásných svítidel, řeše­ných jako osvětlení zítřka. S osvětlovacími moduly OSRAM Orbeos je využití OLED skutečně snadné. Uplatní se např. při nápaditém osvětlení obchodů, při zajímavé pre­zentaci výrobků nebo jako náladové osvět­lení muzejních expozic. Jejich použitím lze ztvárnit komplexní osvětlení při dodržení všech nejdůležitějších požadavků na svět­lo, tj. na hodnotu světelného toku, dlouho­dobou ekologickou udržitelnost, nízké ná­klady a efektivitu. Všechny typy panelů Or­beos mají typickou teplotu chromatičnosti 2 800 K a průměrný život 5 000 h, index podání barev Ra se pohybuje od 80 do 87.
 

Neustálé proměny – OLED svítidlo Airabesc

 
Jedním z příkladů využití OLED je moderní designové svítidlo Airabesc. Sladěné jakoby plynoucí tvary osvětlení Airabesc a jejich zdůraznění OLED pa­nely přesvědčily porotu Red Dot Design Awards, která se rozhodla udělit mu jed­nu z cen v oblasti Produktový design. Design, který navrhl Dietmar Fissl z ná­vrhářského studia 2DoDesign, klade do popředí organické formy a témata. Jakoby nad­nášeny větrem („Air“) plují redukované a symetrické hli­níkové prvky vzduchem. „Ne­chali jsme se inspirovat tech­nologií,“ komentuje Fissl svůj návrh. „Chtěl jsem vyvinout něco, co lze v této podobě rea­lizovat jen s použitím OLED.“
 
Tento výrobek se skládá z jedenácti zrcadlových teple bílých OLED panelů ze série Orbeos. Přes éterickou leh­kost a harmonii tvarů, které jsou inspirovány baletní fi­gurou zvanou arabeska, toto biomorfní svítidlo pozorova­tele přímo očarovává. Roz­měry závěsného tělesa jsou 81 × 30 × 10 cm. Je výškově nastavitelné, a tak je lze při­způsobit koncepci dané míst­nosti. OLED panel tloušťky pouze 1,8 mm neobsahuje žádné viditelné vodiče, čímž zdůrazňuje rafinovaný svě­telný dojem. Proto je obzvláš­tě vhodný k využití ve stylo­vém designu osvětlení. Navíc obsahuje šest kompaktních teple bílých diod Oslon-LED s Ra= 95. OSRAM představil osvětlení Ai­rabesc na mezinárodním veletrhu osvět­lení Euroluce v Miláně, na trhu bude dostupné od července 2011.
 
Obr. 1. Modul OSRAM Orbeos jako náladové osvětlení
Obr. 2. Prezentace výrobků s využitím OLED
Obr. 3. Design svítidla Airabesc z dílny návrhářského studia 2DoDesign
Obr. 4. OLED svítidlo Airabesc, OSRAM