časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Ohlédnutí za veletrhem FOR ARCH 2007

|

Mezinárodní stavební veletrhem For Arch, který každoročně pořádá společnost ABF, se uskutečnil v Pražském veletržním areálu v Letňanech od 18. do 22. září 2007. Ve vyprodaném areálu PVA na výstavní ploše 23 047 m2 představilo své špičkové výrobky a technologie 1 008 společností ze čtrnácti zemí světa. Branami výstavního areálu prošlo během pěti dní 100 585 auditovaných návštěvníků. Zdůrazněným tématem veletrhu byla při příležitosti významného výročí 300 let od založení ČVUT podpora vědy a výzkumu.
 
Expozice členěné do tematických celků obsadily sedm výstavních hal. Sympatická byla zjevná snaha mnoha významných vystavovatelů o co nejlepší vzhled expozic a formu prezentace nabízených produktů.
 
Na bázi mediální podpory s veletrhem For Arch v roce 2007 poprvé spolupracoval také vydavatel odborných periodických časopisů Světlo, Elektro, Automa a publikací pro odborníky a širší technickou veřejnost, společnost FCC Public s. r. o. Zúčastnil se expozicí ve znamení a barvě časopisů Světlo a Elektro. Výrazný rohový stánek (stavbu zajišťoval organizátor) situovaný u vstupu do haly 6 již z dálky přitahoval pozornost návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Příchozí se všeobecně zajímali především o informace z oboru světlo, o informace elektro související ze stavbou se zajímali spíš návštěvníci profesní. Protože zastoupení těchto nomenklatur na stavebních veletrzích bývá v posledních letech všeobecně slabší, končila většina  zájemců ve stánku Světlo-Elektro. Vzhledem k trvajícímu stavebnímu boomu, doprovázenému zvýšeným zájmem i o zmíněné obory, a k mimořádně velké návštěvnosti veletrhu ForArch lze předpokládat, že by pro společnosti nabízející produkty zmíněných oborů mohla být účast právě na tomto veletrhu přínosná. Organizátoři veletrhu proto věří, že vyčlenění této nomenklatury v rámci veletrhu For Arch 2008 do samostatné části For Elektro 2008 bude pro potenciální vystavovatele inspirativní, a přispěje tak k jejímu posílení v letošním roce.
 
Obory světlo a elektro na veletrhu For Arch 2007 zastupovaly např. společnosti Legrand, ABB, Moeller, Elko Ep, K&V, Lightway, Honor, Mirava, ACW, Enes, Kooperativa Uhlířské Janovice, DPS design, Obzor Zlín nebo Ardo Metal.
 
Bohatý odborný doprovodný programu má na veletrhu For Arch letitou tradici. Jeho součástí byly v tomto ročníku např. konference organizované s podporou MPO, ČVUT, HK ČR a ČKAIT Snižování energetické náročnosti staveb a Inteligentní budovy a elekomunikace 07, seminář Obnovitelné zdroje energie se zaměřením na sluneční elektrárny, pořádaný společností EKVA s. r. o., nebo již tradiční Fórum krajů, měst a obcí (sedmnáctý ročník), tentokrát na téma Moderní sportoviště.
 
K veletrhu For Arch také neodmyslitelně patří soutěže. Letos se uskutečnila soutěž o nejlepší expozici Top Expo, soutěž o nejlepší výrobek-novinku (exponát For Arch) na českém trhu Grand Prix, o nejlepší stavební realizaci bez rozlišení kategorií Stavba roku, Dopravní stavba roku a soutěž o nejlepší a nejprodávanější odbornou publikaci z oblasti urbanismu, architektury, stavitelství, bydlení a interiéru Zlatá pečeť. Zapomenout nelze ani na jedenáctý ročník Soutěže učňů stavebních oborů (SUSO).
 
Při příležitosti 300 let ČVUT a projektu Architecture Week Prague (festival moderní a současné architektury a partner For Archu) se letos konal první ročník celostátní soutěže Architekt roku 2007. Možnost přihlásit do této soutěže vedle realizovaných staveb (kategorie A) také studie vzniklé v daném období (kategorie B) se setkala s velmi pozitivním ohlasem. Velký úspěch jejího prvního ročníku se projevil vzrůstajícím zájmem institucí spolupracovat na tomto projektu (např. Hospodářská komora ČR a Nadání Josefa, Marie a Zdeňka Hlávkových). V příštím ročníku se bude poprvé udělovat také cena architekta Hlávky, mecenáše studentů a zakladatele České akademie.
 
Výsledky soutěží Grand Prix, Top Arch, Zlatá pečeť a Architekt roku 2007 byly slavnostně vyhlášeny v reprezentativních prostorách zrekonstruovaného Schwarzenberského paláce první den veletrhu na společenském večeru FOR ARCH 2007. Unikátní, nově rekonstruované prostory paláce, které budou nadále využívány Národní galerií pro expozice výtvarného umění, si všichni přítomní mohli v průběhu večera v klidu prohlédnout.
 
Letošní ročník veletrhu For Arch 2008 se bude konat 23. až 27. září 2008.
 
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Nepřehlédnutelná expozice časopisů Světlo a Elektro
Obr. 2. Netradičně řešená světelná expozice společnosti CS Lyon Praha s. r. o. obdržela v soutěži o nejlepší expozici veletrhu cenu Top Expo
Obr. 3. Nabídka společnosti Honor
Obr. 4. Jak přivádět denní světlo do prostorů bez oken, se návštěvníci veletrhu mohli dozvědět ve stánku českého výrobce dutých světlovodů, společnosti Lightway
Obr. 5. Zasloužený obdiv vzbuzoval mezi návštěvníky dobře osvětlený pískovcový model Karlova mostu ve stánku společnosti Kámen Ostroměř, zabývající se těžbou a zpracováním pískovce. Kopie významné historické památky vytvořená v obdivuhodně krátké době přímo na místě názorně prezentovala profesionalitu společnosti. Přestože tato expozice nezískala na veletrhu žádné oficiální ocenění, časopis Světlo ji hodnotí jako jednu z nejzdařilejších a autorům alespoň touto cestou blahopřeje