časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Ohlédnutí za veletrhem Electron

|

Ve dnech 12. až 15. dubna 2011 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil první ročník veletrhu elek­trotechniky, energetiky a elektroniky Electron. Na čisté výstavní ploše 7 510 m2 zde svou produkci představilo 297 vysta­vovatelů, z toho 24 ze zahraničí (Sloven­sko, Estonsko, Maďarsko, Německo, Ni­zozemí, Rakousko, Velká Británie, Pol­sko, Španělsko, Švýcarsko). Tuto akci za čtyři dny jejího konání navštívilo cel­kem 19 894 návštěvníků.
 
Nejsilněji byly na veletrhu zastoupeny nomenklatury elektroinstalační technika, tzv. inteligentní elektroinstalace a obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika). Ob­novitelným zdrojům energie byl věnován také první den doprovodných akcí vele­trhu. Dalšími zajímavými tématy odbor­ného doprovodného programu byly např. bezpečnost práce v elektrotechnice, elek­tromobilita nebo nanotechnologie.
 
S velkým zájmem nejen ze strany ná­vštěvníků, ale i vystavovatelů se setkala sa­mostatná sekce e-mobility. Zájemci zde měli možnost získat více informací o současném a pravděpodobně i budoucím trendu ener­getiky a vyzkoušet si jednotlivé e-produk­ty přímo ve výstavních halách nebo na ven­kovní ploše. Z vystavených exponátů byly určitě nepřehlédnutelné elektromobil spo­lečnosti E.ON (Smart ED), elektromobil od firmy ČEZ nebo elektrokola Yike Bike.
 
To, že čeští odborníci stále mají světu co nabídnout, dokazuje mobilní rentgen Scinox 2.0, vyvinutý na Fakultě elektro­techniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Předvedl ho autor projek­tu Tomáš Svoboda, držitel ceny Česká hlavička.
 
Již tradičně k veletrhům pořádaným společností ABF, a. s., patří soutěže o nej­přínosnější výrobek Grand Prix a nejzda­řilejší expozici veletrhu Top Expo. Cenu Grand Prix získala např. společnost Ea­ton Elektrotechnika s. r. o. s měřicím mo­dulem XMC. Vzhledem k přínosu přihlá­šených exponátů se odborná porota roz­hodla udělit také pět čestných uznání. Za oceněné jmenujme např. společnost Elko EP, s. r. o., za systém inteligentní elektroinstalace iNELS, Pražskou Ener­getiku, a. s., za sadu pro analýzu spotře­by energie nebo společnost SMA Czech Republic s. r. o. za centrální střídač pro zapojení do rozvodné sítě Sunny Cent­ral 800 CP (maximální výkon, maximál­ní účinnost v kompaktním provedení). Všechny přihlášené exponáty mohli ná­vštěvníci vidět v expozicích jednotlivých firem. Cenu za nejlepší expozici Top Expo získala např. společnost ABB s.r.o. (nejlepší expozice o velikosti přesahují­cí 200 m2). Za další oceněné společnosti jmenujme např. firmy ENIKA.CZ s. r. o., Fawootech CZ s. r. o., Schmachtl CZ spol. s r. o. nebo SMA Czech Republic s. r. o.
 
Druhý ročník veletrhu Electron se bude konat v termínu 13. až 16. března 2012 spolu s veletrhy For Energo a For Automation.
 
Foto: autorka
 
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Vý­pravná expozi­ce společnosti ABB získala cenu Top Expo za nejlepší expozici o veli­kosti přesahu­jící 200 m2
Obr. 2. Za technické a designové zpracování své expozice získala oceně­ní Top Expo společnost ENIKA.CZ
Obr. 3. Jako jedna z nejvydaře­nějších expozic v rámci sou­těže Top Expo byla oceněna prezentace společnosti SMA
Obr. 4. Pohled do expozice FAWOO TECH CZ postavené na světelném působení špičkových svítidel a světelných zdrojů (cena Top Expo)
Obr. 5. Zajímavé řešení odlehčovací kabelové spony
Obr. 6. Inspirativní, přehledně uspořádaná na­bídka produktů společnosti Schmach­tl (cena Top Expo)
Obr. 7. Společnost Nedelko CZ,dovozce a distributor kvalitních elek­troinstalačních komponent ve své expozici nabízel také sví­tidla a světelné zdroje
 

ABB s.r.o., Elektro-Praga

 
Působivý design s duší byl představen na letošním veletrhu Electron v Praze. Krásný jednoduchý kulatý tvar a hlavně materiál. Skutečné porcelánové spínače a zásuvky, které nikdo nepřehlédne. Žád­né retro, ale originál. To je nová designo­vá řada ABB, Decento®.
 
Dominantním prvkem je sněhobí­lý porcelán, ze kterého je vyroben ne­jen rámeček, ale i kryty a páčky spínačů. Kompletně porcelánová je také zásuv­ka 230 V i kryty slaboproudých zásuvek.
 
ABB s.r.o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
 

Eaton Elektrotechnika s. r. o.

 
Společnost Eaton prezentovala bez­drátový systém xComfort, který efek­tivně snižuje provozní náklady objektu zejména v oblasti vytápění, popř. i chla­zení. Jednotlivé místnosti jsou zónově regulovány podle požadavků uživatelů, při odchodu z budovy je aktivován útlu­mový režim. Bezdrátové měření spotřeby elektrické energie, vody či plynu přispí­vá k šetření s energiemi, neboť uživatel je včas informován o růstu spotřeby energií.
 
Více na www.Xcomfort.cz.
 
Eaton Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: 465 519 611
 

ENIKA.CZ s. r. o.

 
Firma ENIKA.CZ, výhradní distribu­tor průmyslových svítidel Waldmann, představila na veletrhu Electron LED svítidla pro obráběcí stroje. Návštěvní­ci měli možnost zhlédnout nová svítidla pro použití ve velmi náročných pracov­ních podmínkách a kvalitní lupy s osvět­lením. Dále představila novinky italské firmy SBP – profesionální LED svítidla pro veřejné a dekorativní osvětlení. Celá expozice byla zaměřena na nové způsoby osvětlení za použití LED zdrojů. Ujistila zákazníky, že je schopna splnit požadav­ky na tento druh osvětlení, které si probo­jovává cestu snad do všech oblastí osvět­lovací techniky.
 
 

 

FAWOO TECH CZ s. r. o.

 
Společnost je výhradním dovozcem produktů světově známého jihokorejské­ho výrobce LED světelných zdrojů a sví­tidel značky Fawoo Technology pro ČR.
 
Na všechny produkty dává společ­nost záruku tři roky (na veřejné osvětle­ní pět let). Záruka doby života 40 000 h při zachování světelných parametrů zdro­je (podle testu LM80 nezávislé autority), účinnost až 85 lm/W a použití patentova­ných technologií (odvod tepla, prvky pro­ti oslnění) potvrzují výjimečnou funkč­nost těchto produktů, oceněných několi­ka světovými cenami za design (např. iF design, Good design, AIDA).
 
Produkty lze zatím objednat pouze na in­ternetu, v blízké době i v síti velkoobchodů.
 
FAWOO TECH CZ s. r. o.
Tovární 391, 267 01 Králův Dvůr
tel.: 311 548 152, fax: 311 548 160
GMS: +420 774 632 966
 

Nedelko CZ s. r. o.

 
Nizozemský producent a importér Ne­delko B. V. prostřednictvím české poboč­ky Nedelko CZ představil svoji produk­ci svítidel a světelných zdrojů Prolumia, pro celý sortiment osvětlovací techniky využívající výhradně LED světelné zdro­je. V expozici bylo svítidlo Low Bay (širo­kozářič) 120 W, teplý odstín barvy světla, další verze v odstínu chladně bílá a denní světlo, řady 50 a 100 W.
 
Nedelko CZ s. r. o.
Vodnická 437, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 651 578
GSM: +420 724 660 798
fax: +420 272 657 330
 

Schmachtl CZ s. r. o.

Ani v roce 2011, tentokrát na veletrhu Electron, nechyběly v nabídce společnosti Schmachtl CZ s. r. o. konektory firmy Wieland, usnadňující zapojení svítidel. Mon­tážní doba se při použití konektorů gesis zkracuje až o 70 % a montáž nevyžaduje zvláštní odbornost pracovníka. Konekto­ry gesis jsou vyráběny v různých barvách a s kódováním, které omezuje možnost chybného zapojení. Flexibilita elektroin­stalace, jednoduché přidání a odebrání koncových prvků a krytí až IP68 jsou dal­šími přednostmi tohoto systému.
 
Schmachtl CZ s. r. o.
Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 244 001 500, fax: 244 910 700