Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2018 vyšlo tiskem
5. 2. 2018. V elektronické verzi na webu bude 5. 3. 2018.

Architekturní a scénické osvětlení
Mexické světlo
Světelný design v kostce Část 34
Světelnětechnická dokumentace – část 2
Schémata pro scénické osvětlení

Svítidla a světelné přístroje
LED svítidla NITEKO – zaručená životnost a teple bílé světlo nejen pro veřejné osvětlení

Aktuality

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Autu roku 2018 v ČR, Škodě Karoq, svítí na cestu světla z Varroc Lighting Systems Stejně jako v roce 2016, tak i pro tento rok získala společnost Varroc Lighting Systems…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Více aktualit

Ohlédnutí za veletrhem Electron

Ve dnech 12. až 15. dubna 2011 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil první ročník veletrhu elek­trotechniky, energetiky a elektroniky Electron. Na čisté výstavní ploše 7 510 m2 zde svou produkci představilo 297 vysta­vovatelů, z toho 24 ze zahraničí (Sloven­sko, Estonsko, Maďarsko, Německo, Ni­zozemí, Rakousko, Velká Británie, Pol­sko, Španělsko, Švýcarsko). Tuto akci za čtyři dny jejího konání navštívilo cel­kem 19 894 návštěvníků.
 
Nejsilněji byly na veletrhu zastoupeny nomenklatury elektroinstalační technika, tzv. inteligentní elektroinstalace a obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika). Ob­novitelným zdrojům energie byl věnován také první den doprovodných akcí vele­trhu. Dalšími zajímavými tématy odbor­ného doprovodného programu byly např. bezpečnost práce v elektrotechnice, elek­tromobilita nebo nanotechnologie.
 
S velkým zájmem nejen ze strany ná­vštěvníků, ale i vystavovatelů se setkala sa­mostatná sekce e-mobility. Zájemci zde měli možnost získat více informací o současném a pravděpodobně i budoucím trendu ener­getiky a vyzkoušet si jednotlivé e-produk­ty přímo ve výstavních halách nebo na ven­kovní ploše. Z vystavených exponátů byly určitě nepřehlédnutelné elektromobil spo­lečnosti E.ON (Smart ED), elektromobil od firmy ČEZ nebo elektrokola Yike Bike.
 
To, že čeští odborníci stále mají světu co nabídnout, dokazuje mobilní rentgen Scinox 2.0, vyvinutý na Fakultě elektro­techniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Předvedl ho autor projek­tu Tomáš Svoboda, držitel ceny Česká hlavička.
 
Již tradičně k veletrhům pořádaným společností ABF, a. s., patří soutěže o nej­přínosnější výrobek Grand Prix a nejzda­řilejší expozici veletrhu Top Expo. Cenu Grand Prix získala např. společnost Ea­ton Elektrotechnika s. r. o. s měřicím mo­dulem XMC. Vzhledem k přínosu přihlá­šených exponátů se odborná porota roz­hodla udělit také pět čestných uznání. Za oceněné jmenujme např. společnost Elko EP, s. r. o., za systém inteligentní elektroinstalace iNELS, Pražskou Ener­getiku, a. s., za sadu pro analýzu spotře­by energie nebo společnost SMA Czech Republic s. r. o. za centrální střídač pro zapojení do rozvodné sítě Sunny Cent­ral 800 CP (maximální výkon, maximál­ní účinnost v kompaktním provedení). Všechny přihlášené exponáty mohli ná­vštěvníci vidět v expozicích jednotlivých firem. Cenu za nejlepší expozici Top Expo získala např. společnost ABB s.r.o. (nejlepší expozice o velikosti přesahují­cí 200 m2). Za další oceněné společnosti jmenujme např. firmy ENIKA.CZ s. r. o., Fawootech CZ s. r. o., Schmachtl CZ spol. s r. o. nebo SMA Czech Republic s. r. o.
 
Druhý ročník veletrhu Electron se bude konat v termínu 13. až 16. března 2012 spolu s veletrhy For Energo a For Automation.
 
Foto: autorka
 
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Vý­pravná expozi­ce společnosti ABB získala cenu Top Expo za nejlepší expozici o veli­kosti přesahu­jící 200 m2
Obr. 2. Za technické a designové zpracování své expozice získala oceně­ní Top Expo společnost ENIKA.CZ
Obr. 3. Jako jedna z nejvydaře­nějších expozic v rámci sou­těže Top Expo byla oceněna prezentace společnosti SMA
Obr. 4. Pohled do expozice FAWOO TECH CZ postavené na světelném působení špičkových svítidel a světelných zdrojů (cena Top Expo)
Obr. 5. Zajímavé řešení odlehčovací kabelové spony
Obr. 6. Inspirativní, přehledně uspořádaná na­bídka produktů společnosti Schmach­tl (cena Top Expo)
Obr. 7. Společnost Nedelko CZ,dovozce a distributor kvalitních elek­troinstalačních komponent ve své expozici nabízel také sví­tidla a světelné zdroje
 

ABB s.r.o., Elektro-Praga

 
Působivý design s duší byl představen na letošním veletrhu Electron v Praze. Krásný jednoduchý kulatý tvar a hlavně materiál. Skutečné porcelánové spínače a zásuvky, které nikdo nepřehlédne. Žád­né retro, ale originál. To je nová designo­vá řada ABB, Decento®.
 
Dominantním prvkem je sněhobí­lý porcelán, ze kterého je vyroben ne­jen rámeček, ale i kryty a páčky spínačů. Kompletně porcelánová je také zásuv­ka 230 V i kryty slaboproudých zásuvek.
 
ABB s.r.o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
 

Eaton Elektrotechnika s. r. o.

 
Společnost Eaton prezentovala bez­drátový systém xComfort, který efek­tivně snižuje provozní náklady objektu zejména v oblasti vytápění, popř. i chla­zení. Jednotlivé místnosti jsou zónově regulovány podle požadavků uživatelů, při odchodu z budovy je aktivován útlu­mový režim. Bezdrátové měření spotřeby elektrické energie, vody či plynu přispí­vá k šetření s energiemi, neboť uživatel je včas informován o růstu spotřeby energií.
 
Více na www.Xcomfort.cz.
 
Eaton Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: 465 519 611
 

ENIKA.CZ s. r. o.

 
Firma ENIKA.CZ, výhradní distribu­tor průmyslových svítidel Waldmann, představila na veletrhu Electron LED svítidla pro obráběcí stroje. Návštěvní­ci měli možnost zhlédnout nová svítidla pro použití ve velmi náročných pracov­ních podmínkách a kvalitní lupy s osvět­lením. Dále představila novinky italské firmy SBP – profesionální LED svítidla pro veřejné a dekorativní osvětlení. Celá expozice byla zaměřena na nové způsoby osvětlení za použití LED zdrojů. Ujistila zákazníky, že je schopna splnit požadav­ky na tento druh osvětlení, které si probo­jovává cestu snad do všech oblastí osvět­lovací techniky.
 
 

 

FAWOO TECH CZ s. r. o.

 
Společnost je výhradním dovozcem produktů světově známého jihokorejské­ho výrobce LED světelných zdrojů a sví­tidel značky Fawoo Technology pro ČR.
 
Na všechny produkty dává společ­nost záruku tři roky (na veřejné osvětle­ní pět let). Záruka doby života 40 000 h při zachování světelných parametrů zdro­je (podle testu LM80 nezávislé autority), účinnost až 85 lm/W a použití patentova­ných technologií (odvod tepla, prvky pro­ti oslnění) potvrzují výjimečnou funkč­nost těchto produktů, oceněných několi­ka světovými cenami za design (např. iF design, Good design, AIDA).
 
Produkty lze zatím objednat pouze na in­ternetu, v blízké době i v síti velkoobchodů.
 
FAWOO TECH CZ s. r. o.
Tovární 391, 267 01 Králův Dvůr
tel.: 311 548 152, fax: 311 548 160
GMS: +420 774 632 966
 

Nedelko CZ s. r. o.

 
Nizozemský producent a importér Ne­delko B. V. prostřednictvím české poboč­ky Nedelko CZ představil svoji produk­ci svítidel a světelných zdrojů Prolumia, pro celý sortiment osvětlovací techniky využívající výhradně LED světelné zdro­je. V expozici bylo svítidlo Low Bay (širo­kozářič) 120 W, teplý odstín barvy světla, další verze v odstínu chladně bílá a denní světlo, řady 50 a 100 W.
 
Nedelko CZ s. r. o.
Vodnická 437, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 651 578
GSM: +420 724 660 798
fax: +420 272 657 330
 

Schmachtl CZ s. r. o.

Ani v roce 2011, tentokrát na veletrhu Electron, nechyběly v nabídce společnosti Schmachtl CZ s. r. o. konektory firmy Wieland, usnadňující zapojení svítidel. Mon­tážní doba se při použití konektorů gesis zkracuje až o 70 % a montáž nevyžaduje zvláštní odbornost pracovníka. Konekto­ry gesis jsou vyráběny v různých barvách a s kódováním, které omezuje možnost chybného zapojení. Flexibilita elektroin­stalace, jednoduché přidání a odebrání koncových prvků a krytí až IP68 jsou dal­šími přednostmi tohoto systému.
 
Schmachtl CZ s. r. o.
Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 244 001 500, fax: 244 910 700