časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo tiskem
14. 12. 2020. V elektronické verzi na webu 18. 12. 2020.

Veletrhy a výstavy
Ohlédnutí za dvacátým druhým ročníkem Designbloku
Soutěž časopisu Světlo na veletrhu FOR ARCH a FOR GARDEN 2020

Architekturní a scénické osvětlení
Světelný design v kostce – Část 48
Světelný design pro show Vivaldianno
Světlík – dílna se světlem a o světle pro děti

Ohlédnutí za Stavebními veletrhy Brno 2009

|

Letošní ročník Stavebních veletrhů Brno, tj. 14. mezinárodní stavební veletrh IBF, 10. mezinárodní veletrh zařízení technických budov SHK Brno, 4. mezinárodní veletrh investic, financí, realit a technologií pro města a obce Urbis Invest a Stavební centrum EDEN 3000, se konal ve znamení úspor energií.
 
Celkem 1 301 společností (z toho IBF 676, SHK Brno 216, Stavební centrum Eden 3000 225 a Urbis Invest včetně Ochrany před povodněmi 180) z 23 zemí představilo v rámci veletrhů na čisté výstavní ploše 50 080 m2nové postupy výstavby, stavební materiály a stavební systémy, izolace, střechy, okna, dveře, úsporné systémy vytápění či klimatizace nebo fotovoltaická zařízení. Tradičně se veletrhu zúčastnily firmy z Německa, Polska a Turecka, letos poprvé i z Běloruska. Na veletrhu Urbis Invest byla historicky největší účast vystavovatelů ze Slovenska a Polska.
 
Téma energeticky úsporného stavění se prolínalo téměř všemi obory veletrhu. V jeho rámci se letos poprvé uskutečnila Technologická burza, určená společnostem z ČR a zahraničí hledajícím nové obchodní partnery zaměřující se na vývoj nových technologií. Na Stavebních veletrzích byl také slavnostně zahájen největší ekologický dotační program v historii České republiky Zelená úsporám zaměřený na podporu obnovitelných zdrojů energie a úspor energií v domácnostech. Široké veřejnosti byla na veletrhu k dispozici rovněž nezávislá poradenská centra (Poradenské centrum Státního fondu životního prostředí ČR a Stavební poradenské centrum ČKAIT, Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a VUT Brno). Svaz měst a obcí ČR již tradičně organizoval 16. celostátní kongres starostů a primátorů obcí a měst ČR. Asociace krajů se na veletrhu dohodla s největšími bankami o řešení problémů krajů a obcí s čerpáním peněz z evropských dotací a získávání úvěrů od bank.
 
Významnou událostí byla Konference Fakulty stavební VUT, konaná při příležitosti 110. výročí jejího založení. V rámci doprovodných programů veletrhu se mj. uskutečnila také 6. konference Inteligentní budovy, pořádaná Sdělovací technikou. Podle jedné z definic kombinuje inteligentní budova inovace technologií a ostatní inovace s obratným managementem tak, aby se co nejvíce zkrátila návratnost investic. Na konferenci se proto prezentovaly společnosti, které tato řešení nabízejí (např. Wago, ABB ad.). Tematicky byla akce zaměřena především na projektanty, protože právě ti, aby mohli navrhnout správný „inteligentní“ objekt, by měli vědět, jaké jsou nyní v tomto směru možnosti. Mediálním partnerem konference byl i časopis Světlo.
 
Na slavnostním večeru uspořádaném k zahájení stavebních veletrhů byly tradičně předány Zlaté medaile nejlepším exponátům veletrhů. V soutěži o zlatou medaili IBF bylo uděleno pět ocenění, Zlatou medaili SHK získali čtyři vystavovatelé. Jedním z oceněných produktů byla designová řada NEO – domovní spínače a zásuvky, přihlášená vystavovatelem a výrobcem ABB, s. r. o.
 
Během pěti dní konání Stavební veletrhy celkem navštívilo 80 548 zájemců ze 44 zemí, mj. obchodní mise odborníků z Belgie, Běloruska, Německa, Nizozemska, Rakouska a Ukrajiny. Z veletržního průzkumu vyplynulo, že 78 % spokojených návštěvníků nejvíce oceňovalo vysokou úroveň vystavených exponátů a odbornou úroveň veletrhu, pro 44 % bylo hlavním důvodem návštěvy veletrhu získávání informací o novinkách v nabídce produktů a služeb.
 
(Pozn.: Uváděné statistické hodnoty vycházejí ze zásad zveřejňování statistických údajů veletrhů a výstav sdružených v UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), Paris.)
 
[Tiskové materiály BVV, 2009.]
Foto autorka
 
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Časopisy vydavatelství FCC Public u vstupu do pavilonu F (SHK Brno)
Obr. 2. Pohled do expozice společnosti ABB (vpravo panel s designovou řadou domovních spínačů a zásuvek NEO, oceněnou Zlatou medailí SHK)
Obr. 3. Výpravná expozice českého výrobce a dodavatele stínicí techniky, společnosti EuroSun
Obr. 4. Lightway, český výrobce světlovodů