časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Ohlédnutí za jubilejním Kurzem osvětlovací techniky XXV

|


Ohlédnutí za jubilejním Kurzem osvětlovací techniky XXV

Slunné podzimní dny 16. až 18. října 2006 v Koutech nad Desnou přivítaly účastníky jubilejního Kurzu osvětlovací techniky XXV, nazvaného Téměř vše o světle. Pořadatelé, Česká společnost pro osvětlování, Regionální skupina Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, a Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, se snažili nezklamat důvěru stálých účastníků. Téma Téměř vše o světle oslovilo celé spektrum odborníků tohoto oboru. Již v pondělí 16. října odpoledne zazněla vzdělávací přednáška Obr. 1. prof. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., na téma Seřizování biologických hodin v nás osvětlením. Vyslechnout si toto biologické téma jako protiváhu převažujících technických přednášek využilo překvapivé množství posluchačů. Paní profesorka opět upoutala posluchače jak vysokou odborností, tak svým řečnickým umem. Odlehčujícím tématem na ni navázala paní Šárka Horáková přednáškou Můj život se světelným technikem, která všem otevřela bránu k dalším podobám českého jazyka. Zamýšlela se totiž nad úskalími profesního jazyka. Závěr prvního dne proběhl v místním baru u tzv. welcome drinků, kde se při burčáku, dobrých vínech a studeném bufetu rozvíjely kuloárové rozpravy.

V úterý ráno 17. října 2006 byl zahájen vlastní program konference. V uvítacím bloku, který řídil hlavní organizátor celé akce prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., vystoupil jako první prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc., vedoucí katedry elektroenergetiky z FEI VŠB-TU v Ostravě. Ocenil nejen vysokou odbornou úroveň, ale také výjimečnost tradice kurzů osvětlovací techniky. Doc. Ing. Jiří Plch, CSc., předseda České společnosti pro osvětlování, ve svém vystoupení pozdravil účastníky a pochválil práci pořadatelů a stálý zájem všech posluchačů o růst jejich odbornosti. RNDr. Jiří Urbanec z KHS MSK v Ostravě vyzdvihl snahu o skloubení technických a hygienických požadavků v osvětlování. Jako poslední vystoupila RNDr. Marie Juklová, zástupce ČSO Regionální skupiny Ostrava, a vzpomenula předchůdců současných organizátorů, kteří v Ostravě v 60. a 70. letech pořádali vzdělávací akce a významně se podíleli na rozvoji oboru osvětlování. Zároveň vyslovila naději a přání dalšího rozvoje této ostravské tradice.

Obr. 2.

Obr. 1. Diskuse po úvodních přednáškách (zleva: Šárka Horáková, prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., a prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.)
Obr. 2. Slavnostní „jubilejní“ přípitek (prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., a RNDr. Marie Juklová)

Dopoledne pokračovalo společnými nosnými přednáškami, které prezentovali nejlepší odborníci v jednotlivých disciplínách osvětlování; bylo nutné, aby si je vyslechli všichni účastníci. Odpolední program byl již rozdělen do jednotlivých odborných sekcí, kde kromě přednášek se konala i posterová sdělení. Protože obor osvětlování se neustále rozrůstá, byla do programu zařazena kromě tradičních sekcí „hygiena„ a „elektro„ ještě sekce zaměřená na problematiku rušivého světla. Odborný program pokračoval i 18. října v sekcích vnitřního a venkovního osvětlování. Ve společném programu a pěti odborných sekcích zaznělo celkem 59 přednášek a posterových sdělení, které byly uvedeny ve sborníku dostupném jak v papírové, tak v elektronické podobě. Výstava, které využilo celkem 28 vystavovatelů, a stala se tak jednou z největších letošních tuzemských akcí v tomto oboru, dotvářela komplexní kolorit akce. V rámci společných akcí bylo také vystavovatelům umožněno prezentovat své výrobky i v podobě krátkých upoutávek. V podvečer 17. října se ještě konala valná hromada Regionální skupiny ČSO Ostrava, která zvolila nový výbor pro další čtyřleté funkční období.

Tradiční společenský večer si nenechal ujít snad ani jeden účastník. Z bohatě prostřených stolů, vín ze Svatobořic, hudební produkce, ukázek latinskoamerických tanců, včetně jejich výuky, obvyklého programu a mimořádně bohaté tomboly si musel vybrat úplně každý. Oba sály hotelu Dlouhé Stráně praskaly ve švech a rekordní počet 230 účastníků předčil všechna očekávání pořadatelů.

Obr. 3.

Obr. 3. Na doprovodné výstavě bylo o přestávkách velmi živo...

Středa 18. října, jak již bylo předesláno, pokračovala odborným programem v sekcích. Odpoledne byly pro zájemce připraveny exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a papírny na výrobu ručního papíru ve Velkých Losinách. Jestliže se některým účastníkům podařilo proložit odborný program programem turistickým, přineslo jim počasí i nádherné prostředí Jeseníků odpočinek a mnoho nových sil do dalšího pracovního nasazení.

Závěrem lze jen konstatovat, že Kurz osvětlovací techniky XXV svým rozsahem i odbornou úrovní předčil ty minulé. S tímto závazkem už organizátoři připravují Národní konferenci s mezinárodní účastí SVĚTLO 2007 v Ostravě, na kterou si zájemce dovolujeme znovu pozvat.

Věříme, že nám zachováte svoji přízeň a věrnost, a těšíme se za rok na viděnou.

Přípravný výbor z VŠB-TU a ČSO