časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Odhad nejistoty měření při určování úrovně míhání podle IEEE 1789-2015

Leoš Kukačka a kolektiv autorů | www.tul.cz

Leoš Kukačka, Michal Vik, Technická univerzita v Liberci,
Pascal Dupuis, Paul Sabatier University, Toulouse, Francie

Úvod

Když se v uplynulé dekádě začaly v širším měřítku používat zdroje založené na LED, staly se blikání a míhání (flikr) jedněmi z typických problémů s nimi asociovaných. Časový průběh světelného toku se u LED může výrazně lišit od žárovek a zářivek. Nejde jen o to, že LED svítidla reagují různě na zkreslení síťového napětí v závislosti na použitém driveru (předřadníku), ale i za nominálních podmínek se může rychle měnit světelný tok na různých frekvencích (nejčastěji 100 Hz).

Norma IEEE 1789-2015 [1] a v ní odkazovaná literatura jasně ukazují, že tyto jevy jsou zcela běžné (dodejme, že především u lacinějších produktů) a mohou mít negativní dopad zejména na bezpečnost provozu LED. Uvedená norma navrhuje dvě metriky pro vyhodnocení úrovně míhání: amplitudu fluktuace světelného toku (angl. Percent Flicker):

a tzv. Flicker Index, tj. index míhání (podle českého názvosloví):

celý článek ZDE