časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Odešel Ing. Ota Roubíček, DrSc.

Ivana Zýková, Ing. Jana Kotková | www.svetlo.info

l Ing. Ota Roubíček, DrSc.Odešel Ing. Ota Roubíček, DrSc., významný vědecký a výzkumný pracovník v oboru silnoproudé elektrotechniky

Dne 4. září 2020 zemřel zcela náhle Ing. Ota Roubíček, DrSc. Nadšený vědec, který svůj život zasvětil rozvoji silnoproudé elektrotechniky a věhlas tohoto oboru posunul daleko za hranice naší republiky.

Ota Roubíček se narodil 3. srpna 1931 v České Třebové. Záhy se však rodina přestěhovala do slovenského Popradu, kde Ota se svou sestrou Annou vyrůstali a později na Slovensku také studovali.

Po absolvování gymnázia v Kežmarku pokračoval mladý talentovaný Ota ve studiích na Elektrotechnické fakultě Vysoké školy technické v Bratislavě, obor elektrostrojírenství. Po absolvování vysoké školy (1954) nastoupil do společnosti BEZ Bratislava jako vývojový pracovník. Po ukončení činnosti v Bratislavě působil v plzeňské Škodovce na pozici výzkumného pracovníka. V roce 1969 získal na VUT Brno hodnost kandidáta technických věd v oboru elektrická trakce a elektrické pohony. V 70. a 80. letech minulého století působil jako vedoucí vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu silnoproudé elektrotechniky (VÚSE) v Praze 9 – Běchovicích. Zde se věnoval vědě a výzkumu, školil vědecké pracovníky, byl členem atestační komise, vědecké rady a Československé vědecko-technické společnosti. Přednášel na Českém vysokém učení technickém v Praze. Předmětem jeho vědeckého a odborného zájmu byly systémově pojaté účelové elektrické pohony a stroje, především pracovní stroje s kmitavým lineárním pohonem. Je autorem řady patentů a autorem a spoluautorem mnoha vědeckých a odborných prací. Roku 1983 obhájil v ČSAV dizertaci z oblasti elektrických lineárních pohonů a byla mu udělena hodnost doktora v oboru elektrické stroje a přístroje. Za jeho práci se mu dostalo mnoha ocenění na mezinárodním poli, zvláště v dalekém Japonsku, kde navázal nejen profesní, ale posléze i celoživotní přátelství s prof. Hajimem Yamadou, zakladatelem Institutu pro mezinárodní doktorskou spolupráci (Doctors International Collaboration Institution). Právě v Japonsku byly jeho objevy ceněny nejvíce.

V 90. letech minulého století a na přelomu milénia působil Ota Roubíček stále v Běchovicích, v akciové společnosti EPA, a. s. (pozn.: Elektrotechnické průmyslové aplikace, založeno 1. května 1992), která byla jednou z nástupnických organizací zaniklého Výzkumného ústavu silnoproudé elektrotechniky. Zde pracoval v oboru aplikace poznatků francouzské elektrárenské společnosti převážně v jaderné oblasti. Souběžně s touto činností také zakládal firmu Mechatronika Praha. Stále publikoval odborné články, spolupracoval s odbornými, technicky zaměřenými časopisy (mimo jiné i s Elektrem a Automou). Pro časopis Světlo napsal příspěvek Chystáte odborný článek nebo publikaci? obsahující rady a doporučení autorům odborných publikací. Roku 2005 vyšla jeho kniha Elektrické motory a pohony. Svůj volný čas trávil intenzivně s rodinou, a hlavně s vnoučaty, která byla až do jeho posledních dnů jeho největší radostí.

V osobnosti Ing. Oty Roubíčka, DrSc., ztrácí svět nadaného, moudrého, pracovitého a zodpovědného člověka. Člověka, který miloval svou práci i rodinu, podporoval dobré věci, vnášel světlo i energii do našich obyčejných životů. Čest jeho památce!