časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Odešel Ing. Emil Širůček, ředitel nakladatelství FCC Public

FCC Public | www.odbornecasopisy.cz

„Rozloučení vnáší do života jistotu, i když je to jistota konce.
Život však jde dál a v něm vzpomínky na toho, kdo odešel, i dík za jeho život.“

Jaro Křivohlavý

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 9. dubna 2021 náhle zemřel v Praze po krátké těžké nemoci Ing. Emil Širůček, ředitel nakladatelství FCC Public, který celý svůj profesní život zasvětil elektrotechnice, především šíření vědomostí a znalostí z tohoto oboru.

Narodil se 14. srpna 1954 ve Svitavách ve východních Čechách, kde také v Pardubicích absolvoval elektrotechnickou průmyslovku zaměřenou na sdělovací techniku. Následovala studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, v oboru elektrotechnologie. Po vysokoškolských studiích nastoupil na místo vývojového technologa v pražském ČKD Trakce. V roce 1980 odešel do Státního nakladatelství technické literatury (SNTL) na pozici samostatného odborného redaktora v redakci elektrotechnické literatury. Kvůli této práci postgraduálně vystudoval specializovaný nakladatelský kurz na Fakultě žurnalistiky UK. V roce 1984 se stal vedoucím redaktorem časopisu Elektrotechnik. Zde je nutné připomenout, že iniciativou Ing. Širůčka byl v druhé polovině 80. let minulého století publikován v tomto časopise rozsáhlý Kurs současné elektrotechniky. Ve zmíněném kurzu byla 12. lekce o rozsahu 170 stran s názvem Technika osvětlování zpracována kolektivem autorů Tesly Holešovice pod vedením současného šéfredaktora časopisu Světlo Ing. Jiřího Novotného. Tato světelnětechnická část kurzu byla pod redakcí Ing. Širůčka natolik zdařilá a kompletní, že ji používali studenti ČVUT, zejména postgraduální, v několika pozdějších letech při studiu i k přípravě ke zkouškám.

 
Obr. 1. Ing. Emil Širůček ve své kanceláři (FCC Public)
Obr. 2. Ing. Širůček s p. Folprechtem (předvánoční setkání FCC Public, 2005)

V roce 1991, kdy skončila státní podpora vydávání odborných časopisů, inicioval Ing. Širůček odkoupení vydavatelských práv časopisů Elektrotechnický obzor a Elektrotechnik panem Miloslavem Folprechtem, technicky zaměřeným podnikatelem se zápalem pro literaturu, který po léta pracoval ve Spolkové republice Německo. Ing. Širůček se stal ředitelem nově vzniklé společnosti zaměřené na vydávání odborných časopisů a publikací (Pozn.: do založení FCC Public s. r. o. v roce 1995 vydavatelství fungovalo pod společností FCC Folprecht).

FCC Public vydává měsíčník Elektro, který vznikl v polovině roku 1991 sloučením náplně časopisů Elektrotechnik a Elektrotechnický obzor, a dvouměsíčník Světlo (od roku 1998), jediný český odborný časopis pro světlo a osvětlování. Měsíčník Automa, který v FCC Public vycházel od roku 1995, se v roce 2015 osamostatnil.

Pod vedením Ing. Emila Širůčka se vydávání odborných časopisů Elektro a Světlo úspěšně rozvíjelo až do současnosti. K tištěné formě časopisů se postupně přidala aktivní účast (vlastní expozicí) na celostátních veletrzích a výstavách včetně pořádání odborných seminářů a konferencí. Nedílnou součástí jsou rovněž internetové portály zaměřené jak na tematiku jednotlivých časopisů, tak na nejnovější trendy v elektrotechnickém průmyslu. Bez nadsázky lze říct, že právě Ing. Emil Širůček byl iniciátorem a dobrou duší mnoha nových aktivit, které se kolem časopisů Elektro a Světlo v současnosti dějí. Ve skromnějším rozsahu vycházejí také odborné knihy (mj. např. kniha Světlo a osvětlování) a elektrotechnické ročenky. Ing. Emil Širůček také zastupoval vydavatelství v podnikatelských organizacích v elektrotechnice, v české Elektrotechnické asociaci (ElA) a ve Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR). Ani v těžké době „covidové“, která významně zasáhla i vydavatelskou činnost (hlavně odborných periodik), neztrácel naději a „nevzdával to“.

   
Obr. 3. Ing. Širůček s prof. Jiřím Habelem (křest knihy Světlo a osvětlování, veletrh Amper, Brno, 2013)
Obr. 4. Ing. Širůček v expozici FCC Public na veletrhu Elo Sys (Nitra, 2019)

Nám všem, kdo jsme měli tu čest s Emilem Širůčkem spolupracovat, bude už navždy chybět.

Za redaktory a spolupracovníky časopisů Světlo a Elektro vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem, kteří ho měli rádi.

Ing. Jana Kotková (Světlo)
Ing. Jiří Novotný (Světlo)
Ing. Miroslav Peisar (Elektro)

Foto: Jana Kotková