časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Odborný seminář na téma ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů

|

číslo 2/2004

Odborný seminář na téma ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů

Ing. Pavel Novotný,
Eurolux lighting, s. r. o.

Společnost Eurolux lighting, s. r. o., neustále sleduje nejnovější trendy v oblasti osvětlení po stránce technické, estetické, ekonomické a v neposlední řadě i po stránce legislativní. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Liberci uspořádat odborný seminář na téma právě vydané české verze evropské normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostor, část 1: Vnitřní pracovní prostory. Obr. 1. Seminář se uskutečnil 8. dubna tohoto roku ve velkém sále Krajské vědecké knihovny Liberec*), oceněné titulem Stavba roku 2000. Společnost Eurolux lighting, s. r. o., zpracovala projekt a realizovala dodávku osvětlení do všech prostor knihovny (studijní a administrativní prostory, společné prostory, zázemí).

Díky profesním a osobním kontaktům našich odborníků přijali pozvání k přednášení Ing. Jiří Novotný, zpracovatel normy a předseda normalizační komise TNK 76, a Ing. Pavel Staněk, autor výpočetního programu ASTRA – WILS 6.2.

Cílem semináře bylo především seznámit účastníky s novou normou ČSN EN 12464-1 prostřednictvím přednášek nejpovolanějších odborníků, informovat odbornou veřejnost o stavu české legislativy v oblasti osvětlovací techniky těsně před vstupem do EU a dále prezentovat aktuální verzi výpočetního programu ASTRA – WILS 6.2 pro umělé osvětlení, jež je upravena podle ustanovení nové normy.

Účast na semináři byla nabídnuta především odborníkům z hygienických stanic a zdravotních ústavů, dále projektantům, světelným technikům a dalším osobám činným v oblasti světelné techniky. K potěšení organizátorů přesáhla akce rámec libereckého regionu – dostavilo se celkem 72 účastníků z celé ČR. Kromě libereckých byly zastoupeny i hygienické stanice a zdravotní ústavy z Karlových Varů, Hradce Králové, Plzně a dalších míst.

Obr. 2.

Obr. 2. Celkové osvětlení ve studijních prostorách tvoří závěsný modulární systém osazený lineárními zářivkami s elektronickými předřadníky (výrobce: Unilux, Itálie)

Po úvodním slově hlavního organizátora Ing. Pavla Novotného z libereckého střediska společnosti Eurolux lighting, s. r. o., se mikrofonu ujal Ing. Jiří Novotný, který v hlavní přednášce velmi podrobně vysvětlil každý článek, odstavec či nový pojem z normy. Po přestávce, během níž účastníci rozvinuli rušnou diskusi, byli posluchači, opět z úst Ing. Jiřího Novotného, informováni o současném legislativním stavu norem a o plánech normalizační komise na další období. Na Ing. Novotného navázal autor výpočetního programu Ing. Pavel Staněk. V pečlivě připravené prezentaci představil poslední verzi programu WILS 6.2 pro výpočet umělého osvětlení. Ta vyvolala zájem všech účastníků, především projektantů.

Po skončení obou hlavích přednášek se rozpoutala dlouhá a živá diskuse. Na oba přednášející se z publika doslova sesypaly dotazy na různá témata, především: místo kontrolních bodů pro výpočet osvětlení, okolí místa kontrolních bodů, UGR, udržovací činitele, způsob měření, rozsah a způsob předávání dokumentace atd. Během zodpovídání dotazů přednášejícími se rozvinula velmi zajímavá diskuse i mezi samotnými účastníky – projektanty, výrobci, obchodníky a pracovníky státních orgánů.

Obr. 3.

Obr. 3. Celkové osvětlení prostorů knihovny je doplněno zvýrazňujícím osvětlením, tvořeným úzkoúhlými svítidly pro halogenové žárovky instalovanými na přípojnicovém systému (výrobce: Fosnova, Itálie)

Vysoká účast a následné pozitivní ohlasy z mnoha stran potvrdily dobrou organizační přípravu semináře a především správnost myšlenky věnovat seminář jednomu tématu – pokusit se je podrobně rozebrat v kruhu zasvěcených lidí a ponechat dostatečný prostor pro dotazy, diskusi a konfrontaci názorů z různých stran.

Zajímavou tečkou za seminářem byla informace pana Petra Brzka ze společnosti Eurolux lighting, s. r. o., o přípravě a realizaci právě dokončené Sazka Areny v Praze, na nichž se jako autor projektu a koordinátor dodávek osvětlení podílel. Na exkluzivních fotografiích mohli účastníci akce zhlédnout jednotlivé etapy výstavby, alespoň virtuálně „vstoupit„ do zákulisí a tzv. VIP prostor a srovnat počítačovou vizualizaci interiérů i exteriéru z doby přípravy projektu se skutečností. Pro čtenáře časopisu Světlo připravujeme do příštího čísla o projektu Sazka Arena rozsáhlou reportáž.

Co dodat závěrem? Velký zájem organizátora semináře zaskočil, avšak díky podpoře vedení a pracovníků společnosti Eurolux lighting, s. r. o., vstřícnosti zástupců Krajské vědecké knihovny Liberec a spolupráci se Zdravotním ústavem Liberec vše velmi dobře dopadlo.

Smysluplná práce přináší potěšení, a proto již připravujeme podzimní pokračování, tentokrát na téma nouzové osvětlení. Srdečně všechny zveme a těšíme se na setkání.


*) Státní vědecká knihovna Liberec byla postavena v roce 2000 na místě židovské synagogy, zničené během 2. světové války a obnovené současně se stavbou knihovny. Stavba byla realizována pod záštitou prezidentů Švýcarska, Německa a ČR.

Kontakt:
Eurolux lighting, s. r. o.
Žalanského 22
163 00 Praha 6
tel: +420 235 097 611
fax: +420 235 097 622
e-mail: eurolux@eurolux.cz
http://www.eurolux.cz