Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2019 vyšlo tiskem
29. 7. 2019. V elektronické verzi na webu 29. 8. 2019.

Světelně-technická zařízení
Foxtrot řídí nové sídlo asociace barmanů
Dynamické osvětlení kaple Anděla Strážce v Sušici

Příslušenství osvětlovacích soustav
Bezpečnost, úspornost a komfort s KNX
Celosvětově první LED spínaný zdroj s rozhraním KNX od výrobce MEAN WELL
KNX – systém s budoucností
Schmachtl – konektorová instalace gesis

Aktuality

Nový pobočný spolek ČSO – region Praha Po mnoha letech existence České společnosti pro osvětlování byl v červnu tohoto roku…

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Historicky nejvyšší grant Evropské unie dostal česko-slovenský energetický projekt ACON Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD) získaly od Evropské…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

Více aktualit

Odborný seminář na téma ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů

číslo 2/2004

Odborný seminář na téma ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů

Ing. Pavel Novotný,
Eurolux lighting, s. r. o.

Společnost Eurolux lighting, s. r. o., neustále sleduje nejnovější trendy v oblasti osvětlení po stránce technické, estetické, ekonomické a v neposlední řadě i po stránce legislativní. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Liberci uspořádat odborný seminář na téma právě vydané české verze evropské normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostor, část 1: Vnitřní pracovní prostory. Obr. 1. Seminář se uskutečnil 8. dubna tohoto roku ve velkém sále Krajské vědecké knihovny Liberec*), oceněné titulem Stavba roku 2000. Společnost Eurolux lighting, s. r. o., zpracovala projekt a realizovala dodávku osvětlení do všech prostor knihovny (studijní a administrativní prostory, společné prostory, zázemí).

Díky profesním a osobním kontaktům našich odborníků přijali pozvání k přednášení Ing. Jiří Novotný, zpracovatel normy a předseda normalizační komise TNK 76, a Ing. Pavel Staněk, autor výpočetního programu ASTRA – WILS 6.2.

Cílem semináře bylo především seznámit účastníky s novou normou ČSN EN 12464-1 prostřednictvím přednášek nejpovolanějších odborníků, informovat odbornou veřejnost o stavu české legislativy v oblasti osvětlovací techniky těsně před vstupem do EU a dále prezentovat aktuální verzi výpočetního programu ASTRA – WILS 6.2 pro umělé osvětlení, jež je upravena podle ustanovení nové normy.

Účast na semináři byla nabídnuta především odborníkům z hygienických stanic a zdravotních ústavů, dále projektantům, světelným technikům a dalším osobám činným v oblasti světelné techniky. K potěšení organizátorů přesáhla akce rámec libereckého regionu – dostavilo se celkem 72 účastníků z celé ČR. Kromě libereckých byly zastoupeny i hygienické stanice a zdravotní ústavy z Karlových Varů, Hradce Králové, Plzně a dalších míst.

Obr. 2.

Obr. 2. Celkové osvětlení ve studijních prostorách tvoří závěsný modulární systém osazený lineárními zářivkami s elektronickými předřadníky (výrobce: Unilux, Itálie)

Po úvodním slově hlavního organizátora Ing. Pavla Novotného z libereckého střediska společnosti Eurolux lighting, s. r. o., se mikrofonu ujal Ing. Jiří Novotný, který v hlavní přednášce velmi podrobně vysvětlil každý článek, odstavec či nový pojem z normy. Po přestávce, během níž účastníci rozvinuli rušnou diskusi, byli posluchači, opět z úst Ing. Jiřího Novotného, informováni o současném legislativním stavu norem a o plánech normalizační komise na další období. Na Ing. Novotného navázal autor výpočetního programu Ing. Pavel Staněk. V pečlivě připravené prezentaci představil poslední verzi programu WILS 6.2 pro výpočet umělého osvětlení. Ta vyvolala zájem všech účastníků, především projektantů.

Po skončení obou hlavích přednášek se rozpoutala dlouhá a živá diskuse. Na oba přednášející se z publika doslova sesypaly dotazy na různá témata, především: místo kontrolních bodů pro výpočet osvětlení, okolí místa kontrolních bodů, UGR, udržovací činitele, způsob měření, rozsah a způsob předávání dokumentace atd. Během zodpovídání dotazů přednášejícími se rozvinula velmi zajímavá diskuse i mezi samotnými účastníky – projektanty, výrobci, obchodníky a pracovníky státních orgánů.

Obr. 3.

Obr. 3. Celkové osvětlení prostorů knihovny je doplněno zvýrazňujícím osvětlením, tvořeným úzkoúhlými svítidly pro halogenové žárovky instalovanými na přípojnicovém systému (výrobce: Fosnova, Itálie)

Vysoká účast a následné pozitivní ohlasy z mnoha stran potvrdily dobrou organizační přípravu semináře a především správnost myšlenky věnovat seminář jednomu tématu – pokusit se je podrobně rozebrat v kruhu zasvěcených lidí a ponechat dostatečný prostor pro dotazy, diskusi a konfrontaci názorů z různých stran.

Zajímavou tečkou za seminářem byla informace pana Petra Brzka ze společnosti Eurolux lighting, s. r. o., o přípravě a realizaci právě dokončené Sazka Areny v Praze, na nichž se jako autor projektu a koordinátor dodávek osvětlení podílel. Na exkluzivních fotografiích mohli účastníci akce zhlédnout jednotlivé etapy výstavby, alespoň virtuálně „vstoupit„ do zákulisí a tzv. VIP prostor a srovnat počítačovou vizualizaci interiérů i exteriéru z doby přípravy projektu se skutečností. Pro čtenáře časopisu Světlo připravujeme do příštího čísla o projektu Sazka Arena rozsáhlou reportáž.

Co dodat závěrem? Velký zájem organizátora semináře zaskočil, avšak díky podpoře vedení a pracovníků společnosti Eurolux lighting, s. r. o., vstřícnosti zástupců Krajské vědecké knihovny Liberec a spolupráci se Zdravotním ústavem Liberec vše velmi dobře dopadlo.

Smysluplná práce přináší potěšení, a proto již připravujeme podzimní pokračování, tentokrát na téma nouzové osvětlení. Srdečně všechny zveme a těšíme se na setkání.


*) Státní vědecká knihovna Liberec byla postavena v roce 2000 na místě židovské synagogy, zničené během 2. světové války a obnovené současně se stavbou knihovny. Stavba byla realizována pod záštitou prezidentů Švýcarska, Německa a ČR.

Kontakt:
Eurolux lighting, s. r. o.
Žalanského 22
163 00 Praha 6
tel: +420 235 097 611
fax: +420 235 097 622
e-mail: eurolux@eurolux.cz
http://www.eurolux.cz