Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Festival světla BLIK BLIK opět rozsvítí Plzeň Třetí ročník plzeňského festivalu Blik Blik se chystá na pátek 17. a sobotu 18. března.…

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Více aktualit

O konferenci LUMEN V4

Polská společnost pro osvětlování zorganizovala II. konferenci visegrádských zemí o osvětlení, která se konala v kongresovém a rekreačním centru Orlí hnízdo ve Szczyrku 17. až 19. září 2008.
 
Hlavní cíle konference, prezentovat vědecké a technické poznatky specialistů pracujících ve světelnětechnické praxi a zajistit výměnu nových poznatků v těchto odvětvích mezi Českou republikou, Maďarskem, Slovenskem, Polskem a ostatními zeměmi, byly splněny.
 
Na konferenci se nejen rozšiřovaly dosavadní kontakty, ale vytvořily se i nové.
 

Program konference

 
Na konferenci bylo prezentováno mnoho zajímavých přednášek a posterů.
 
Seznam přednášek je uveden v tab. 1.
 
Přehled českých posterů je v tab. 2.
 
Přednášky za českou stranu přednesli:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. Lukáš Hurt, doc. Ing. Jiří Plch, CSc., Ing. Petr Baxant, Ph.D., a za nepřítomného Ing. Tomáše Maixnera přednesl příspěvek Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
 
V koordinačním a programovém výboru za Českou republiku pracovali:
doc. Ing. Jiří Plch, CSc., prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D., a Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
 

Společenský program

Společenský program konference korespondoval s programem odborným. Někteří účastníci navštívili veletrh Energetab v Bialsko-Bialej a další se snažili udělat procházku v krásné beskydské přírodě. Ta se ovšem k účastníkům zachovala trochu macešsky, což se projevilo zasněženými vrcholky hor, promoklými bundami turistů a velmi pomalou reakcí hotelového topiče (v hotelu nebylo o moc tepleji než venku).
 
Absolvovali jsme i dva společenské večery, které oplývaly příjemnou zábavou, zejména mezi českými, slovenskými a polskými hosty, u kterých byla jazyková bariéra pouze minimální. Zábava byla podpořena výbornými polskými specialitami. Zejména vepřové hody uspořádané pod deštivou noční oblohou většina účastníků ocenila velmi kladně.
 

Příští konference

Koordinační a programový výbor zároveň projednával organizaci příští konference Lumen V4. Výsledek je potěšující a zavazující zároveň. Příští mezinárodní světelnětechnická konference zemí Visegrádské čtyřky se bude konat v roce 2010 v České republice. Jako místo konání bylo odsouhlaseno město Brno. Důvody pro Brno jsou hned dva. Prvním je jeho geografická dostupnost ze všech čtyř zúčastněných zemí a druhý je spojen s kvalitním zázemím (hotel Santon u Brněnské přehrady) a dostatkem kulturního vyžití (výlet lodí po Brněnské přehradě, Národní archiv vín atd.).
 
Pevně věříme, že se nám podaří zorganizovat tuto konferenci na odpovídající odborné i společenské úrovni, a doufáme, že s organizací nám pomohou kolegové z celé ČR. Počítáme i s tím, že zajistíme mnohem lepší počasí než to, které panovalo nad Polskými Beskydami.
 

Závěr:

Pokud vás některé uvedené přednášky a postery zaujaly, jejich plné znění v angličtině je možné najít na internetové adrese http://www.red.pe.org.pl
 
Děkujeme autorům a účastníkům za participaci na konferenci v Polsku a těšíme se na spolupráci při přípravě konference Lumen V4 2010 v Brně pod hlavičkou České společnosti pro osvětlování.
 
Za organizátory z ČSO – Karel Sokanský a Tomáš Novák
Foto Ing. Jan Škoda
 
Obr. 1. Prezident CIE Dr. Franz Hengstberger mezi mladými kolegy z ČR a SR
Obr. 2. Zima v Polsku
 
Tab. 1. Seznam přednášek
Tab. 2. Seznam českých posterů