časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

O konferenci LUMEN V4

Polská společnost pro osvětlování zorganizovala II. konferenci visegrádských zemí o osvětlení, která se konala v kongresovém a rekreačním centru Orlí hnízdo ve Szczyrku 17. až 19. září 2008.
 
Hlavní cíle konference, prezentovat vědecké a technické poznatky specialistů pracujících ve světelnětechnické praxi a zajistit výměnu nových poznatků v těchto odvětvích mezi Českou republikou, Maďarskem, Slovenskem, Polskem a ostatními zeměmi, byly splněny.
 
Na konferenci se nejen rozšiřovaly dosavadní kontakty, ale vytvořily se i nové.
 

Program konference

 
Na konferenci bylo prezentováno mnoho zajímavých přednášek a posterů.
 
Seznam přednášek je uveden v tab. 1.
 
Přehled českých posterů je v tab. 2.
 
Přednášky za českou stranu přednesli:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. Lukáš Hurt, doc. Ing. Jiří Plch, CSc., Ing. Petr Baxant, Ph.D., a za nepřítomného Ing. Tomáše Maixnera přednesl příspěvek Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
 
V koordinačním a programovém výboru za Českou republiku pracovali:
doc. Ing. Jiří Plch, CSc., prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D., a Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
 

Společenský program

Společenský program konference korespondoval s programem odborným. Někteří účastníci navštívili veletrh Energetab v Bialsko-Bialej a další se snažili udělat procházku v krásné beskydské přírodě. Ta se ovšem k účastníkům zachovala trochu macešsky, což se projevilo zasněženými vrcholky hor, promoklými bundami turistů a velmi pomalou reakcí hotelového topiče (v hotelu nebylo o moc tepleji než venku).
 
Absolvovali jsme i dva společenské večery, které oplývaly příjemnou zábavou, zejména mezi českými, slovenskými a polskými hosty, u kterých byla jazyková bariéra pouze minimální. Zábava byla podpořena výbornými polskými specialitami. Zejména vepřové hody uspořádané pod deštivou noční oblohou většina účastníků ocenila velmi kladně.
 

Příští konference

Koordinační a programový výbor zároveň projednával organizaci příští konference Lumen V4. Výsledek je potěšující a zavazující zároveň. Příští mezinárodní světelnětechnická konference zemí Visegrádské čtyřky se bude konat v roce 2010 v České republice. Jako místo konání bylo odsouhlaseno město Brno. Důvody pro Brno jsou hned dva. Prvním je jeho geografická dostupnost ze všech čtyř zúčastněných zemí a druhý je spojen s kvalitním zázemím (hotel Santon u Brněnské přehrady) a dostatkem kulturního vyžití (výlet lodí po Brněnské přehradě, Národní archiv vín atd.).
 
Pevně věříme, že se nám podaří zorganizovat tuto konferenci na odpovídající odborné i společenské úrovni, a doufáme, že s organizací nám pomohou kolegové z celé ČR. Počítáme i s tím, že zajistíme mnohem lepší počasí než to, které panovalo nad Polskými Beskydami.
 

Závěr:

Pokud vás některé uvedené přednášky a postery zaujaly, jejich plné znění v angličtině je možné najít na internetové adrese http://www.red.pe.org.pl
 
Děkujeme autorům a účastníkům za participaci na konferenci v Polsku a těšíme se na spolupráci při přípravě konference Lumen V4 2010 v Brně pod hlavičkou České společnosti pro osvětlování.
 
Za organizátory z ČSO – Karel Sokanský a Tomáš Novák
Foto Ing. Jan Škoda
 
Obr. 1. Prezident CIE Dr. Franz Hengstberger mezi mladými kolegy z ČR a SR
Obr. 2. Zima v Polsku
 
Tab. 1. Seznam přednášek
Tab. 2. Seznam českých posterů