časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

O duši Světla

redakce SVĚTLO |

Ing. Jana Kotková, redakce SvětloIng. Jana Kotková nastoupila do nakladatelství FCC Public v roce 2001 jako zástupce šéfredaktora. V této funkci pracuje dodnes, letos tedy přesně 20 let. Dlužno poznamenat, že nestárne, a to je pro časopis dobře. Je nejvyšší čas připomenout čtenářům i kolegům, co všechno již vykonala a dál dělá.

Především několik slov o životě této osobnosti. Do redakce nastoupila po předchozí úspěšné činnosti ve výstavnictví. Za dobu svého působení v časopise prošla nepříjemným dlouhým rozvodovým řízením, věnovala se uvedení do dospělosti svých dvou synů a musela se rozloučit s otcem, který zemřel po krátké těžké nemoci. Zároveň se seznámila a udržuje přátelství s americkým novinářem ze Sacramenta, což jí pomáhá zdokonalovat se v angličtině. Proti zdravotním hendikepům bojuje pravidelnou návštěvou fitness. S trvalým problémem s postižením zraku se vyrovnává pomocí lupy, což je při stálé práci s tiskovinami a počítačem obdivuhodné.

Neuvěřitelné množství práce vykonává v nakladatelství. Krátce po nástupu se velmi efektivně zapojila do získávání PR příspěvků firem, také tím, že se zúčastňovala firemních prezentací. Postupně převzala iniciativu při jednání s organizátory výstav a veletrhů o výhodném umístění a vybavení stánků nakladatelství. Rovněž zcela převzala organizaci soutěží o nejlepší exponáty vyhlašovaných časopisem Světlo na výstavách.

Při zpracovávání jednotlivých vydání časopisu zajišťuje neustálý kontakt s poskytovateli prezentačních i odborných článků a často je nucena vyhledávat doplňující informace na internetu. Potom vytváří mapu stránek časopisu, přičemž bdí nad tematicky i graficky vhodným umístěním jednotlivých článků a inzerátů. Po dokončení sazby každého čísla kontroluje vytištěné stránky ještě jednou před předáním do tiskárny, které také zajišťuje. Mimo jiné se významně podílela na vydání knihy Světlo a osvětlování. Zvláštní poděkování a obdiv si zaslouží její zdařilé fotografování exponátů i účastníků na všech akcích nakladatelství i dalších prezentacích spolupracujících firem a organizací.

Z této velmi stručné charakteristiky vážené kolegyně je jasné, proč ji lze považovat za duši, možná spíše za srdce časopisu Světlo.

Do dalšího (nejen pracovního) života jí celý kolektiv nakladatelství a jeho spolupracovníků srdečně přeje dobré zdraví a hodně úspěchů v každé činnosti.

Za všechny
Ing. Jiří Novotný, šéfredaktor