časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Nový způsob ovládání osvětlení PIR čidlem

SOLACERA GEN s.r.o. | www.excetra.eu

Výrobní společnost SOLACERA GEN zaměřila svůj vývoj na zlepšení uživatelského komfortu PIR čidel, která ovládají LED pásky. Výsledkem vývoje a následně zahájené výroby ryze českého produktu je PIR čidlo, které rozsvěcí osvětlení pro člověka komfortním způsobem. PIR čidlo EXCETRA 100 může spínat výkon až 200 W s vlastní klidovou spotřebou nižší než 0,5 W.

Dnes už mnoho desítek let známé PIR čidlo od jiných výrobců je vždy osazeno spínacím prvkem, který po zjištění pohybu okamžitě zapne osvětlení a po nastaveném čase jej vypne. Práce relátka, které v PIR čidle spíná zátěž, je krásně slyšet. Zapnutí i vypnutí probíhají stejně, jako když obsluha zapne svítidlo obyčejným vypínačem.

Obr. 1. Časový diagram spínání osvětlení čidlem EXCETRA 100
Obr. 1. Časový diagram spínání osvětlení čidlem EXCETRA 100

Na bleskový nárůst jasu při zapnutí svítidla si lidé časem zvykli jako na nutné zlo. Avšak určitě přivítají větší komfort, kdy osvětlení nabídne pomalý nárůst jasu, a to zejména v noci, kdy např. vcházejí do temné místnosti. Stejně tak když po nastaveném čase PIR čidlo EXCETRA 100 zhasne (obr. 1), učiní tak pozvolně a s přestávkou na polovině jasu, aby uživateli umožnilo, jestliže se ještě nachází v jeho blízkosti, svým pohybem ho znovu aktivovat. Nehrozí proto, že se ocitne ve tmě a nebude vědět, co udělat, aby se rozsvítilo.

Pro ovládání tolik populárních LED pásků na trhu zatím neexistovalo PIR čidlo takového vzhledu, za nějž se v interiéru není třeba stydět. Stejně tak funkce, které EXCETRA 100 (obr. 2) poskytuje, konkurence nemá. A jestliže ano, jde o složité zapojení, kdy se výkonově ovládá pulzní zdroj napájející LED pásky. Výsledkem je vysoká cena a velká klidová spotřeba tohoto složitého zapojení.

PIR čidlo EXCETRA 100 nabízí nastavení všech běžných veličin, jako je úroveň okolního osvětlení, od které má začít reagovat, nastavení času od posledně zaznamenaného pohybu v rozmezí 2 s až 1 h a samozřejmě citlivost senzoru na pohyb.

Kromě uvedených funkcí, které jsou nyní už běžné, nabízí EXCETRA 100 také další funkci: když se v projektu nebo výpočtu osvětlení prostor uživatel splete a nainstaluje LED pásky s příliš velkou intenzitou jasu, může na PIR čidle nastavit jas v rozmezí 30 až 100 % původního. Prostě jas LED pásku zeslabí na požadovanou úroveň elektronicky.

Důležitou veličinou je rovněž výkon, který je PIR čidlo schopné spínat. Délka LED pásků s napájecím napětím 12 V může být až 10 m (při příkonu 9,6 W/m) a LED pásky s napájením 24 V mohou mít délku až 14 m (14,4 W/m). LED pásky takových délek lze stěží najít při využití v praxi.

Další bezkonkurenční výhodou je, že více PIR čidel EXCETRA 100 může ovládat jeden LED pásek. Potom je možné stejně komfortní osvětlení chodby zajistit PIR čidly na více místech.

PIR čidlo je určené k napájení přímo ze zdroje, který napájí LED pásky. Podle ČSN IEC 449 jde o malé napětí (v anglické literatuře ELV – extra low voltage). Čidlo EXCETRA 100 lze proto instalovat do koupelen a prostor, kde by při použití síťového napětí hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zmíněné čidlo může být napájeno pouze ze zdrojů s parametry SELV, napětím od 10 do 26 V bez nutnosti cokoliv přenastavovat.

Veškeré informace zájemci najdou na www.EXCETRA.EU.

Obr. 2. Čidlo EXCETRA100
Obr. 2. Čidlo EXCETRA100

PIR čidlo EXCETRA 200

Ve vývoji je čidlo, které bude přímo ovládat LED svítidla. Na trhu by mělo být dostupné koncem září 2021. PIR čidla EXCETRA 200 budou stejným způsobem pomalu rozsvěcet a zhasínat. Nikoliv LED pásky, ale běžná LED svítidla. K ovládání není třeba wifi nebo jiné bezdrátové spojení, takže jejich odolnost proti poruchám a spolehlivost jsou velmi vysoké.

K ovládání svítidla využívá EXCETRA 200 původní dva vodiče, které už jsou ve zdi. Vlastně bude stačit nainstalovat PIR čidlo EXCETRA 200 na místo původního vypínače a na strop dát nové LED svítidlo. Žádné nové vodiče.

Všechny funkce čidla EXCETRA 200 budou stejné jako u čidla EXCETRA 100, přičemž klidová spotřeba bude nižší než 0,2 W.