časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Nový svetelnotechnický slovník ILV je už na svete

prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. | FEI STU v Bratislave | www.fei.stuba.sk

Po zdĺhavom schvaľovacom procese bol konečne vydaný nový medzinárodný svetelnotechnický slovník ILV (International Lighting Vocabulary). V podstate ide o technickú normu Medzinárodnej komisie pre osvetlenie CIE S 017/E:2020.

Cieľom medzinárodného svetelnotechnického slovníka ILV je podporiť medzinárodnú normalizáciu v oblasti svetla a osvetlenia používaním jednotnej terminológie, symbolov, veličín a jednotiek v takých čiastkových oblastiach, ako sú videnie a farby, metrológia optického žiarenia v ultrafialovej, viditeľnej aj infračervenej časti spektra, fotobiológia a fotochémia a obrazové technológie. Slovník uvádza definície termínov a podstatné informácie potrebné na ich správne pochopenie a korektné používanie. Cieľom slovníka nie je poskytnúť bližšie podrobnosti ani vysvetľujúce informácie k použitiu týchto termínov; tie sa v prípade potreby dajú nájsť v príslušných technických správach a medzinárodných normách CIE s užším zameraním na konkrétnu teoretickú alebo aplikačnú oblasť

Vôbec prvé vydanie medzinárodného svetelnotechnického slovníka ILV bolo publikované v roku 1938. Pod súčasným označením CIE S 017 bol slovník prvýkrát vydaný v roku 2011 po takmer dvadsiatich rokoch príprav a priebežnej práce. V roku 2015 bola v CIE založená prierezová technická komisia JTC 18, ktorá mala za úlohu preveriť všetky existujúce termíny a ich definície, zosúladiť terminológiu naprieč všetkými divíziami CIE, ale najmä navrhnúť doplnenie nových termínov. Väčšina z nich vznikala postupne pri nezvyčajne prudkom rozvoji LED technológie. Sú aj také, ktoré odrážajú nové poznatky súvisiace s mimozrakovým vnímaním svetla a optického žiarenia (napr. pojem „integratívne osvetlenie“) či smart osvetlením, hoci aj tieto majú veľmi úzke prepojenie na rozvoj LED osvetlenia.

Nové vydanie slovníka ILV je teda výsledkom intenzívnej práce komisie CIE JTC 18. Hlavným architektom slovníka je nepochybne Peter Zwick, technický manažér CIE, ktorého špičková odbornosť, široký prehľad a osobný vklad prispeli k vysokej kvalite slovníka.

Veľmi pozitívne sa dá hodnotiť skutočnosť, že medzinárodný svetelnotechnický slovník ILV je harmonizovaný so slovníkmi medzinárodných normalizačných organizácii ISO a IEC. Cieľom harmonizácie nebolo len dosiahnuť zhodné znenie termínov a definícií po odbornej stránke, museli sa aj rešpektovať pravidlá pre návrh definícií podľa smernice ISO/ /IEC, druhá časť. Výsledkom spolupráce s pracovnou skupinou WG 19 v technickej komisii ISO/TC 12 je norma ISO 80000-7 Svetlo a žiarenie, ako súčasť súboru noriem ISO 80000 Medzinárodná sústava veličín ISQ (International System of Quantities). Výsledkom harmonizácie s prácou technických komisií IEC/ /TC 1 a IEC/TC 34 je norma IEC 60050- -845 Osvetlenie, ktorá je súčasťou medzinárodného elektrotechnického slovníka IEV (International Electrotechnical Vocabulary) a so slovníkom ILV má identický obsah.

Medzinárodná norma CIE 017/E:2020 má 248 strán a obsahuje celkom 1 347 termínov. Je možné ju zaobstarať individuálne z webshopu CIE alebo výhodnejšie prostredníctvom Českého národného komitétu CIE (msmid@cmi.cz) v Českej republike, resp. Slovenského národného komitétu CIE (roman.dubnicka@ stuba.sk) na Slovensku. Na rýchly prístup k jednotlivým termínom a ich definíciám je k dispozícii aj voľne prístupná elektronická verzia slovníka na tejto adrese: http://cie.co.at/publications/ilv-international-lighting-vocabulary-2nd-edition-0. Predstavitelia Medzinárodnej komisie pre osvetlenie CIE pripravili aj krátke promočné video, ktoré sa dá pozrieť tu: https://vimeo.com/493333848. Elektronická verzia kapitoly 845 medzinárodného elektrotechnického slovníka IEV, známeho tiež ako Electropedia, je voľne prístupná prostredníctvom tohto linku: http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/index?openform&part=845.

(dionyz.gasparovsky@stuba.sk)