časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem
18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Novinky v systémech Xcomfort nejen pro řízení osvětlení

|

číslo 4/2005

Novinky v systémech Xcomfort nejen pro řízení osvětlení

Ing. Jaromír Pávek,
Produktový manažer Xcomfort, Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Systém moderní elektroinstalace Xcomfort, který řídí činnost osvětlení, žaluzií, vytápění a dalších elektrických spotřebičů, dělá z domu „chytrý dům„. Je vhodný pro použití v novostavbách i rekonstruovaných obytných budovách a malých podnicích (kancelářích, hotelech, nákupních centrech, penzionech apod.). Řadí se k systémům tzv. inteligentní elektroinstalace, která uživateli poskytuje vysokou funkčnost zařízení, maximální pohodlí a bezpečnost instalace. Elektroinstalační firmě usnadňuje projektování a montáž systému.

Xcomfort – sběrnicový systém Nikobus

Sběrnicový systém Nikobus (obr. 1) pro systémové řízení budov je založen na komunikaci s využitím společné sběrnice, kroucené dvoulinky, která se používá pro předávání informací mezi jednotlivými ovládacími (senzory) a ovládanými prvky (aktory). Komunikační sběrnice je galvanicky oddělena od silového rozvodu 230 V. Oproti klasické instalaci, kde se spínače a ovládané spotřebiče zapojují pouze v silové části 230 V, se u systémového řízení používá jedna společná datová sběrnice pro ovládání, přičemž každý spotřebič je spínán samostatně podle instrukcí získaných ze sběrnice.

Obr. 1.

Obr. 1. Topologie sběrnicového systému Nikobus s komunikačními rozhraními PC-LINK a PC-LOGIC pro dálkovou konfiguraci a obsluhu zařízení

Základními prvky systému Nikobus jsou řídicí jednotky – spínací jednotka, žaluziová jednotka a stmívací jednotka s dvanácti výstupy, nyní nově i MINI jednotky Nikobus se čtyřmi výstupy. Na straně senzorů lze k jednotkám prostřednictvím sběrnice připojit sběrnicová tlačítka, spínací hodiny, termostaty, detektory pohybu, binární vstupy, radiofrekvenční přijímač pro možnost ovládání dálkovými ovladači, soumrakové spínače, popř. sluneční a dešťovou automatiku. K jedné jednotce Nikobus může být připojeno až 256 senzorů. Na straně aktorů se k jednotkám připojují silová vedení ke spotřebičům, v případě stmívací jednotky i stmívače ovládané analogovým napětím 0/10 V, popř. elektronické stmívatelné předřadníky pro stmívání zářivek ovládané signálem 1 až 10 V, nebo digitální předřadníky DSI Tridonic (Studiosys 01) či předřadníky DALI (Studiosys 02). Novinkou je řada výkonových stmívačů se vstupem 0/10 V pro pohodlné stmívání žárovkových svítidel s výkony 1 400 (obr. 2), 2 700 a 3 700 V·A.

Sběrnicové systémy využívají funkci tzv. sběrnicového tlačítka, kdy se jeho funkce do systému nezavádí v samotném tlačítku, ale stanovuje se až při programování řídicích jednotek. Aktivováním sběrnicového tlačítka se přes sběrnici do řídicí jednotky vyšle povel, který obsahuje adresu sběrnicového tlačítka s příslušnou informací.

Obr. 2. Výkonový stmívač 1 400 V·A pro zátěž R, L, C řízený stmívací jednotkou 0/10 V
Obr. 3. Modem SMS-GSM pro dálkové ovládání budovy
Obr. 4. Modul šesti binárních vstupů Nikobus pro začlenění bezpotenciálových kontaktů

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Nikobus se konfiguruje velmi jednoduše malým šroubovákem nebo z počítače, který usnadní a zpřehlední naprogramování systému. Software Nikobus verze 2.0 pro nastavení systému v češtině je distribuován zdarma. Nyní je nově možná i dálková komunikace se systémem i přes modem SMS-GSM (obr. 3), který je schopen prostřednictvím zpráv SMS ovládat až deset spotřebičů. Textová zpráva je automaticky odeslána při narušení objektu či při překročení mezních stavů.

Novinkou letošního roku jsou mimo jiné i jednotky šesti binárních vstupů (obr. 4) pro začlenění detektorů pohybu, dešťových nebo povětrnostních čidel, okenních či dveřních kontaktů, EZS a EPS apod., popř. nových typů modulových přístrojů Nikobus s kontaktním výstupem – dvoukanálových hodin nebo senzoru intenzity. Systém Nikobus je mimořádně přizpůsobivý, instalace může být kdykoliv upravena podle měnících se požadavků uživatelů. Umožňuje vytvořit komfortní a optimálně chráněné prostředí.

Obr. 5. Snadná a rychlá montáž RF systému
Obr. 6. Přístroje pro ovládání RF systému

Obr. 5. Obr. 6.

Xcomfort – radiofrekvenční systém

Radiofrekvenční (RF) systém Xcomfort byl vyvinut s ohledem na použití především v rekonstruovaných budovách a v nových objektech, je-li požadována rychlá montáž a je nutné uložit komplikované kabelové rozvody. Příkladem mohou být montované domy, sruby, panelové domy apod. Je určen pro rozšíření a modernizaci již existující klasické elektroinstalace, a to bez sekání stěn. Rovněž je vhodný pro řešení problematiky domácí automatizace v novostavbách. Jedinečnost tohoto řešení spočívá zejména v kompletnosti systému. Ten může zautomatizovat a zjednodušit ovládání domu, ať už jde o vytápění, klimatizaci, nastavení rolet či žaluzií, garážových vrat, brány nebo řízení osvětlení, včetně jeho stmívání.

Jednoduchost montáže a minimální požadavky na úpravu kabeláže podstatně zkracují dobu potřebnou na modernizaci elektroinstalace (obr. 5). Technika montáže dovoluje změnit klasickou elektroinstalaci na inteligentní bez přerušení používání objektu. V podstatě to znamená doplnění spínacích, stmívacích, analogových nebo roletových aktorů do dosavadní elektroinstalace (obr. 6).

Obr. 7. Rozšířená nabídka spínacích a roletových aktorů s montáží do instalační krabice
Obr. 10. Snadné programování systému pouze malým šroubovákem

Obr. 7. Obr. 10.

Nabídka spínacích aktorů byla aktuálně rozšířena o spínací aktory s bezpotenciálovým kontaktem (CSAU-01/02) a dvoupólové provedení spínacího aktoru (CSAU-01/03). Výrazné vylepšení funkcí zaznamenal i nový typ roletového aktoru s bezpečnostními funkcemi (CJAU-01/02), kdy se např. při dešti nebo silném větru rolety či žaluzie vysunou do bezpečné pozice (nahoru nebo dolů). Zároveň se zablokují tlačítka v místnosti a ovládat rolety tlačítkem je možné až po zlepšení povětrnostních podmínek.

Využívá se montáž aktorů do instalačních krabic (obr. 7), krytů svítidel nebo přímo do koncových spotřebičů. Novinkou jsou přenosné zásuvkové adaptéry pro spínání (CSAP-01/02) nebo stmívání (CDAP-01/02) svítidel a koncových spotřebičů. Pro plynulé řízení směšovacích ventilů, výkonových stmívačů a elektronických předřadníků pro halogenové žárovky nebo zářivky se používají analogové aktory 0 až 10 V, resp. 1 až 10 V. Instalace systému v novostavbách je velmi výhodná, neboť vypínače pro ovládání spotřebičů se umísťují až po rozmístění nábytku a zařízení. Na obr. 8 jsou analogové aktory s výstupem 0/10 V, popř. 1 až 10 V (20 mA), které jsou určeny pro řízení směšovacích ventilů, vytápění, měničů frekvence, elektronických předřadníků apod.

Obr. 8.

Obr. 8. Analogové aktory, výstup 0/10 V, resp. 1 až 10 V (20 mA), pro řízení směšovacích ventilů, vytápění, měničů frekvence, elektronických předřadníků apod.

Systém lze ovládat několika způsoby: místně tlačítkovými nástěnnými spínači, z domu a jeho okolí z ručního dálkového ovladače, tlačítky vizualizačního a řídicího sytému Home Manager nebo na dálku telefonem. Protože komunikace mezi senzory a aktory je bezdrátová, lze pohodlné ovládání poskytované RF systémem využít i v již existující elektroinstalaci, zpravidla bez stavebních úprav, postupně podle finančních možností uživatelů. Další novinkou jsou blistry (obr. 9) pro stmívání nebo spínání osvětlení či jiných spotřebičů, které jsou nyní k dispozici za velmi výhodné ceny ve velkoobchodech.

Jestliže uživatel na elektroinstalaci klade pouze standardní požadavky – dálkové ovládání osvětlení, řízení rolet, spínání libovolných spotřebičů apod. – a přitom nevyžaduje např. časové funkce, světelné scény, regulaci vytápění atd., systém se snadno nastaví pouze malým šroubovákem (obr. 10) v tzv. základním režimu. Pro podrobné nastavení komfortního režimu z počítače je třeba použít interface RF/RS-232 a program MRF (Moeller RF), nyní ve zmodernizované české verzi MRF v. 1.20. Tato varianta rovněž nabízí profesionální režim pro snadné zpracování technické dokumentace; lze ji s výhodou využít u velkých projektů s mnoha komponentami v systému. Rozsah použitelnosti systému Xcomfort je díky patentované technologii směrování (routing) téměř neomezený. Komunikace není limitována běžným dosahem rádiového přenosu, protože prvky systému Xcomfort si v případě potřeby předávají informace mezi sebou i na větší vzdálenosti.

Obr. 9. Obr. 11.

Obr. 9. Novinka – přístroje pro spínání a stmívání osvětlení (zásuvkové adaptéry a blistry)
Obr. 11. Komunikátor GSM-SMS Moeller připojený k systému Home Manager

Pro pokročilejší instalace je nutné vždy použít Home Manager. S touto centrální jednotkou lze zcela zautomatizovat provoz domu, včetně regulace vytápění v závislosti na venkovní a vnitřní teplotě, denní době, dnu v týdnu apod., při kombinaci několika zdrojů tepla (tepelné čerpadlo, sluneční kolektor a plynový kotel), a to na optimální teplotu a s minimalizací nákladů, podporující rychlé navrácení nákladů na pořízení systému. Pro dosažení spolehlivějšího zabezpečení domu je rovněž možné podle zvoleného programu automaticky simulovat přítomnost osob v bytě, např. pro vybraná svítidla.

Prostřednictvím mobilního telefonu a komunikátoru GSM-SMS TC45 Moeller (obr. 11) lze na dálku zkontrolovat stav jednotlivých zařízení, spustit vytápění či zapnout vyhřívání sauny, stáhnout rolety apod. Komunikátor je možné využít pro dálkové nastavení systému programem MMRF (Moeller Manager RF) bez přítomnosti na stavbě. Systém Home Manager dodávají a jeho parametry nastavují systémoví partneři firmy Moeller.

Podrobnější informace o výrobcích, včetně softwaru, lze nalézt na www.Xcomfort.com

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619

www.Xcomfort.com, www.moeller.cz
e-mail: Xcomfort@moeller-cz.com