časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Novinky iGuzzini

|

číslo 3/2002

Novinky iGuzzini

Na jaře letošního roku představila italská firma iGuzzini na frankfurtském veletrhu light + building novinky pro letošní rok. Pro osvětlení exteriérů šlo o novou řadu světlometů MaxiWoody a programovatelné světlomety ColourWoody. Pro osvětlení interiérů byla představena svítidla Sivra Compact, rozšiřující původní systém Sivra, jenž je určen pro dynamické osvětlení vnitřních prostorů.

Obr. 1.

MAXIWOODY
V roce 1996 prezentovala firma iGuzzini novou řadu venkovních svítidel Woody. Úspěch těchto svítidel a jejich osobitý vzhled vedly k vývoji nové řady světlometů MaxiWoody.

MaxiWoody (obr. 1) jsou venkovní světlomety určené pro halogenidové, sodíkové a rtuťové výbojky, výbojky White Son a pro halogenové žárovky do výkonu max. 400 W.

Jsou vyráběny se čtyřmi základními typy optik, s vyzařovacími úhly od 4 do 30°. Tělo svítidla je vyrobeno technologií tlakově litého hliníku. Optická část svítidel je z přední strany uzavřena hliníkovým rámečkem s ochranným sklem. Silikonové těsnění zajišťuje krytí svítidla IP66. Rámeček s ochranným sklem je k tělu svítidla přichycen pojistným ocelovým lankem. Toto technické řešení usnadňuje manipulaci s čelním krytem při údržbě svítidla. Přístup do optické části usnadňuje dekompresní ventil, umožňující vyrovnání tlaku uvnitř svítidla s tlakem okolí. Dvojice kabelových průchodek dovoluje průběžné zapojení svítidel.

Ke svítidlům je dodáváno velké množství vnitřního i vnějšího příslušenství. Lamelové clony se samostatně nastavitelnými lamelami, nastavitelné klapky, kruhové clony a boční clony slouží pro kontrolu a omezení přímého oslnění. Ocelová mřížka je určena k ochraně proti mechanickému poškození čelního skla. Fresnelovy čočky, rozptylná skla a barevné filtry rozšiřují možnosti světlometů.

Z řady světlometů MaxiWoody vznikl systém MaxiWoody, který rozšiřuje možnosti jejich použití. Základem systému jsou světlomety MaxiWoody v malém a středním rozměru se základními optikami, doplněné o speciální optiku pro osvětlení komunikací. Systém MaxiWoody tvoří řady FrameWoody, CityWoody a MultiWoody .

Obr. 2.

FrameWoody
Základní myšlenkou návrhu systému FrameWoody byla snaha o snížení počtu světelných míst u venkovních osvětlovacích soustav a snaha o úpravu vizuálního vjemu světelných míst s větším počtem svítidel.

Základem systému FrameWoody jsou nosné rámy pro osazení jednoho až čtyř světlometů MaxiWoody, které lze upevnit na sloupy i stěny. Systém FrameWoody umožňuje směrování světlometů ve vertikální i horizontální rovině do úhlu 35°.

CityWoody
Velmi často je veřejné osvětlení ve městech považováno za přirozenou součást infrastruktury města, která výlučně slouží pro zajištění nočního osvětlení. Někdy se na veřejné osvětlení pohlíží jako na nutné a nechtěné technické zařízení, které je součástí městského mobiliáře.Vývoj nového systému se snaží do venkovního osvětlení ve městech zavést prvky promyšleného a cíleného osvětlení, obsahující koncepce energetických úspor a omezení světelného znečištění.

Systém CityWoody (obr. 2) je určen pro městské části a předměstí a je navržen pro osvětlení komunikací pro chodce i vozidla. Využívá světlomety MaxiWoody, které se pomocí nosných ramen upevňují na sloupy nebo stěny. Součástí systému jsou ocelové kónické sloupy o výškách 4 a 7 m. U sloupů 7 m lze upevnit svítidla ve střední části sloupu ve výšce 4 m. Toto řešení je výhodné v případě městského osvětlení, kdy lze z jednoho světelného místa současně osvětlit komunikaci pro chodce i komunikaci pro vozidla.

MultiWoody
Základní myšlenkou, která vedla k vývoji tohoto systému, bylo snížení počtu světelných míst při zachování variability systému.

Obr. 3.

Základním prvkem systému MultiWoody jsou jednoduché a dvojité příruby, určené pro upevnění světlometů na sloupy o průměru 120 mm. Montáž svítidel pomocí příruby nevyžaduje montážní otvory ve sloupu. Součástí systému je úchyt pro upevnění svítidel na stěnu a sloupy o výškách 5, 6, 7 a 9 m. Systém MultiWoody umožňuje libovolné směrování světlometů díky možnosti jejich natáčení na vlastním rameni a otáčení ramena na přírubě.

COLOURWOODY
V posledních letech se v projektech osvětlení začínají barvy a barevné osvětlení vnímat jako nový prostředek, se kterým se pracuje jako s běžnými povrchy a materiály, jako jsou mramor, cihly a další. Použití barev jako významné součásti architektonických projektů osvětlení je v současné době jedním z hlavních trendů v oblasti návrhu osvětlení.

Dnešní doba je v tomto směru ve stadiu hledání a objevování možností využití barevného osvětlení i jeho schopností měnit charakter prostoru a identitu místa. Použití barevného osvětlení je možné rozdělit do čtyř základních směrů:

  • Prvním směrem je použití v dočasných osvětlovacích soustavách, které se využívají v rámci oslav a výročí. Jedním z takových příkladů u nás bylo barevné osvětlení Dlouhého mostu v Českých Budějovicích při jeho slavnostním otevření.

  • Druhým směrem je osvětlení fasád moderních budov, kdy se již v úvodní fázi projektu počítá s tím, že barevné ztvárnění fasády budovy v nočních hodinách bude zajištěno osvětlovací soustavou. Barevný výraz a podoba fasády mohou mít jak statický, tak i dynamický charakter.

  • Třetí způsob použití barevného osvětlení je u stávajících objektů. Může se jednat o archeologická naleziště, staré zchátralé budovy a továrny, pomníky i zříceniny. Barevné osvětlení umožňuje předefinovat charakter budovy i celého prostředí a vytvořit čerstvý svěží vjem jejich nové identity.

  • Čtvrtým směrem je použití barevného osvětlení jako komunikačního prostředku, který do prostředí vnáší novou informační úroveň. Barevné osvětlení určitých důležitých bodů ve městech nebo celých tras napomáhá získat rychlejší informace o místě a lepší orientaci ve městě.

Obr. 4.

Hledáním cesty použití barevného osvětlení se firma iGuzzini nejen pokouší definovat možnosti jeho použití, ale vyvíjí i prostředky využívající moderní technologie pro jeho vytvoření. Patentovaný systém pohyblivých dichroických válců, vytvářející vzájemným pohybem barevné osvětlení, umožňuje plynulou a velmi jemnou změnu barev vyzařovaného světla.

Tělo světlometů ColourWoody (obr. 3) je vyrobeno technologií tlakově litého hliníku v krytí IP66. Světlomety ColourWoody určené pro halogenidové výbojky o výkonu 150, 250 a 400 W jsou dodávány se dvěma základními typy optik: velmi úzkou (5°) a středně širokou (30°). Kruhové Fresnelovy čočky dovolují vytvořit další vyzařovací charakteristiky: úzkou (15°) a širokou (40°) a podélné Fresnelovy čočky umožňují vytvořit eliptický tvar vyzařovacích charakteristik.

Obr. 5.

Ke světlometům ColourWoody se dodává příslušenství, např. nastavitelné klapky, kruhové a boční clony, ocelové mřížky a další. Možnosti ovládání světlometů ColourWoody jsou znázorněny na obr. 4.

Technologie vytváření barevného světla je založena na dvojici soustředně umístěných dichroických válcových filtrů, axiálně uspořádaných se světelným zdrojem. Vzájemným pohybem vnitřního (fialová + modrozelená) a vnějšího dichroického válce (modrozelená + žlutá) lze vytvořit šest hlavních barev a mnoho barevných mezitónů. Pohyb dichroických válců řídí elektronická karta, kterou lze ovládat dálkovým IR ovládačem nebo pomocí ovládacího panelu využívajícího přenosový protokol DMX512.

Světlomety ColourWoody mají přednastavenou světelnou barevnou scénu, která se při zapnutí automaticky aktivuje. Další barevné scény jsou uloženy na elektronické kartě, umístěné přímo ve světlometech. Dálkový IR ovládač poskytuje informace o probíhající světelné scéně a umožňuje zjistit informace o počtu nasvícených hodin i počtech zapnutí jednotlivých světelných zdrojů. Nové barevné scény lze programovat z ovládacího panelu.

SIVRA COMPACT
Kvalita světla je jedním z hlavních faktorů každého prostředí, který ovlivňuje člověka. Studie zabývající se vlivem světla na lidský organismus tuto roli světla potvrzují a naznačují cesty, jakým způsobem řešit osvětlení prostorů s cílem zlepšit tělesnou i duševní pohodu člověka.

Obr. 6.

Naše tělo a tělesné pochody v něm jsou řízeny světlem, jeho intenzitou a denním cyklem. Každé osvětlení ovlivňuje naše vnímání, náladu i pocity. Denní světlo navíc informuje naše tělo, kdy je den a kdy noc, čas k odpočinku. Každý z nás má vnitřní biologické hodiny, které spouštějí řadu biologických pochodů v našem těle a vyvolávají různé stavy mysli podle denní doby a polohy slunce a transformují světelné podněty do formy hormonálních instrukcí. Výzkum, který byl zahájen s projektem Sivra Compact, využívá poznatky z oblasti nejnovějších technologií a designu s cílem rozšířit oblasti použití systémů biologického osvětlení.

Systém Sivra Compact tvoří podhledová svítidla (obr. 5) v malém (600 × 600 mm) a velkém (600 × 1 200 mm) provedení. Svítidla lze instalovat do sádrokartonových i minerálních podhledových stropů s rastry 600 × 600 mm a 625 × 625 mm. Svítidla jsou osazena sedmi lineárními zářivkami o výkonu 54 W (velké provedení) a o výkonu 24 W (malé provedení), s rozdílnými teplotami chromatičnosti (4 × 6 000 K, 3 × 3 000 K). Systém Sivra Compact dovoluje vytvořit ve standardních místnostech osvětlení s proměnnou hladinou osvětlenosti v rozsahu od 50 do 1 000 lx (obr. 6).

Obr. 7.

Dolní rozptylný kryt svítidla se vyrábí ve třech tvarech: plochém, bočním a rohovém. Kombinací různých tvarů rozptylných krytů lze vytvořit plně svítící stropy a přinést nová řešení do návrhu a vzhledu moderní architektury. Malá výška svítidel dovoluje jejich použití i při velmi malých hloubkách podhledových stropů a systém upevnění svítidel umožňuje osadit je do všech typů podhledových stropů s tloušťkou podhledu od 1 do 40 mm (obr. 7).

Osvětlovací soustavu tvořenou svítidly Sivra Compact lze ovládat prostřednictvím ovládacího panelu ručně nebo pomocí karty Smart. Ovládací panel umožňuje nastavení intenzity osvětlení, teploty chromatičnosti a řízení jednoho až šestnácti svítidel. Biotechnologický projekt Sivra slučuje možnost změny intenzity osvětlení se změnami teplot chromatičnosti a snaží se tak napodobit rytmus denního světla s cílem zlepšit tělesnou i duševní pohodu člověka. Vlastní program světelného scénáře uložený na kartě Smart lze navrhnout podle individuálních požadavků.

Etna s. r. o.
Újezd 19, 118 00 Praha 1
Mečislavova 2, 140 00 Praha 4 (2003)
tel.: 257 320 595/257 320 597
tel.: 241 742 748 – 241 742 750
fax: 257 310 604
fax: 241 742 759
e-mail: etna@etna.cz