Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo tiskem
15. 6. 2018. V elektronické verzi na webu 16. 7. 2018.

Příslušenství osvětlovacích soustav
Večer s Foxtrotem na Českém nebi

Veřejné osvětlení
Nadčasové svítidlo pro veřejné osvětlení – Streetlight 11
Ovládání veřejného osvětlení

Aktuality

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

For Arch 2018 – Jak dosáhnout chytrého a bezpečného domova Bezpečný domov je jedním z nejdůležitějších aspektů spokojeného života. Nestačí jen…

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Více aktualit

Novinky firmy Tridonic

číslo 4/2002

Novinky firmy Tridonic

Ing. Jaromír Hříbal
SCHÄFER a SÝKORA s. r. o.

Obr. 1.

Známá rakouská firma Tridonic přišla v letošním roce na trh s několika novinkami.

Jednou z nich je řídicí digitální modul smartDIM SM. Ten umožňuje jednoduše řídit až dvacet pět digitálních předřadníků Tridonic, transformátorů Tridonic anebo fázových stmívačů Tridonic (obr. 1).

Stmívatelné předřadníky mohou být typu ECO anebo EXCEL.

Typ Eco je základním stmívatelným předřadníkem, který je možné kombinovat se všemi řídicími jednotkami DSI (Digital Serial Interface – digitální sériové rozhraní).

Obr. 2.

Předřadné přístroje Excel mají stejné schopnosti a vlastnosti jako typy Eco a kromě toho je lze také využít v soustavách řízených podle protokolu DALI (Digital Addresable Lighting Interface). To znamená, že je možné je v uvedené soustavě adresovat. Dále si i po výpadku napájecího napětí uchovávají ve své paměti poslední hodnotu svého provozního stavu. Pro většinu aplikací jsou ale předřadníky Eco dostačující. Vyrábějí se pro všechny obvykle používané lineární a kompaktní zářivky.

Pro rychlé rozlišení obou typů slouží barevné značení. Předřadníky pro kompaktní zářivky jsou vesměs čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Celý korpus předřadníků Eco je zelený a korpus předřadníků Excel modrý. Pro lineární typy zářivek je korpus v lineárním provedení, je bílý a rozpoznávacím znamením je barva rámečku pro vstup jiného světelného senzoru. Tento lem je opět u typů Eco zelený a u typů Excel modrý.

Obr. 3.

Připojením senzoru smartDIM (obr. 2), který v sobě spojuje funkci pohybového senzoru a čidla konstantní hodnoty osvětlenosti, lze soustavu nechat pracovat automaticky.

Soustavu lze řídit i několika paralelně připojenými tlačítky ručně.

Na jednotce smartDIM SM jsou mezi přívodními svorkami pro fázové napětí a svorkami s výstupním signálem DSI umístěny tři miniaturní přepínače DIP (obr. 3).

Obr. 4.

Pomocí těchto tří přepínačů lze měnit tři různé funkce.

 1. Lze nastavit minimální úroveň osvětlenosti na 1 % nebo 10 %. Zvolí-li se hodnota 10 %, lze i dobře synchronně stmívat (předřadník pro dva zdroje) zdroje umístěné dál od předřadníků (např. stojanová svítidla). Jestliže se stmívá až do 1 %, hrozí nebezpečí, že při překročení doporučené délky vodičů od zdrojů k předřadníkům zdroje zhasnou . To je způsobeno tím, že při stmívání se zvyšuje frekvence proudu dodávaného zdroji. S rostoucí frekvencí rostou kapacitní ztráty a při určité hranici těchto ztrát je napájecí obvod vypnut. U stmívání do 10 % je toto nebezpečí menší.

 2. Příslušným přepínačem DIP lze volbu úrovně osvětlení nastavovat automaticky nebo ručně.

  • Nastavení přepínače do polohy Auto
   Při nastavení automatického provozu se každá změna hodnot provedená tlačítky automaticky ukládá do pamětí přístroje smartDIM SM jako nová požadovaná hodnota.
  • Nastavení přepínače do polohy Man
   Při nastavení ručního provozu se při regulaci tlačítkem vypne automatické udržování konstantní hodnoty a osvětlenost setrvává v nastaveném stavu. Po vypnutí a zapnutí osvětlení se osvětlenost opět automaticky udržuje na hodnotě uložené v paměti přístroje smartDIM SM.
  Obr. 5.
  Nová požadovaná hodnota se do pamětí ukládá dvojitým krátkým stiskem tlačítka.
 3. Třetím přepínačem DIP se nastavuje režim vypínaní u pohybového čidla.

  • První režim je tzv. pevný, kdy doba zpoždění je 18 min + 2 min postupného stmívání až do úplného vypnutí.

  • Druhý režim je automatický. To znamená, že doba vypnutí se automaticky přizpůsobuje frekvenci osob ve sledovaném prostoru. Například na chodbě: čím častěji senzor identifikuje pohyb, tím kratší jsou intervaly zapnutí a vypnutí.

  • Lze také nastavit variantu, kdy čidlo svítidla pouze vypíná a zapnutí je nutné provést opět ručně. To lze provést dvěma způsoby. Na přístroji smartDIM SM je možné propojit pevně vodičem dvě označené svorky (obr. 3) nebo lze mezi dvě označené svorky připojit externí vypínač. Po propojení uvedených svorek, jedním nebo druhým způsobem, pohybové čidlo připojená svítidla pouze vypíná. Svítidla je nutné zapnout ručně.

V systému se nabízejí dvě čidla (obr. 4)
Čidlo smartDIM Senzor 1 (obr. 5) bylo vyvinuto speciálně jako čidlo pro vestavbu do stojanových svítidel. Čidlo smartDIM Senzor 2 (obr. 6) je malé ploché čidlo určené k vestavné stropní montáži.

Obr. 6.

Po překročení osvětlenosti o 400 lx oproti nastavené hodnotě po dobu delší než 20 s dojde k vypnutí řízených svítidel.

K jednotce smartDIM SM je možné v případě nutnosti připojit i více čidel, maximálně však čtyři. Zmenší se tím ovšem počet možných připojitelných předřadných přístrojů a světelných zdrojů. Maximální délka vodiče až k poslednímu čidlu nesmí být větší než 3 m.

Při jednom až dvou čidlech je možné připojit 25 předřadných přístrojů, při třech čidlech – patnáct předřadných přístrojů, při čtyřech čidlech pět předřadných přístrojů.

Tato krátká informace je určena pro všechny, kteří se zabývají regulacemi osvětlovacích soustav. Další informace o těchto produktech je možné získat u firmy Tridonic v Rakousku nebo u firmy Schäfer a Sýkora v Rumburku.

Schäfer a Sýkora s. r. o.
tř. 9. května 393/11
408 01 Rumburk
tel.: 412 333 290
fax: 412 333 290
e-mail: info@sasa.cz
http://www.sasa.cz