časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Novinky firmy iGuzzini

|

číslo 2/2004

Novinky firmy iGuzzini

Ing. Petr Žák, Ph.D.,
Etna, s. r. o.

Svítidla i24
Design: Renzo Piano, Building Workshop

Řada svítidel i24 byla navržena v rámci projektu nové kancelářské budovy finančního deníku Il Sole 24, vydávaného Italským průmyslovým svazem (Confindustria). Soutěž vypsanou na architektonické ztvárnění této budovy vyhrál v roce 1998 Renzo Piano. Mělo zde pracovat několik set zaměstnanců, a proto jedním z důležitých požadavků návrhu bylo vytvoření prostorů pro individuální, ale i týmovou práci a také uspořádání společenských prostorů – knihovny, přednáškového sálu a konferenčních místností a místností pro konání školení. Obr. 1. Aby budova z vnějšku nebyla vnímána jako masivní, neprůhledný monoblok, kombinoval Piano s využitím skla průhlednost a neprůhlednost fasády ve vertikálním i horizontálním směru. Ve večerních hodinách je budova prosvětlena zevnitř. Tento způsob osvětlení má naznačit neklidný charakter novinářské práce a odrážet styl a image nejdůležitějšího sdružení italského průmyslu.

Svítidla i24 jsou určena převážně pro nepřímé osvětlení prostorů. Jejich křivky svítivosti jsou asymetrické s maximální svítivostí v úhlu 60° od svislice. Tento tvar křivky vyzařování umožňuje při nepřímém osvětlení dosáhnout vysoké rovnoměrnosti osvětlení stropu i v případě relativně malé vzdálenosti mezi svítidlem a stropem. Nepřímé osvětlení – díky rovnoměrnému osvětlení a dobrému prosvětlení prostoru – zaručuje vysoký pracovní komfort a dobrou zrakovou pohodu.

Svítidla jsou vyrobena technologií tlakově litého hliníku, vnitřní reflektor je z vysoce čistého hliníku. Pro jejich upevnění lze použít nástěnné úchyty nebo kovové závěsy. Zmíněná svítidla jsou určena pro osazení zářivkami T16 o výkonu 39, 54 nebo 80 W. Vyrábějí se také v podobě dvojitých modulů 2 × 39 W a 2 × 54 W (1 970 mm a 2 880 mm).

Technické parametry: krytí – IP40, třída ochrany – I, značka– F

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Systém LAVINIA
Design: Massimiliano & Doriana Fuksasovi

Systém LAVINIA je další ze svítidel firmy iGuzzini navržených přímo pro konkrétní projekt. Architekti M. a D. Fuksasovi ve spolupráci s iGuzzini navrhli tento systém pro nové venkovní prostory milánského výstaviště. Tak jako u předchozích systémů pro venkovní osvětlení nejde pouze o svítidla, ale o celý systém – tedy včetně ramen, sloupů a elektrovýzbroje do sloupů. Tímto řešením se firma iGuzzini snaží zajistit nejen dobré technické parametry nové osvětlovací soustavy, ale i její vysokou estetickou úroveň, jež je dána vzhledem, použitými materiály i povrchovou úpravou.

Systém LAVINIA je určen pro osvětlování komunikací a veřejných prostranství. Tvoří jej svítidla, nastavitelná ramena a ocelové sloupy. Svítidla jsou vyrobena technologií tlakově litého hliníku. Optický systém obsahuje hliníkový reflektor z vysoce čistého hliníku (99,8%). Jeho speciální povrchová úprava zajišťuje jeho vysokou odolnost proti venkovním vlivům a omezuje rychlost stárnutí a změnu optických vlastností reflektoru v průběhu doby provozu. Obr. 5. Svítidla se vyrábějí se dvěma typy optik: optika pro komunikace a asymetrická optika. V současné době jsou k dispozici svítidla typu pro vysokotlaké sodíkové nebo halogenidové výbojky o výkonu 250 nebo 400 W. Do budoucna se uvažuje o svítidlech pro nižší příkony, tj. 70 a 150 W, opět pro sodíkové nebo halogenidové výbojky. Z hlediska vyzařování světelného toku zmiňovaná svítidla patří do třídy tzv. cut-off. Sem jsou zařazována svítidla, která nevyzařují žádný světelný tok do horního poloprostoru a splňují požadavky mezinárodních doporučení ohledně světelného znečištění.

Hliníková ramena pro upevnění uvedených svítidel se vyrábějí ve čtyřech verzích. Umožňují osazení jednoho, dvou nebo tří svítidel na sloup nebo upevnění svítidla na fasádu. Ramenní kloub dovoluje nastavit náklon v rozsahu ±15° vzhledem k horizontální rovině. Naklonění svítidel se zajišťuje dvěma hlavními a dvěma pojistnými šrouby.

Sloupy v zápustném nebo přírubovém provedení ve výškách 6, 7, 9 a 10 m jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Jsou upraveny akrylovou práškovou barvou, která vytváří jemný texturovaný povrch. Rozměry sloupu, rozměry i umístění dvířek pro svorkovnice vyhovují evropské normě UNI EN40. Ke sloupům se dodávají svorkovnice pro připojení kabelů (Cu) do 16 mm2.

Technické parametry: krytí – IP66, třída ochrany – II, značka – F

ETNA, s. r. o.
Mečislavova 2
140 00 Praha 4
tel.: 257 320 595, 257 320 597
fax: 257 310 604
e-mail: etna@etna.cz
http://www.etna.cz