časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Nové trendy nouzových osvětlovacích systémů

|

číslo 3/2004

Nové trendy nouzových osvětlovacích systémů

Ing. Jiří Svoboda,
Beghelli – Elplast, a. s.

Význam tzv. inteligentních systémů v nouzovém osvětlení si dnes uvědomuje většina investorů, projektantů i provozovatelů veřejných budov. To se pozitivně odráží na vybavenosti nových, moderních budov pro veřejné účely, nemocnic, hotelů, společenských a sportovních center nebo administrativních komplexů. Nicméně stále přetrvává i pohled ovlivněný finanční stránkou věci. Stává se, že uvedené systémy nejsou instalovány s ohledem na investiční náklady (v porovnání s klasickým nouzovým systémem bez automatických testů a kontroly jsou finančně náročnější). Druhá stránka tohoto jednoduchého srovnání, totiž že klasické systémy provozovateli neposkytují žádné informace o svém aktuálním stavu, je při rozhodování často zatlačena do pozadí. Přitom statistiky hromadných výměn baterií v nouzových systémech jednoznačně vypovídají o tom, že množství systémů ve velkých veřejných komplexech postavených u nás za posledních dvanáct let je nefunkčních. Baterie v nouzových svítidlech, pokud pracuje v dobrých provozních podmínkách a je řádně udržována, spolehlivě funguje čtyři roky. Dobře udržovat baterii znamená podrobit ji nejméně jednou za šest měsíců, lépe však každý měsíc, nucenému vybíjecímu cyklu. Lze si představit, že uskutečňovat tyto cykly v systémech bez automatických testů je velmi obtížné; v praxi se to bezpochyby běžně nedělá. A tak ve větší veřejné budově starší dvou let nouzové osvětlení nepochybně nevydrží svítit ani povinnou jednu hodinu. Naproti tomu v budově starší, ale vybavené inteligentním nouzovým systémem je zcela jisté, že nouzové osvětlení je v pořádku. Přitom podle legislativy platné v naší republice za funkčnost bezpečnostních prvků budovy odpovídá ne její uživatel, ale majitel, tedy ve většině případů investor.

Obr. 1.

Společnost Beghelli přichází na náš trh s novou řadou nouzových svítidel LOGICA. Jedná se o svítidlo vysoké technické úrovně s mimořádnou užitnou hodnotou. Poskytuje tyto nové, zásadní vlastnosti nouzových svítidel:

 • programovatelná autonomie,
 • programovatelná intenzita osvětlení,
 • výjimečně vysoký světelný výkon,
 • rychlá instalace s patentovanou rychloupínací konzolou,
 • stropní i plně vestavná montáž,
 • variabilita testování,
 • protokol DALI pro komunikaci s normálním osvětlením.

Všechny uvedené vlastnosti jsou soustředěny v jediném typu svítidla. Proto není nutné měnit nouzová svítidla při změně požadované autonomie nebo intenzity, ale ani např. při přechodu ze systému Autotest na Centraltest – stačí pouhá změna připojení k řídicí jednotce.

Programovatelná autonomie

Požadavky na samostatnost nouzových svítidel se liší podle místa instalace, účelu konkrétního prostoru i možností přítomných osob. Svítidlo LOGICA Beghelli umožňuje uživateli upravit tento parametr přímo na místě montáže. Není třeba více typů svítidel.

Programovatelná intenzita osvětlení

Intenzita osvětlení všech svítidel LOGICA Beghelli je po prvních 45 s po přepnutí do nouzové funkce zvýšena. Zavedení této inovace vychází ze zkušeností, podle kterých několik desítek sekund po výpadku běžného osvětlení nejsnáze vzniká panika; zejména z důvodu pomalého přizpůsobení lidského oka zhoršeným světleným podmínkám. Svítidla LOGICA Beghelli pomáhají uvedené riziko omezit překlenutím kritické doby – právě zvýšením intenzity osvětlení. Uvedený parametr je pevně nastaven u všech aplikací svítidel LOGICA Beghelli, a to bez ohledu na případné další programování intenzity, tedy doby samostatnosti, se kterou intenzita osvětlení souvisí.

Obr. 2.

Optický systém – výjimečně vysoký světelný výkon

Ve svítidlech LOGICA Beghelli je použit leštěný zrcadlový reflektor, díky němuž se dosahuje výjimečné světelné účinnosti. Pro optimalizaci světelného toku jsou aplikovány segmentové reflektory. Ty odstraňují nerovnoměrnost světelné stopy na podlaze a výrazně zvyšují světelnou účinnost. Zatímco běžně používaný reflektor s nerovnoměrným rozložením světelné stopy na podlaze dosahuje účinnosti maximálně 60 až 65 %, leštěný zrcadlový reflektor s činitelem odrazu asi 90 % a s prvky pro docílení vysoké rovnoměrnosti ve světelné stopě dosahuje účinnosti 75 až 80 %. To je o 15 % více! Navíc je ve svítidlech LOGICA Beghelli použit difuzor z vysoce průhledného materiálu odolného proti UV záření, který oproti difuzorům z klasických materiálů minimalizuje úbytek procházejícího světelného toku. Reflektor popisovaných svítidel je symetrický. Svítidla jsou určena především pro stropní montáž. Vysoká účinnost však dovoluje použít je i pro nástěnnou montáž.

Rychlá montáž s patentovanou rychloupínací konzolou

Při vývoji svítidla LOGICA Beghelli byli technici vedeni snahou o co nejjednodušší a nejefektivnější montáž. Proto byla tato svítidla vybavena speciálními rychloupínacími konzolami. Ty lze předem nainstalovat na stěnu nebo na strop, a je tudíž možné propojit i budoucí svítidla bez nutnosti jejich osazení již na stavbě. Montážní konzola je opatřena malou vodováhou pro snadnou montáž do správné polohy. Samotná svítidla se po dokončení a prověření montáže konzol upevní jednoduchým zaklapnutím zámků. Není tedy zapotřebí žádné montážní nářadí. K uchycení pomocí této konzoly lze vybrat i svítidlo LOGICA Beghelli, jež je opatřeno krabicovým krytem pro zvýšení krytí na IP65.

Stropní i plně vestavná montáž

Svítidla LOGICA Beghelli jsou s ohledem na symetrické vyzařování určena především pro stropní montáž – ať už jako svítidla přisazená, nebo vestavná. Pro přisazenou montáž se použije rychloupínací konzola, pro vestavnou montáž vestavná montážní sada. Obě zmíněná příslušenství jsou součástí základního vybavení, a není je tedy třeba objednávat zvlášť. Výška svítidla LOGICA Beghelli je oproti výšce klasických nouzových svítidel menší. To je výhodné zejména při vestavné montáži. Ta je s využitím vestavné montážní sady velmi jednoduchá a v konečné fázi nevyžaduje ani rozebrání svítidla.

Obr. 3.

Variabilita testování

Svítidla LOGICA Beghelli jsou standardně vybavena systémy AT-CT-DALI a podle způsobu zapojení pracují v příslušném režimu. Pro funkci AT se svítidlo pouze připojí k napájecí síti a automaticky se nakonfiguruje jako svítidlo s autotestem. Svítidla jsou vybavena mikroprocesorovým obvodem, který sám ověří způsob zapojení a podle toho vykoná automatické testy buď nezávisle, na příkaz z hlavní jednotky či PC, nebo v závislosti na centrálním řízení DALI. Výsledky testů jsou v případě AT klasicky signalizovány vícebarevnou LED.

Při rozšíření systému pro možnost využití centralizovaných příkazů, např. synchronizace testů, zrušení závady, pozastavení nouzového stavu, indikace závad na sběrnici atd., je dostatečné připojení svítidel k jednotce LOGICA INIBIT.

Pro centrálně řízený systém CT LOGIC, který může obsluhovat až 128 svítidel, se svítidla LOGICA Beghelli připojí přes sběrnici k hlavní jednotce LOGICA. Ta umožňuje centrální správu sběrnice schopné přenosu povelů a dat. Může řídit nouzová svítidla řady LOGICA i běžná svítidla v systému DALI. Potom lze tvořit skupiny až se šestnácti svítidly pro centrální řízení, řídit jejich funkci protokolem DALI nebo spravovat scény běžného osvětlení pomocí čtyř tlačítek. Systém CT LOGIC umožňuje využívat tyto funkce:

Tab. 1. Optická účinnost svítidel LOGICA Beghelli
Příkon (W) Typ svítidla Účinnost (%)
8 8WSE AT-CT 80
11 11WSE AT-CT 70
24 24WSE AT-CT 70
 • synchronizace testů,
 • vynulování chyb,
 • vytvoření skupin svítidel (max. šestnáct svítidel),
 • potlačení nouzové funkce pro skupiny i jednotlivá svítidla,
 • indikace chyb na sběrnici,
 • přeprogramování autonomie,
 • programování testů,
 • ruční testy,
 • samostatné zobrazení chyb v rolovacím menu,
 • programování intenzity nouzového osvětlení.

Systém CT LOGICA bez omezení počtu svítidel se uvádí do provozu připojením sítě hlavních jednotek LOGICA k osobnímu počítači. Tak lze seskupit správu a ovládací funkce tisíců svítidel do jednoho povelového místa. Počet svítidel běžného i nouzového osvětlení, která lze spravovat, je v podstatě neomezený. Je také možné začlenit automatické systémy budovy jako Lonworks, EIB atd.

Svítidlo LOGICA Beghelli je tak jediným univerzálním nouzovým svítidlem na našem trhu.

AESTETICA Beghelli

Další novinkou je nouzové svítidlo Aestetica Beghelli, které kombinuje velký světelný výkon a malé rozměry s vysokou estetickou hodnotou.

Svítidlo je dostupné ve verzi 6 a 8 W se samostatným provozem jedna nebo tři hodiny. Je určeno pro stropní nebo nástěnnou montáž.

Beghelli-Elplast, a. s.
Poříčí 3a, 603 16 Brno
tel.: 531 014 111
fax: 531 014 210
e-mail: beghelli@beghelli.cz

Ohradní 2b
140 00 Praha 4
tel.: 261 099 300, 261 099 317
fax: 261 099 305
e-mail: praha@beghelli.cz
http://www.beghelli.cz