Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

Více aktualit

Nové normy IEC


Nové normy IEC

Při požárech umírá ročně v USA okolo 4 000 lidí, přibližně 2 200 v Japonsku a několik set ve Spojeném království, Francii, Německu a Kanadě.

Většina těchto úmrtí nastává v obytných domech. Úřad protipožární ochrany (National Fire Protection) v USA uvádí, že počet úmrtí při požárech v nebytových budovách je mnohonásobně menší.

Důvod je zřejmý. V komerčních budovách jsou rozsáhlé systémy protipožární ochrany, které jsou dobře udržovány a často modernizovány. Společnosti také musí provádět pravidelná protipožární cvičení, takže zaměstnanci vědí, co mají dělat a jak opustit budovu. Poslední bod – dostat se z budovy ven živý – je velmi důležitý. Proto je nezbytné věnovat mu více pozornosti.

Jedním z klíčových prvků v jakémkoliv vyráběném protipožárním systému je nouzové únikové osvětlení, které se rozsvítí při požáru nebo jiném neštěstí. Velké budovy vyžadují i stovky svítidel k osvětlení únikové cesty a k označení nouzových východů. Není proto překvapením, že protipožární ochrana, včetně nouzového osvětlení, může tvořit značnou část celkových nákladů na stavbu objektu – někdy až 10 %.

Pro vlastníky budov a osoby odpovědné za požární bezpečnost je zajištění správného fungování těchto nákladných systémů v případě potřeby velký úkol. Proto je pravidelné přezkušování systému nouzového osvětlení potřebné pro ověření, že i při poměrně málo častých příčinách (poruchách) uvedení systému do činnosti splní svou funkci zachraňující život.

K tomu by mohla pomoci nová mezinárodní norma IEC 62034 Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting (Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií) (vydaná 2006-05).

Tato mezinárodní norma specifikuje základní provedení samostatných výrobků a komponent automatických zkušebních systémů pro systémy nouzového únikového osvětlení s napájecím napětím nepřevyšujícím 1 000 V a požadavky na bezpečnost.

Dále uvádí požadavky na funkčnost a na celkový automatický zkušební systém, tzn. instrukce pro instalaci, monitorování obvodů, vyhodnocování poruch, druhy zkoušek a jejich spouštění, požadavky na svítidla pro toto osvětlení apod.

Norma také stanovuje požadavky na zajištění konání automatických zkoušek ve správných intervalech tak, aby byla minimalizována rizika během těchto zkoušek.

Mezinárodní norma IEC 62034:2006 bude po schválení v Evropské komisi pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC jako evropská norma EN 62034 zavedena do soustavy ČSN jako ČSN EN 62034 překladem.

IEC 62471: 2006-07 Photobiological safety of lamps and lamp systems (Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů)

Výsledkem spolupráce Mezinárodní komise pro elektrotechniku IEC a Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE) je tato norma, která uvádí návod pro fotobiologickou bezpečnost (vliv světla na živé organizmy) světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů včetně svítidel. Dále popisuje standardizovanou metodu pro hodnocení potenciálního nebezpečí záření, které může být vyvoláno různými světelnými zdroji a soustavami světelných zdrojů. V normě jsou obsaženy odkazy na měřicí postupy, stejně jako popis rizika schématu skupinové klasifikace a nabízí i společný základ jak pro výrobce světelných zdrojů, tak i pro uživatele.

Uvádí hranice dávky ozáření, odkazy na měřící techniku a klasifikační plán pro hodnocení a kontrolu fotobiologického rizika ze všech elektricky napájených inkoherentních širokopásmových zdrojů optického záření, včetně diod LED, s výjimkou laserů, pro vlnové délky v rozsahu od 200 nm až 3 000 nm.

Norma byla připravena Mezinárodní komisí pro osvětlování (CIE) jako norma CIE S 009:2002. Komise CIE/TC 6-47 (Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů) spolupracovala na normě s technickou komisí IEC/TC 34 – Světelné zdroje. Výsledkem spolupráce je právě shora uvedená mezinárodní norma IEC, která bude zavedena i do soustavy českých technických norem ČSN.

Ing. Marie Živcová,
Český normalizační institut