Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

Technika osvětlování XXVIII, Dny Josefa Lindy – 2. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní…

Více aktualit

Nové normy ČSN

číslo 1/2004

Nové normy ČSN

Ing. Marie Živcová,
ČSNI

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací (idt IEC 60598-2-3:2003; idt EN 60598-2-3:2003) – vydání září 2003

Tato norma stanovuje požadavky na svítidla pro osvětlení pozemních komunikací a pro jiná veřejná venkovní osvětlení, svítidla pro osvětlení tunelů, stožárová svítidla o minimální celkové výšce 2,5 m nad úrovní terénu, s různými způsoby instalace a s napájecím napětím nepřevyšujícím 1 000 V.

Nové vydání normy uvádí doplněné a upřesněné požadavky zkoušek na skleněné kryty a upínací zařízení pro tato svítidla.

Souběžně s touto normou se může používat do 2010-02-01 dosud platná ČSN EN 60598-2-3 Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 3: Svítidla pro osvětlení cest a ulic (36 0600) ze srpna 1996 v souladu s předmluvou k EN 60598-2-3:2003.

ČSN EN 60598-2-10 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2–10: Zvláštní požadavky – Přenosná dětská svítidla (idt IEC 60598-2-10:2003; idt EN 60598-2-10:2003) – vydání březen 2004

Norma obsahuje požadavky na přenosná dětská svítidla se žárovkami nebo jednopaticovými zářivkami na napájecí napětí do 250 V.

Tato část 2-10 neplatí pro přenosná svítidla běžně umísťovaná jako zvláštní ozdobný prvek v dekorativních sestavách, svítidla se slabou intenzitou osvětlení pozadí včetně vidlice, tj. svítidla tvořící část zařízení se zásuvnými kontakty, bateriová svítidla nebo svítidla, která nejsou určena pro přímé připojení na napájení ze sítě, hračky, svítidla navrhovaná nebo určená pro používání dospělými osobami.

Nové vydání normy obsahuje doplněné a upřesněné požadavky zkoušek zejména v oblasti třídění, značení, konstrukce a odolnosti proti teplu, ohni a plazivým proudům.

Souběžně s touto normou se může používat do 2006-07-01 dosud platná ČSN EN 60598-2-10+A1 Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 10: Přenosná dětská svítidla (36 0600) z července 1995, v souladu s předmluvou k EN 60598-2-10:2003.

ČSN EN 60570 ed. 2 (36 0611) Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla (mod IEC 60570:2003; idt EN 60570:2003) vydání – leden 2004

Norma je určena pro přípojnicové systémy pro běžné vnitřní použití a montáž zapuštěním nebo zavěšením svítidel na stěnách a stropech. Platí pro přípojnicové systémy se dvěma nebo více póly pro připojení svítidel k elektrickému napájení, které se skládá ze:

  • systému se jmenovitým napětím nepřevyšujícím 440 V mezi póly (živými vodiči) s opatřením na spojení s ochrannou soustavou (třída ochrany I) a se jmenovitým proudem nepřevyšujícím 16 A pro každý vodič, nebo

  • systému se napětím SELV nepřevyšujícím 25 V bez spojení s ochrannou soustavou (třída ochrany III) a jmenovitým proudem nepřevyšujícím 25 A pro každý vodič, nebo

  • kombinace obou již zmíněných systémů (smíšený napájecí systém) pro současné připojení svítidel napájených ze sítě (třída ochrany I nebo II) a napětím SELV (třída ochrany III), ale v rozdílných otvorech sektorů (napětí sítě nebo SELV).

Tyto přípojnicové systémy nejsou určeny do prostorů s převládajícími speciálními podmínkami, např. do lodí, vozidel apod., a pro nebezpečné prostředí, např. s možností výbuchu.

Dále nová norma zavádí termíny a definice pro další technické prvky a rozšiřuje požadavky: na smíšené připojovací systémy, v oblasti značení, na ochranu před zkratem, na svorky a spoje pro vnější vodiče.

Souběžně s touto normou se mohou používat do 2010-03-01 dosud platné ČSN EN 60570 (36 0611) Světelný přípojnicový rozvod pro svítidla z května 1998 a ČSN EN 60570-2-1 (36 0612) Světelný přípojnicový rozvod – Část 2: Smíšené napájecí rozvody – Oddíl 1: Třídy I a III ze srpna 1996, v souladu s předmluvou k EN 60570:2003.

ČSN EN 61167+A1 až A3 (36 0250) Halogenidové výbojky (idt IEC 61167:1992 včetně změn; idt EN 61167:1994 včetně změn) vydání – leden 2004

Norma uvádí zkušební metody, které stanovují vlastnosti jednostiskových i dvoustiskových halogenidových výbojek provozovaných na střídavé napětí při 50 Hz nebo 60 Hz s předřadníky, které vyhovují požadavkům IEC 60923.

Údajové listy halogenidových výbojek obsahují rozměry výbojek, elektrické vlastnosti pro zapalování výbojek a provoz, informace týkající se předřadníku, zapalovače, konstrukce svítidla a dále kolorimetrické parametry.

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 61167+A1 (36 0250) z dubna 1997.

Evropská norma EN 61167:1994 byla původně převzata do ČSN k přímému používání, tzn. neobsahovala text evropské normy. Vydání evropské normy je převzato do ČSN překladem, jelikož evropská norma byla dodatečně zařazena pod evropskou směrnici LVD 73/23/EEC (Low Voltage Directive).