časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Nové elektroinstalační přístroje ABB – design future® linear

PhDr. Pavel Kaděra, ABB s.r.o., Elektro-Praga
 
Skupina designových řad ABB na českém trhu je velmi široká. V roce 2007 zahrnovala jedenáct členů – designů, které pokrývaly všechny cenové tržní segmenty a umožňovaly zákazníkům volit ze široké nabídky. Jsou zde zastoupeny tvary nadčasové, oblé i hranaté v nejrůznějších barevných a materiálových variantách, které si dlouhodobě udržují zájem a pozornost architektů, projektantů a zákazníků a uplatňují se ve všech typech staveb, rodinnými domky počínaje a administrativními budovami konče.
 
V poslední době se zejména v moderních budovách a interiérech s navrženými geometrickými prostory s rovnoběžnými a kolmými liniemi silněji projevil zájem o jednoznačné a zřetelné tvary, a to nejen staveb, ale i nábytku a ostatních doplňků obytných i veřejných interiérů. Mezi ně patří i elektroinstalační přístroje. Přetrvávající, popř. rostoucí je i obliba materiálů jako ušlechtilý kov, metalické barvy, sklo atd.
 
V souladu s těmito trendy v architektuře interiérů a pro ještě širší nabídku zákazníkům byla na rok 2008 rozšířena skupina designů ABB o liniově jednoduchý až prostě hranatý tvar future® linear.
 
Z hlediska výroby krytů jsou použity tři druhy technologie, a to plastové výlisky, nástřik plastu metalickou barvou (podobně jako u metalických barev v řadě Time®) a opláštění plastu ušlechtilou ocelí.
 
Velký vliv na design mají vždy rámečky. V případě future® linear jsou klasického čtvercového tvaru s ostrými hranami, přičemž rozměry rámečku jsou 81 × 81 mm v jedno- až pětinásobné variantě a jsou shodné pro vodorovnou i svislou montáž. Z tvaru rámečků je zřejmé, že jde o design dobře využitelný nejen pro moderní interiéry, ale i k instalaci do klasických podparapetních kanálů apod.
 
Významný vliv na zvolení právě řady future® linear jistě bude mít možnost vybrat si ze šesti barevných, popř. materiálových provedení (obr. 1).
 
Studio bílá – o popularitě věčné bílé barvy není třeba profesionály přesvědčovat. Podobné je to s odstínem slonová kost v bytech. Světle šedá a antracitová jsou velmi vhodné k instalaci do moderních kancelářských interiérů. O oblibě metalických barev v posledních třech letech, zejména hliníkově stříbrné, netřeba se dlouze rozepisovat.
 
Zcela specifické je ovšem provedení v ušlechtilé oceli, kdy je povrch tohoto materiálu upravován náročným technologickým procesem s konečným efektem nezanechávání otisku prstů, což je jinak jeden z hlavních problémů moderního „nerez“ provedení.
 
Design future® linear rozšiřuje nabídku počtu designů ABB již na dvanáct, a tato nabídka se tak stává ještě přizpůsobivější přáním českých zákazníků. Jde o design s maximální vybaveností – mechanickými přístroji i elektronikou; to přispívá ke komfortu uživatele, k maximálnímu využívání staveb i k úsporám energie. Jde zejména o přístroje popsané v dalších odstavcích.
 

Řízení jasu svítidel

Stejně jako u ostatních řad ABB, i přístroje v designu future® linear umožňují stmívání všech druhů zátěže s výjimkou úsporných žárovek či zářivek, a to až do zátěže 1 000 W. Úroveň jasu se nastavuje buď otočným (obr. 2), nebo krátkocestným ovládáním. Speciálním přístrojem je univerzální stmívač, který rozpozná druh zátěže, tj. zda jde o žárovky, či halogenové žárovky s konvenčním nebo elektronickým transformátorem, a je možné jej použít i pro stmívání infračerveným signálem. Stmívat lze i zářivková svítidla, podmínkou však je jejich vybavení stmívatelným elektronickým předřadníkem s ovládacím napětím 0/1 až 10 V DC. Ovladače jsou doplněny doutnavkou pro orientační podsvícení. Funkci krátkocestných stmívačů lze, v případě potřeby ovládat jas z více míst, plnohodnotně nahradit klasickými zapínacími tlačítky.
 

Automatické spínače

Ke kompletnímu vybavení přístrojů tohoto designu se také řadí tzv. automatické spínače pracující na principu pasivního přijímání infračerveného záření v důsledku tepelné změny při pohybu osob v oblasti sledované snímačem. Při volbě přístroje pro silové ovládání svítidel je rovněž nutné přihlédnout k druhu zátěže, tj. zda jde o žárovky, halogenové žárovky (s vinutým nebo elektronickým transformátorem), nebo zářivková svítidla. Součástí krytu snímače (obr. 3) je posuvný spínač pro trvalé zapnutí nebo vypnutí výstupu.
 
Obdobně jako u stmívačů, je i zde možné spínat svítidla při zaznamenání pohybu z dalších míst osazením přístrojů podružného ovládání pod snímače. Tyto prvky pouze předají impulz řídicímu přístroji (master), který ovládá silový výstup ke spotřebiči. Toto řešení je velmi efektivní a navíc levnější.
 

Ovládání žaluziových systémů

Nejširší skupina ovladačů je i v designové řadě future® linear zapotřebí ke kompletaci s mechanickými a elektronickými přístroji pro ovládání chodu lamelových či zastiňovacích žaluzií, markýz apod. Mechanické přístroje se osazují kolébkovým nebo otočným ovladačem. Elektronické spínače žaluziových pohonů Busch-Jalousiecontrol II mají kryt krátkocestného ovládání obdobný jako u stmívačů. Přístroj Busch-Timer III umožňuje programovatelné nastavení povelových hodnot v průběhu dne, popř. dnů v týdnu v závislosti na informaci o změnách vnějšího prostředí od připojených snímačů. Propojením více elektronických žaluziových spínačů lze řešit i složitější úlohu: skupinově ovládat mnoho desítek žaluzií při dodržení designu zásuvek a spínačů.
 

Dálkové ovládání

Mnohé z elektronických přístrojů uvedených skupin lze použít i v systému infračerveného dálkového ovládání, jsou-li použity kryty s přijímačem IČ signálu (obr. 4). Ruční vysílač je vybaven deseti adresami, přičemž je možné do jeho paměti uložit dvě scény.
 
Nabídku vyráběných prvků doplňují kryty datových a komunikačních zásuvek (obr. 5), ale i systém rozvodu zvuku AudioWorld, a další ovládací prvky inteligentní instalace ABB i-bus® KNX/EIB pro komerční prostory i luxusní byty.
 
ABB s.r.o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
 
Obr. 1. Barevné (resp. materiálové) provedení přístrojů future® linear a) antracitová, b) hliníková stříbrná, c) slonová kost, d) světle šedá, e) ušlechtilá ocel f) studio bílá
Obr. 2. Otočný stmívač – barva studio bílá
Obr. 3. Snímač pohybu – provedení hliníková stříbrná
Obr. 4. a) Stmívač (žaluziový spínač) s infračerveným přijímačem, b) trojpólový spínač – provedení ušlechtilá ocel
Obr. 5. Reproduktorová zásuvka, televizní zásuvka, síťová zásuvka – provedení ušlechtilá ocel