Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo tiskem
9. 6. 2017. V elektronické verzi na webu bude 10. 7. 2017.

Světelné zdroje
Terminologie LED světelných zdrojů 

Denní světlo
Denní osvětlení velkých obytných místností
Svetelnotechnické posudzovanie líniových stavieb

Aktuality

Finálové kolo soutěže EBEC přivede do Brna 120 nejlepších inženýrů z celé Evropy Co vše je možné stihnout navrhnout, smontovat a následně odprezentovat během dvou dní? To…

Co si akce „Světlo v praxi“ klade za cíle V České republice se prvním rokem koná akce v oblasti světelné techniky, která chce…

25. ročník elektrotechnické výstavy v Hradci Králové pořádá ve dnech 30. a 31. srpna 2017 společnost Sonepar Česká republika v prostorách…

Startuje hlasování veřejnosti o vítězích 9. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe V Praze byly 20. 6. 2017 slavnostně představeny nominované projekty 9. ročníku prestižní…

Více aktualit

Nová publikace VŠB-TU Ostrava

Sokanský a kolektiv: Dominantní vlivy ovlivňující spotřebu elektrické energie osvětlovacích soustav

Publikace navazuje na již dříve vydané materiály, které byly pro Českou energetickou agenturu (ČEA) zpracovány:
  • Úspory elektrické energie na veřejné osvětlení, 2002,
  • Racionalizace v osvětlování kancelářských, školských a bytových prostor, 2004,
  • Racionalizace v osvětlování venkovních prostor, 2005.
Světlo patří k důležitým faktorům významně podmiňujícím úroveň životního prostředí. Vyvolává v člověku fyziologické a psychologické reakce, které jsou ovlivňovány množstvím světelné energie, jejím časovým a prostorovým rozložením, druhem světla a jeho barevnou jakostí. Prostřednictvím zraku člověk získává až 90 % informací o prostředí, které ho obklopuje. Umělé osvětlení představuje v současné době nezanedbatelnou spotřebu elektřiny. Podíl spotřeby elektrické energie (dodané spotřebitelům) pro umělé osvětlení se v evropských zemích pohybuje mezi 10 a 14 %, v ČR činí asi 11 %. Průměrná roční spotřeba elektrické energie v ČR za rok 2006 byla 59,4 TW·h. To znamená, že roční spotřeba elektrické energie v ČR pro osvětlování dosahuje více než 6,5 TW·h. Význam umělého osvětlení vyplývá i ze skutečnosti, že tento druh spotřeby elektřiny velmi výrazně ovlivňuje celkovou spotřebu elektrické energie v době energetických špiček, zejména v zimě. Potvrzují to i výsledky odborných šetření a průzkumu Státní energetické inspekce, podle níž se umělé osvětlení může na maximu odběru výkonu elektrizační soustavy ČR podílet i více než 20 %.
 
I z tohoto důvodu je nezbytné neustále narůstající kvantitativní a kvalitativní požadavky na umělé osvětlení řešit s maximální hospodárností při respektování hlediska minimalizace energetické náročnosti.
 
Cílem publikace je seznámit odbornou i laickou veřejnost s možnostmi snižování energetické náročnosti osvětlovacích soustav. Zabývá se dalšími možnostmi snižování energetické náročnosti při osvětlování venkovních i vnitřních prostorů. Jde především o racionalizaci v oblasti světelných zdrojů se zaměřením na budoucnost světelných (dříve LED) diod, dále o racionalizaci v oblasti svítidel, kde se směřování světelného toku koncentruje pouze do místa zrakového úkolu, zvyšování účinnosti optimalizací optických systémů a také o vhodné rozmísťování svítidel a osvětlovacích soustav tak, aby bylo možné svítit kvalitně a pouze tam, kde je to zapotřebí. Samostatná kapitola zaměřená na rušivé světlo upozorňuje vedle problematiky svícení do horního poloprostoru a na fasády architektonicky významných objektů také na to, že ve veřejném osvětlení nemusí prostá záměna existujících svítidel svítidly s plochým sklem vést k dobře navržené osvětlovací soustavě. A to nejen z hlediska rušivého světla, ale i z pohledu kvalitativních a kvantitativních parametrů osvětlení samotné komunikace. Využitím nejmodernější techniky v ovládání a řízení osvětlovacích soustav, které vede k významným energetickým úsporám se zabývá další kapitola. Samostatné kapitoly jsou také věnovány snižování nákladů na provoz a údržbu VO nebo problematice energetických auditů, které jsou nastaveny tak, aby samy o sobě nutily provozovatele budov (odběratele) k uskutečňování úsporných opatření. O údržbě je i poslední kapitola. Vyplývá z ní, že správné intervaly výměny světelných zdrojů a jejich čištění (včetně správné volby krytí svítidel) vedou, kromě udržení kvality osvětlení, i k energetickým úsporám plynoucím z optimalizace instalovaného příkonu právě v závislosti na volbě udržovacího činitele.
 
Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu (program EFEKT) na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 – odstavec G2 – publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie. Pod vedením prof. Ing. Karla Sokanského, CSc., z VŠB-TU Ostrava, Fakulty elektrotechniky a informatiky ji vypracoval tým autorů: Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Ing. František Dostál, Ing. Alena Muchová, Jiří Voráček, Ing. Luděk Hladký, Ing. Zdislav Žwak.
 
Publikace bude volně k dispozici v elektronické podobě na www stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (www.mpo.cz) a také na www stránkách České společnosti pro osvětlování – regionální skupina Ostrava (www.csorsostrava.cz).
-jk-