Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Festival světla BLIK BLIK opět rozsvítí Plzeň Třetí ročník plzeňského festivalu Blik Blik se chystá na pátek 17. a sobotu 18. března.…

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Více aktualit

Nová legislativa v oboru osvětlování

číslo 2/2002

Nová legislativa v oboru osvětlování

Ing. Jiří Slezák

Při návrhu, kontrole i provozu osvětlovacích soustav pro denní, umělé i sdružené osvětlení je nutné vycházet ze závazných dokumentů, což jsou zákony, jejich prováděcí vyhlášky i nařízení vlády ČR (platí to pro projektanty, hygieniky i provozovatele). Cílem příspěvku je upozornit na tuto legislativu a uceleně i přehledně o ní informovat. Citace jednotlivých odstavců však nebyla s ohledem na velký rozsah do tohoto článku zahrnuta. Základní legislativní podklady jsou:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů

Jeho prováděcí vyhlášky:

 • Vyhláška MZd. ČR č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.

 • Vyhláška MZd. ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

 • Vyhláška MZd. ČR č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 • Vyhláška MZd. ČR č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch.

 • Vyhláška MZd. ČR č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví zařazování pracovišť do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů…

 • Vyhláška MZd. ČR, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů na vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (Indoor) – zatím není vydána.

 • Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se doplňuje a mění zákoník práce č. 65/1965 Sb.

Jeho prováděcí nařízení vlády je:

 • Nařízení vlády ČR č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.... (o ochraně zdraví zaměstnanců).

 • Stavební zákon

Jeho prováděcí vyhláška je:

 • Vyhláška MMR ČR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Následují upřesněné části legislativních podkladů týkající se osvětlení:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů

 • § 7 Hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení.

 • § 13 Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy.

 • § 14 Výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7.

 • § 23 Další podmínky provozování stravovacích služeb.

Vyhláška MZd. ČR č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení

 • § 1Základní ustanovení.
 • § 7 až 9 Osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky...
 • Příl. č. 3 část a) Požadavky na osvětlení ve školách a školských zařízeních.
 • Příl. č. 3 část b) Požadavky na osvětlení v předškolních zařízeních.
 • Příl. č. 3 část c) Ostatní požadavky na osvětlování.

Vyhláška MZd. ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

 • § 4 Ubytování, osvětlení, vybavení a úklid.

Vyhláška MZd. ČR č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 • § 2 Výklad pojmů.
 • § 7 až 8 Osvětlení provozovny.

Vyhláška MZd. ČR č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch

 • § 11 Požadavky na mikroklimatické podmínky a osvětlení.

 • Příl. č. 6 Mikroklimatické podmínky a osvětlení haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor.

 • Příl. č. 7 Mikroklimatické podmínky a osvětlení sauny.

Vyhláška MZd. ČR č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví zařazování pracovišť do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů…

 • Příloha 1, část A – odst. 11 Psychická zátěž.
 • Příloha 1, část A – odst. 12 Zraková zátěž.

Vyhláška MZd. ČR, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů na vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (Indoor) – zatím není vydána

 • § 1 Předmět úpravy.
 • § 2 Výklad pojmů.
 • § 3 Osvětlení.

Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se doplňuje a mění zákoník práce č. 65/1965 Sb.

 • § 134 Pracoviště a pracovní prostředí – odst. b).

Nařízení vlády ČR č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci… (o ochraně zdraví zaměstnanců)

 • § 1 Základní ustanovení.

 • § 2 Osvětlení.

 • § 9 Práce ve vnuceném tempu, monotónní práce a psychická zátěž související s prací.

 • § 10 až 12 Zdravotní rizika práce a opatření k ochraně zdraví při práci na zařízeních se zobrazovacími jednotkami.

 • § 27 Zjišťování a hodnocení faktorů pracovních podmínek.

 • Příl. č. 8 Požadavky na pracoviště se zobrazovací jednotkou.

Vyhláška MMR ČR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

 • § 3 odst. m definice obytné místnosti.
 • § 3 odst. n definice pobytové místnosti.
 • § 4 odst. 1 umísťování staveb.
 • § 23 Denní osvětlení, větrání a vytápění – odst. 1 až 3.
 • § 24 Proslunění.
 • § 60 Stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci.
 • § 61 Výjimky (proslunění).

Kromě vyhlášky MZd. ČR č. 108/2001 Sb. a č. 464/2000 Sb., v nichž jsou uvedeny požadavky na osvětlení, je všude odvolání na dodržení hodnot norem pro osvětlení. Tím vlastně došlo k  zezávaznění příslušných norem.

Článek vznikl na základě poznání, že projektanti, hygienici i provozovatelé tuto legislativu dobře neznají.

Závěrem je třeba upozornit na to, že je nutné sledovat i vývoj v oblasti norem – vznik nových, změny či zrušení starých. I zde vznikají zbytečné problémy způsobené neznalostí.