Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2016 vyšlo v tištěné podobě 19. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici ihned.

Normy, předpisy a doporučení
Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy) z hlediska stavební světelné techniky

Světelnětechnická zařízení
PROLICHT CZECH – dodavatel osvětlení pro nové kanceláře SAP
Posviťte si v práci na práci
Moderní a úsporné LED osvětlení bazénové haly

Aktuality

Češi v domácnostech více svítí a experimentují se světlem, doma mají přes 48 milionů svítidel Češi začali v domácnostech více svítit a snaží se vytvořit lepší světelné podmínky:…

Pražské Quadriennale představuje nový projekt věnovaný světelnému a zvukovému designu 36Q° Ve dnech 8. – 12. listopadu uvede site-specific výstavu v unikátním prostoru Lapidária…

THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION v novém formátu a termínu Výstava divadelní a jevištní techniky THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION se nebude konat…

Doprovodný program SIGNALu ovládne Maotik, DJ Maceo a The Cupcake Collective i Containall V obří nafukovací kupoli SIGNAL Dome, která se v rámci SIGNAL festivalu už podruhé objeví…

Více aktualit

Nová kniha o denním osvětlení

číslo 4/2002

Nová kniha o denním osvětlení

Kaja

V edici technická knihovna vydavatelství ERA Brno vyšla kniha Denní osvětlení a oslunění budov. Jedná se o práci kolektivu autorů vedených prof. Ing. Jiřím Vaverkou, DrSc., z Fakulty architektury VUT v Brně. Kniha je rozdělena do devíti kapitol, které pokrývají všechna hlavní témata oboru stavební světelná technika v logickém sledu od definování základních pojmů a veličin, přes fyziologický význam denního osvětlení, požadavky současně platné legislativy, praktické uplatnění denního osvětlení v architektuře, optické vlastnosti skel a materiálů používaných pro zasklení až po rozsáhlou problematiku výpočtů a měření.

Jedná se o významný nakladatelský počin. Posledními publikacemi podobného zaměření a rozsahu, které byly na pultech knihkupectví v českých zemích, totiž jsou druhé vydání knihy Kittler, Kittlerová: Návrh a hodnotenie denného osvetlenia z roku 1975 a vysokoškolská učebnice Halahyja a kolektiv: Stavebná tepelná technika, akustika a osvetlenie z roku 1985. Protože uplynula poměrně dlouhá doba od vydání těchto dnes již nedostatkových knih, nová publikace si jistě najde své místo v knihovnách architektů a stavebních inženýrů zabývajících se přípravou a realizací investiční výstavby, hygieniků a pracovníků státní správy, kteří vykonávají dozor nad investiční výstavbou. Kniha může sloužit i jako pomůcka pro studenty středních a vysokých škol stavebního zaměření.

Během posledních dvanácti let se v naší republice podmínky stavění změnily. Těžiště výstavby se přesunulo ze zelené louky a okrajů měst do center, kde jsou složité podmínky vzájemného stínění budov i složité majetkoprávní vztahy. Tendence k zahušťování a ke zvyšování městské zástavby jsou diktovány ekonomickými hledisky a jsou silné. Naproti tomu potřeba zachování příznivých podmínek pro práci i odpočinek uživatelů budov, včetně zachování dostatečného přístupu denního světla a slunečního záření do interiérů, je evidentní. Vzájemné stínění budov je také častým předmětem sousedských sporů. Proto orgány státní správy v rámci územního a stavebního řízení v mnohem větší míře než dříve požadují průkazy o souladu navrhované výstavby s požadavky předpisů a norem. To klade nové nároky na posuzování, výpočet i měření denního osvětlení a proslunění budov. Odborníci zabývající se přípravou a realizací investiční výstavby zejména objektů pozemních staveb se proto dnes bez informací z oboru stavební světelná technika neobejdou. Kvalitním zdrojem těchto informací může být i zmiňovaná nová kniha.

Vítané je, že významným způsobem do publikace přispěli autoři ze Slovenské republiky. Již od dob našeho společného státu má totiž na Slovensku stavební světelná technika velkou tradici. Stačí jen připomenout pracoviště Ústavu stavebníctva SAV s unikátním zařízením – umělou oblohou, kde lze uskutečňovat měření denního světla na modelech budov nejen za podmínek totožných s výpočtovým modelem zatažené oblohy v zimě podle CIE, ale i při dalších definovaných stavech oblohy jako plošného zdroje světla. Je přirozené, že kniha v mnohém reflektuje vývoj stavební světelné techniky u našich východních sousedů. To však není na závadu, protože v ČR je vývoj obdobný. (Srovnejme např. práce Fehéra a Hrašky s článkem o Waldramově diagramu v prvním čísle letošního ročníku našeho časopisu.)

Kniha má 270 stran. Text členěný do devíti kapitol a řady podkapitol je uspořádán přehledně a je doplněn řešenými příklady, celkem 136 grafy a obrázky, rejstříkem a obsáhlým odkazem na další literaturu. Deset příloh v závěru knihy je možné použít jako grafické pomůcky pro řešení úloh z praxe světelné techniky. Skutečnost, že tyto přílohy by lépe sloužily svému účelu, kdyby tvořily oddělitelnou součást knihy a nebyly zašity do její vazby, snad může být jedinou výtkou na adresu vydavatele. Doporučená cena knihy, uvedená na zadní straně obálky, je 360 Kč.