Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2016 vyšlo v tištěné podobě 19. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici ihned.

Normy, předpisy a doporučení
Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy) z hlediska stavební světelné techniky

Světelnětechnická zařízení
PROLICHT CZECH – dodavatel osvětlení pro nové kanceláře SAP
Posviťte si v práci na práci
Moderní a úsporné LED osvětlení bazénové haly

Aktuality

THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION v novém formátu a termínu Výstava divadelní a jevištní techniky THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION se nebude konat…

Doprovodný program SIGNALu ovládne Maotik, DJ Maceo a The Cupcake Collective i Containall V obří nafukovací kupoli SIGNAL Dome, která se v rámci SIGNAL festivalu už podruhé objeví…

Festival Lunchmeat začal v klášteře, vyvrcholí v říjnu na Bubenské Hlavní večer festivalu Lunchmeat letos představí více než 20 mezinárodních projektů,…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Více aktualit

Nouzové a bezpečnostní systémy osvětlení CEAG

číslo 3/2003

Nouzové a bezpečnostní systémy osvětlení CEAG

Ing. Martin Kalčík, ENSTO Czech

V rámci integrace České republiky do společenství zemí EU se na čelné místo dostává bezpečnost osob v budovách. Jedním z nejdůležitějších prvků bezpečnostního systému budov je nouzové a bezpečnostní osvětlení únikových cest a koridorů, včetně antipanického osvětlení prostorů. Zmíněnou problematiku dříve řešilo více národních norem, avšak bez vzájemné návaznosti a s absencí určitých stanovených postupů při návrhu a instalaci nouzových a bezpečnostních svítidel. V roce 2001 byla do českých norem zavedena nová ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení, která do značné míry sjednocuje a definuje obecné požadavky na návrh a provoz těchto systémů. Oproti minulosti jsou v ní definice, jež dříve řešeny nebyly vůbec, popř. jen částečně (antipanické osvětlení, osvětlení prostorů se zvýšeným rizikem, rovnoměrnost osvětlení, pozorovací vzdálenost atd.). V této souvislosti se mění i přístup k návrhu zmíněných systémů, kdy je zapotřebí zohledňovat i uvedené nové aspekty a podmínky.

Obr. 1.

Systémy nouzového osvětlení s centrální baterií

Jedním z nejvýznamnějších výrobců systémů pro nouzové a bezpečnostní osvětlení je německá firma CEAG Sicherheitstechnik GmbH, která již více než třicet let vyvíjí a vyrábí systémy nouzového osvětlení s centrální baterií. Proč centrální baterie? Protože uživatelům mimo svoji základní funkci (osvětlení při výpadku napájení) poskytuje i další významné výhody v provozu, např.:

  • celkové monitorování každého připojeného svítidla v kterémkoliv okamžiku (systém automaticky nebo ručním povelem kdykoliv testuje všechna svítidla a výsledek testu okamžitě zobrazuje na displeji, popř. vytiskne na tiskárně),

  • nesrovnatelně nižší výdaje na údržbu a kontrolu systému než u svítidel s vlastní baterií; životnost baterií je standardně deset nebo patnáct let,

  • možnost kterékoliv svítidlo naprogramovat do pohotovostního, trvalého nebo spínaného režimu díky unikátní technologii CG-STAR,

  • možnost jednotlivá svítidla nebo skupiny svítidel jednoduše ovládat ze systému EZS nebo EPS,

  • možnost vybraná svítidla použít např. pro přisvětlení kamer bezpečnostního systému, popř. jako noční či orientační osvětlení,

  • možnost integrovat je do systému řízení budovy prostřednictvím kontaktů nebo je řídit na principu tzv. BUS technologie (informace je přenášena po sběrnici),

  • možnost do systému osadit téměř jakákoliv svítidla obsahující adresný modul CEAG.

Svítidla jsou napájena, ovládána a je s nimi vedena komunikace pouze po napájecím vedení, tj. ke svítidlu již není třeba připojovat další datový nebo ovládací kabel. Také případná pozdější změna konfigurace nebo fungování celku nebo jeho částí je bezproblémová.

Obr. 2.

Co se týče rozlehlých instalací, nejsou zapotřebí dlouhé kabelové trasy od centrály k poslednímu svítidlu, ale je možné použít tzv. substanice, které jsou totožné s centrálou, ale neobsahují bateriový modul. Pak je substanice s centrálou spojena pouze napájecími kabely baterií a sítě, popř. ještě datovým kabelem s počítačem (max. 480 centrálních jednotek ZB-S/US-S).

Význam pro zpětnou kontrolu závad a událostí má tzv. LogBook. Je to automatická funkce s možností dva roky zpětně ukládat všechny události (poruchy svítidel, testy, výpadky napájení atd.) do paměti, přičemž je možné vždy je vyvolat na displeji.

Jestliže uživatel požaduje kontrolu a ovládání jednoho nebo více systémů prostřednictvím PC, je k dispozici software CG Vision. S jeho pomocí lze mimo jiné rekonfigurovat jednotlivé parametry až k poslednímu svítidlu.

Centrální jednotky a svítidla CEAG a ENSTO nabízejí uživateli úplný systém nouzového a bezpečnostního osvětlení za přijatelnou cenu.

Více informací získáte u firmy: ENSTO CZECH s. r. o., která je výhradním zástupcem nouzových a bezpečnostních systémů CEAG pro Českou republiku a Slovensko:

ENSTO CZECH s. r. o.
komerční zóna Čestlice
Obchodní 107
251 01 Praha-východ
tel.: 272 680 124–5
fax: 272 680 204
e-mail: ensto@ensto.com
http://www.ensto.cz