časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

NIKOBUS – technika s lidskou tváří

|


NIKOBUS – technika s lidskou tváří

Ing. Richard Kaloč,
Projektový manažer Xcomfort, Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Současná vysoká technická úroveň mnoha výrobků může mít v některých případech záporný vliv na vztah uživatele k těmto produktům. Stále totiž existuje (a podle našeho názoru bude existovat v určité podobě vždy) velká skupina lidí, která používá pouze malou část funkcí mobilního telefonu, počítače, digitálního fotoaparátu nebo videorekordéru. Pro tento typ uživatelů bude vždy na prvním místě snadná intuitivní obsluha bez požadavku na podrobnější znalosti problematiky příslušné techniky.
K předním výrobcům, kteří mají na mysli hlavně uživatelský komfort a snadno pochopitelné ovládání, se řadí firma Moeller se svým systémem Nikobus pro ovládání běžných spotřebičů, jako je osvětlení, žaluzie, pohony, audiosystémy apod.

Nikobus je zaměřen na použití v soukromé sféře, avšak využít jej i pro jiné účely je také možné. Cílem výrobce bylo nabídnout takový systém, který bude na nejvyšší technické úrovni, přitom bude srozumitelný pro projektanta a montážní firmu i pro konečného uživatele. Není velký problém opatřit produkt množstvím tlačítek, každé s více funkcemi, a navíc tato tlačítka provázat závislostmi mezi sebou. Potíže však nastanou, jakmile se o ovládání pokouší osoba bez podrobné znalosti těchto funkcí, nebo se dokonce ztratí návod k obsluze!

Obr. 1.

Obr. 1. Moderní rámeček v kovovém provedení, design CIRIO

Systém Nikobus je snadno a srozumitelně ovladatelný, přitom však poskytuje všechny technické vymoženosti. Rozhraní mezi člověkem a chladným technickým produktem je uživatelsky přátelské a neodrazuje méně technicky založené osoby.

Ideální využití Nikobus nachází v bytech, rodinných domech a vilách, objektech pro sport a rekreaci, v prezentačních a jednacích místnostech, prodejnách, pensionech apod.

Svítidla ovládaná uvedeným systémem mohou být opatřena žárovkami, halogenovými žárovkami na napětí 12 V nebo zářivkami. Osvětlení lze zapínat, vypínat nebo stmívat. Ovládací místo může být libovolně umístěno; nejčastěji se používá tlačítko nebo vícenásobný tlačítkový ovladač. Každému tlačítku lze při aktivaci systému přiřadit různé funkce tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám uživatele.

V místnosti (např. v obývacím pokoji) může být instalováno více světelných okruhů, např. stropní svítidlo, nástěnná svítidla nad obrazy, stojanové svítidlo. Zde se uplatní typická přednost systému Nikobus: použije se tlačítkový ovladač se třemi klapkami a je možné ovládat každý okruh samostatně, popř. se každé z klapek určí funkce světelné scény. Světelná scéna je příslušné nastavení uvedených tří okruhů. Stisknutí jedné z klapek přivolá určitou – dříve nastavenou – atmosféru. Podstatnou výhodou je skutečnost, že tyto okruhy si může uživatel nastavit sám, bez potřeby povolat odborníka.

Jednotlivé povely od každého ovladače v objektu jsou digitálně přenášeny, a proto je možné přijímat také vzdálené a centrální povely. Typickým centrálním povelem je použití jednoho, k určitému účelu instalovaného tlačítka u vstupu do bytu nebo domu. Po jeho stisknutí se rozsvítí ty místnosti a v takové intenzitě, jak je pro majitele vyhovující. Ve všech těchto místnosti jsou zabudovány místní ovladače, jejichž funkčnost zůstává zachována.

Obr. 2.

Obr. 2. Sběrnicová tlačítka pro světelné scény

Obdobnou, ale opačnou funkci mívá druhé tlačítko u vstupu, kterým lze při odchodu ve všech, popř. pouze vybraných místnostech zhasnout, dále spustit žaluzie, snížit teplotu vytápění apod.

Centrální funkce mohou být obecně aktivovány právě tlačítky, ale lze využít také časové moduly, které tyto nebo podobné povely automaticky posílají do systému. Protože systémem lze ovládat též žaluzie, markýzy, spotřebiče a audiovizuální techniku, lze do centrálních funkcí zahrnout i tyto prvky. Typickým příkladem komplexní centrální funkce je simulace přítomnosti po dobu dovolené, služební cesty apod. Časový modul vysílá buď předem určené nebo náhodné povely ke svítidlům a žaluziím, popř. audiotechnice, a celý objekt „žije„ i v době nepřítomnosti majitelů. Systém tak přispívá k bezpečnosti objektu.

Jak bylo již zmíněno, další technické funkce jsou v systému implementovány a jejich úkolem je maximálně usnadnit jeho používání. Patří sem zejména různé infračervené nebo rádiové ovladače, čidla pohybu, časové moduly, moduly pro připojení telefonu a dálkové ovládání nebo rozhraní pro připojení PC a správu systému. Hlavní výhodou zůstává skutečnost, že všechny uvedené funkce jsou dostupné, ale nejsou nezbytné. Uživatel může sám rozhodnout, jak složitý systém nejlépe odpovídá jeho představám a Nikobus je pak realizován podle těchto podkladů.

Pozdější úpravy jsou možné a v praxi bývají obvyklé, protože zákazník má jen velmi zřídka jasnou představu a konečný názor si udělá teprve po určité době používání systému.

Obr. 3.

Obr. 3. IR ovladač Pronto s dotykovým displejem

A nyní je třeba zmínit další podstatnou výhodu systému Nikobus, totiž jeho variabilitu. Je-li třeba později cokoliv upravit, přidat moduly nebo změnit funkci tlačítek, lze tuto změnu udělat snadno a bez potřeby změny softwaru počítačovým expertem.

Jednoznačnou výhodou zůstává snadná instalace, která nevyžaduje speciální nástroje ani montážní materiál.

Pronto

Pro skutečné zájemce o nejpokročilejší techniku zmiňme ovladač Pronto. Je to vlastně malý přenosný dotykový panel, určený pro dálkové ovládání spotřebičů s těmito hlavními výhodami:

  • IR/RF přenos povelů,
  • dotykový displej LCD,
  • možnost uživatelsky měnit grafické prostředí ovladače – vkládat bitmapy,
  • vkládat nebo upravovat tlačítka, měnit jejich funkci,
  • ovládat systému Nikobus přes IR,
  • plně programovatelný.

Na ovladači Pronto lze navolit režim pro osvětlení, žaluzie, televizi, videorekordér, přehrávač DVD apod. Do paměti mohou být uloženy obrázky a náčrtky, které jsou určeny ke snadnější orientaci. Na displeji se např. zobrazí půdorys místnosti se svítidly a žaluziemi, které lze následně ovládat. Stručně řečeno, počet funkcí a možností jistě uspokojí i nejnáročnějšího uživatele a skutečného příznivce techniky.

Je samozřejmostí, že ovladač Pronto může být použit současně s těmi nejjednoduššími ovladači a je tak důkazem o variabilitě systému Nikobus a jeho přístupnosti všem typům uživatelů.

Kdo systém Nikobus navrhne a dodá?

Zbývá poslední otázka: Kam pro systém Nikobus? Firma Moeller Elektrotechnika s. r. o. má nyní mnoho systémových partnerů po celé České republice. Stačí si vybrat region a vyhledat případného partnera na webových stránkách www.Xcomfort.cz. Systémový partner je firma certifikovaná společností Moeller Elektrotechnika s. r. o. k jednání, navrhování, projektování, realizaci a následnému servisu systému Xcomfort, ať již jde o sběrnicovou variantu Nikobus, nebo radiofrekvenční systém. Obrázky v článku jsou ukázky realizace systému Nikobus z jedné aplikace našich systémových partnerů. Je na nich zřejmý design ovládacích prvků systému Nikobus, shodný s prvky klasické elektroinstalace: zásuvkami a vypínači.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619

www.Xcomfort.cz
www.moeller.cz
e-mail: Xcomfort@moeller.cz