Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Festival světla BLIK BLIK opět rozsvítí Plzeň Třetí ročník plzeňského festivalu Blik Blik se chystá na pátek 17. a sobotu 18. března.…

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Více aktualit

Neváhajte a čím skôr sa vyberte na konferencie do sveta

číslo 4/2004

Neváhajte a čím skôr sa vyberte na konferencie do sveta

Inšpirujúce dni v Stuttgarte

Nemecká svetelnotechnická spoločnosť (LiTG) a Rakúska svetelnotechnická spoločnosť (LTG) v spolupráci so Zväzom pre prevádzku sietí (VDN) aj tento rok usporiadali konferenciu Verejné a vonkajšie osvetlenie 2004. Konferencia sa konala 26. a 27. októbra v kongresovej hale hotela Maritim v Stuttgarte. Na konferencii sa zúčastnilo 255 odborníkov a zástupcov firiem zaoberajúcich sa verejným osvetlením (VO) a vystúpilo osemnásť prednášateľov. Program konferencie uvádzali H. Roth (VDN, Berlin), W. Prahl (www.litg.de) a Fr. Lindemuth (Büro für Lichttechnik, Berlin). Rokovacím jazykom bola nemčina. Súčasťou tejto akcie bola aj výstava svetelných zdrojov a svietidiel s akcentom na VO.

Prednášajúci W. Prahl zoznámil účastníkov konferencie s hlavnými smermi odbornej činnosti LiTG v oblasti osvetlenia vonkajších priestorov, výpočtov v osvetľovacej technike, prevádzky osvetlenia, osvetlenia vnútorných priestorov a denného osvetlenia.

N. Thiemann (www.ltg.at) rozobral problematiku VO vo Viedni. Na úseku VO je tu zamestnaných 144 pracovníkov, z toho v samotnej prevádzke 80 robotníkov. V uliciach rakúskej metropole je inštalovaných asi 153 000 svietidiel, 244 000 svetelných zdrojov, 100 000 stožiarov a 2 850 km kábelových sietí. Za povšimnutie iste stojí skutočnosť, že celkový príkon osvetľovacieho zariadenia VO v tomto meste je takmer 14 MW. Zariadenie však starne, má 25 až 30 rokov. Avšak rekonštrukcia VO metódou tzv. kontraktingu neprichádza do úvahy. Cieľom VO v dnešných podmienkach je správne osvetlenie v správnom čase a na správnom mieste.

D. Decker v referáte Služby majiteľa (správcu) sietí VO poukázal na to, že orientácia VDN je na zabezpečovanie komunálnych projektov. Najviac ma zaujal F. Bodenhaut (www.strassenlicht.de) s témou kontraktingová metóda. Ekonomickou analýzou a hodnotením projektov VO sa zaoberal T. Ratzer (www.vdn-berlin.de). Aktuálny stav technickej normalizácie a legislatívy na úseku VO rozobral H.-H. Meseberg (www.bast.de). Právne predpisy a aktuálne právne otázky VO boli obsahom referátu D. Schiebolda (www.bbh-berlin.de). Nemožno tu nepripomenúť, že využitie výpočtovej techniky – digitálneho pasportu (R.Beck) je predpokladom správneho spracovania plánu VO. Referát B. Winterstellera sa zaoberal optimalizáciou spotreby VO v Salzburgu a zvýšením jasu nočnej oblohy. Len pre porovnanie, v Salzburgu je inštalovaných približne 18 400 svetelných bodov s celkovým príkonom 2,5 MW.

Svetelným zdrojom na úseku VO sa venovali: F. Serick – Svetelné zdroje pre VO, R. Heinz – VO, trendy a význam moderných zdrojov svetla a S. Müller – Žiarivky na úseku VO. Veľmi aktuálny bol referát H. v. Weltziena Európa a elektroodpad, ktorý sa dotýkal hlavne výrobcov svetelných zdrojov a svietidiel. Netradičné (nepriame) svietidlá pre verejné a vonkajšie osvetlenie (U. Slabke) sú z bezpečnostných a architektonických dôvodov prijateľné. P. Kücherer podrobne rozobral tému Elektrická bezpečnosť VO. Rozsah skúšok stožiarov VO prezentoval W. Rödiger. Príklady osvetľovacích zariadení pre verejné a vonkajšie osvetlenie demonštroval P. J. Roos. Napokon možnosti, ktoré majú miestne samosprávy pri zadávaní verejných objednávok na úseku VO, v referáte rozobral O. Mietzsch.

Ešte treba povedať, že zborník prednášok prednesených na tejto konferencii obdržal v hoteli Maritim každý účastník pri prezentácii.

prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.