časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Neelektrická orientační a nouzová svítidla

|

Světlo 1/00
 

Ing. Milan Pešek, ILUMA PRAHA

Neelektrická orientační a nouzová svítidla

Obr. 1.

Zajisté je mnoho aplikací, v nichž by se osvědčilo nouzové, jakož i orientační svítidlo – piktogram, které by nemuselo být připojeno k elektrickému rozvodu a přitom by spolehlivě a nepřetržitě svítilo zcela bez obsluhy po celých 24 hodin a po dobu deseti, dvanácti, patnácti nebo dvaceti let (podle typu).

Taková svítidla se v zahraničí s úspěchem používají již mnoho let a pro své vlastnosti jsou značně rozšířena.

Princip funkce neelektrického svítidla spočívá ve využití světla vznikajícího ve skleněné trubičce, jež je na vnitřní straně opatřena vrstvou luminoforu a je naplněna izotopem vodíku H3, tritiem. Tritium emituje paprsky beta a stimuluje vrstvu luminoforu k trvalému svícení. Doba svícení, a tedy vlastně života závisí na množství tritia v trubičce.

Neelektrické svítidlo má oproti elektrickému mnoho technických a ekonomických předností:

  • je trvale zapnuté,
  • nevyžaduje žádný vnější zdroj energie, a tudíž ani elektrické napájení, spínač a jistič,
  • svítí bez obsluhy, údržby a revizí,
  • jeho montáž je rychlá a jednoduchá,
  • pracuje bez poruch a neexistuje selhání,
  • je odolné proti korozi, vibracím, extrémním teplotám (nízkým i vysokým), agresivnímu prostředí a vandalům,
  • je prachotěsné, nevýbušné a vodotěsné,
  • je zdravotně bezpečné a vyhovělo zkouškám podle standardů UL, ANSI, NFPA, BOCA a ICBO* ).

Obr. 2.

Svítidla se vyrábějí v licenci a pod dohledem Nuclear Regulatory Commission (NRC).

Přestože je tritium radioaktivní izotop, svítidlo neemituje radiaci. Plyn je hermeticky uzavřen v trubičce. Při běžném užívání je svítidlo z hlediska záření absolutně bezpečné.

Pokud by nastala destrukce trubičky s tritiem, je obsluha vystavena záření odpovídajícímu záření při rentgenovém snímku chrupu.

Po více než 25 letech, kdy se v USA neelektrická svítidla používají, nebyla zaznamenána žádná újma na zdraví jejich uživatelů.

Rozměry typického představitele těchto svítidel jsou 200 × 300 × 36 mm. Svítidlo lze čelně i bočně připevnit dvěma vruty na stěnu, ke stropu nebo jako závěsné se závěsnou trubkou. Jeho provedení je jednostranné i oboustranné. Těleso je z ABS (akrylonitrilbutadienstyren) nebo z hliníku, čelní stěna z čirého PC (plykarbonat). Svítidla se dodávají v barvě bílé nebo černé, s plochou mimo nápis v barvě červené, zelené, černé a modré.

Původně byla tato svítidla určena k použití ve vojenské technice, zejména v letectví a na námořních lodích. V současné době se jejich použití rozšiřuje do civilní oblasti, jako jsou administrativní, průmyslové objekty, objekty veřejné dopravy, obchodu, kulturních zařízení, ubytovacích zařízení, používají se všude tam, kde je třeba zajistit orientaci osob při výpadku elektrické energie, a postarat se tak o bezpečnost uživatelů těchto objektů. Právě proto je také nejčastěji používán nápis EXIT.

Nynější seznam uživatelů těchto svítidel v USA a jejich reference jsou úctyhodné. Nechybějí mezi nimi takové organizace, jako jsou např.: AT a T, Boeing, Coca Cola, EXXON, GEC, GMC, HILTON, HP, IBM, K-MART, SHERATON, 3M, TRUMP, US Postal Service, Anheuser Bush Co a mnoho dalších.

Na obr. 1 je typický představitel popisovaných svítidel v provedení z plastu ABS. Graf na obr. 2, znázorňující rizika ozáření, výmluvně ukazuje míru nebezpečí pro obsluhu při rozbití jedné trubičky a všech trubiček s tritiem ve srovnání s běžným životním prostředím, ve zdravotnictví a při sledování televize nebo při kouření. Najdou u nás investoři a bezpečnostní technici uplatnění pro nouzové svítidlo bez spotřeby elektrické energie v nových stavbách a při rekonstrukcích objektů?

Iluma
Ing. Milan Pešek
Na Marně 3/447
160 00 Praha 6
tel.: 02/2431 9515
fax: 02/2431 9515