Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem
11. 12. 2017. V elektronické verzi na webu bude 11. 1. 2018.

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení univerzitní budovy Centrale Supélec v Saclay ve Francii
Světlo pro naši budoucnost

Denní světlo
Použití a posuzování světlovodů Solatube®

Aktuality

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Za purpurovou mlhou: Světelná instalace na záhřebském mostě, která je spouštěna projíždějícím vlakem Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), nejvýznamnější světový výrobce…

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Více aktualit

Návštěva v sídle firmy iGuzzini

číslo 3/2003

Návštěva v sídle firmy iGuzzini

Společnost ETNA s. r. o., která je výhradním zástupcem italského výrobce svítidel iGuzzini pro Českou republiku, uspořádala pro zájemce z řad architektů, projektantů, zástupců technických služeb a městských správ ve dnech 1. až 5. června 2003 exkurzi do sídla této firmy. Obr. 1. Firma iGuzzini je jedním z členů holdingové společnosti skupiny FiMag Group, která zahrnuje společnosti iGuzzini illuminazione, Sirrah (dekorativní interiérové osvětlení), Gitronica (elektronické transformátory), Fratelli Guzzini, Teuco Guzzini a Telma.

První den

Po patnáctihodinové jízdě klimatizovaným autobusem přivítalo účastníky zájezdu italské město Macerata – respektive příjemné prostředí hotelu I Colli, kde bylo zajištěno ubytování. Volné odpoledne, určené k odpočinku po náročné cestě, využila většina přítomných k prohlídce historické části města. Večeře v přímořském městečku Loreto ve stylové rybí restauraci s výhledem na moře zakončila první den pobytu v Itálii.

Obr. 2.

Druhý a třetí den

Další dva dny již patřily návštěvě areálu firmy iGuzzini. Součástí programu prvního dne bylo krátké představení firmy v přednáškovém sále moderní „skleněné“ administrativní budovy z roku 1998 (obr. 1). Následovala prohlídka vzorkovny (obr. 2), studia modelování světelných situací (obr. 3a, obr. 3b), fotometrické laboratoře a výroby a návštěva projektového oddělení.

Rozlehlé sídlo mateřské společnosti se nachází v italském městě Recanati. Z celkové zastavěné plochy 120 000 m2 je 52 200 m2 zastřešeno. Odtud je řízeno devět poboček (Německo, Francie, Španělsko, Velká Británie, Norsko, Švýcarsko, Dánsko, Benelux a Čína). Firmu iGuzzini dále zastupují výhradní distributoři v 64 zemích. Firma iGuzzini illuminazione dosáhla v roce 2002 ročního obratu 145 milionů eur při celkovém počtu 848 zaměstnanců. Z toho do technologií a zařízení bylo investováno přibližně 2,9Firma iGuzzini patří mezi čtyři největší výrobce svítidel v Itálii a v tomto oboru se řadí mezi přední firmy v Evropě. Byla založena v roce 1958 a dnes je v účelovém a architektonickém osvětlení na italském trhu vůdčí firmou.

Obr. 3a. Obr. 3b.

Nabídka společnosti, která zpočátku pouze produkovala umělecké předměty ze smaltované mědi, byla brzy po založení firmy doplněna výrobou svítidel z plastu. V roce 1964 bylo od produkce měděných výrobků zcela upuštěno a začaly se vyrábět stroje pro průmyslovou výrobu kovových částí svítidel. Od roku 1975, po patentování technologického postupu výroby polykarbonátových krytů pro venkovní svítidla metodou vstřikování (obr. 4), se společnost výhradně věnuje výrobě svítidel. Oceňována je modularita svítidel, tzn. že z unifikovaných dílů lze montovat různá konstrukčně podobná svítidla nebo jejich typové řady.

Výrobky iGuzzini v roce 1976 obdržely značku IMQ (italský institut pro udělování známky kvality), o dvacet let později (1996) značku ENEC (výrobky vyhovují všem platným evropským normám, značka garantuje organizační a výrobní postupy výrobce). V roce 1981 bylo uvedeno do provozu oddělení pro kontrolu a testování kvality. Fotometrická laboratoř v roce 1992 získala certifikát IMQ podle postupu S. M. T. (Supervised Manufacture Testing), v roce 1994 Certifikát systému kvality – ISO 9001 (certifikát kvality, který potvrzuje, že firma dodržuje stanovené podmínky pro oblasti výzkumu, výroby a prodeje) a v roce 1997 jí IMQ udělil oprávnění používat značku IMQ – Performance (tato značka garantuje uváděné fotometrické údaje a zahrnuje fotometrické křivky, tabulky svítivosti, křivky jasů, křivky mezních jasů, účinnost).

Obr. 4.

Po otevření prvního zahraničního zastoupení v Mnichově v roce 1984 následovalo období expanze firmy do dalších zemí, nárůstu obchodního obratu a následně i rozšíření výroby o další produkty špičkových parametrů. K tomu také významně přispěla úzká spolupráce firmy s designéry a architekty (R. Piano, N. Foster, P. Castiglioni, G. Aulenti, J. M. Wilmotte a další).

Výrazný nárůst poptávky a snaha o maximální zkrácení termínů dodání vedly k vybudování moderního logistického systému, v jehož rámci byl v roce 2001 plně zprovozněn moderní poloautomatický sklad s montážními linkami (obr. 5 a 6). Sklad je rozdělen na dvě části. V první části jsou uskladněny komponenty svítidel, v druhé části hotové výrobky. Oba sklady jsou propojeny prostorem s dvaceti zmíněnými montážními linkami. Požadavky z této linky jsou prostřednictvím počítače přeneseny do automatického zakládacího skladu komponent, kde jsou patřičné díly vyhledány a bezobslužně dopraveny k montážní lince. Z linky jsou hotové výrobky přemístěny do druhé části skladu.

Obr. 5.

Světlo a architektura tvoří neoddělitelnou vazbu. To si dobře uvědomuje vedení firmy iGuzzini a snaží se zajistit podmínky k tomu, aby svítidla iGuzzini byla použita vždy správně a výsledné osvětlení prostoru, ať jde o místnosti obytných domů, kancelářských budov, muzeí, kostelů, letišť nebo městských částí, splňovalo předepsané parametry a zároveň nepůsobilo rušivě a prostor harmonicky doplňovalo. Úspěšné projekty v oboru osvětlení realizované společností iGuzzini ve spolupráci s architekty a projektanty (při osvětlování historických budov jsou ke spolupráci často přizváni také historici a pracovníci památkové péče), které lze najít v mnoha státech světa, jsou toho důkazem.

S některými z těchto projektů se účastníci zájezdu mohli seznámit druhý den návštěvy v rámci přednášek kombinovaných s videoprojekcí a zaměřených na témata z oblasti osvětlení, např.: Světlo a kulturní dědictví, Osvětlení muzeí a galerií, Osvětlování kostelů, Osvětlování městských částí, Osvětlování kulturních památek, Světlo, barva a architektura aj. Po celou dobu bylo zajištěno tlumočení do českého jazyka.

O tom, že firma iGuzzini nikdy nezapomínala ani na sociální zabezpečení svých zaměstnanců, svědčí mimo jiné i moderní budova závodní jídelny z roku 1990. Zde byl pro všechny účastníky exkurze po oba dny zajištěn oběd.

Obr. 6.

Příjemnou tečkou na závěr každého dne a zároveň ideální příležitostí k diskusi nejen o nových poznatcích byly opět večeře – pokaždé v jiném místě a v jiném stylu.

Čtvrtý den

Poslední den po odjezdu do přímořského letoviska Porto Recanati byla plánována volná prohlídka města spojená s nákupem a možností koupání. To už byl definitivní závěr pobytu. Odpoledne vyrazil autobus na zpáteční cestu ku Praze.

Na závěr lze říci, že exkurze byla ideálním spojením příjemného s užitečným. Umožnila většinou pracovně velmi vytíženým účastníkům na chvíli se „zastavit„, navázat nové pracovní i přátelské kontakty a zároveň získat mnoho nových poznatků.

foto: Ing. arch. Mojmír Hudec

-jk-