časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Nástěnné svítidlo v interiéru (část 2)

|


Nástěnné svítidlo v interiéru (část 2)

Ing. arch. Luboš Sekal, A. A. L. S. – ateliér architektury

V bytě nestačí instalovat pouze jediný druh osvětlení, zvláště jde-li o nástěnná svítidla. Vhodné je použít takové svítidlo, které je k dispozici v několika verzích (tzv. rodina svítidel). V tom případě lze při kombinaci několika typů svítidel zachovat požadovaný jednotný designový a architektonický ráz. Za příklad může sloužit kombinace nástěnných a stojanových svítidel svítících nepřímo do stropu. Variantou je nástěnné a stropní svítidlo – první svítí nepřímo na strop, druhé může doplňovat přímou složku. Výjimkou nejsou svítidla, která výrobce dodává nejen v několika typových verzích, ale i velikostních, přičemž mohou být osazena různými zdroji (obr. 1), dále v různých velikostech a zároveň jako závěsná stropní svítidla.

Obr. 1. Artemide – Talo parete fluo – chrom, kompaktní zářivka 18 W, vyrábí se též s lineární halogenovou žárovkou 150 W, nástěnné verze (také závěsné verze) v délkách 90, 120, 150, 180, 240 cm, barva bílá, hliníkově šedá, chrom, 4 882,50 Kč
Obr. 2. Esedra – Party, 110 × 115 × 50 mm, halogenová žárovka 60 W, 3 003 Kč
Obr. 3. Esedra – Drag, kompaktní zářivka 2× 24 až 55 W, různé délky svítidla 420, 525, 635 mm × 105 × 70 mm, 13 068 Kč až 17 985 Kč

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Barevná svítidla

Nástěnné svítidlo se ale mnohdy, častěji než jiné typy, využívá pouze k dekorativním účelům (obr. 2). Tehdy barvu světla určuje stínidlo. V takovém případě, kdy se předpokládá i jiné hlavní osvětlení, může svítidlo fungovat jako barevný akcent (obr. 3). Zde je třeba mít na paměti skutečnost, že vyzařované barevné světlo dopadá na okolní předměty; znamená to směrovat světelný tok tak, aby modré nebo zelené světlo nedopadalo na tvář přítomných (nelibujeme-li si v prostředí podobném krematoriu). Naopak, je-li v interiéru, ať v podobě barevných stěn či jednotlivých solitérů, použit výrazný akcent, monochromatické světlo ho ještě posílí. Lze postupovat i obráceně – do barevně střídmého interiéru se vrhne pouze barevný kontrast zprostředkovaný barevným svítidlem.

Obr. 4.

Zapuštěná svítidla

Obdobou stropních – podhledových svítidel mohou být svítidla slícovaná se stěnou (obr. 4). Jejich výhodou, vedle zajímavého optického efektu, půdorysně úsporného řešení, minimální údržby, je vyloučení problémového nasvícení nerovné stěny (obr. 5). Takto mechanicky však nelze použít stropní (podhledové) zapuštěné svítidlo, neboť je třeba, aby svítidlo zabudované ve stěně mělo patřičnou ochranu proti doteku, mechanickému poškození, úrazu elektrickým proudem; stěnové svítidlo má navíc jinou optiku světelné části – zde by nebyla vhodná vysoce leštěná hliníková mřížka či odrazná plocha.

Nasvětlení zpět – na vlastní stěnu

Doposud uváděným svítidlům bylo společné, že různě osvětlují okolní prostor. Nástěnným svítidlem je ale někdy třeba nasvítit i dotčenou stěnu – např. je-li nutné osvětlit výtvarná díla zavěšená na stěně nebo barevně akcentovanou stěnu, přičemž osvětlení např. světlomety instalovanými na stropě by bylo rušivé či nemožné. V tom případě se použijí buď samostatná, pevně uchycená svítidla (obr. 6) nebo systém svítidel, která jsou posuvně uložena v liště, a s využitím ramene je vlastní světelný zdroj oddálen od stěny, přičemž svítidlo – malý světlomet na konci ramene – lze obvykle natáčením směrovat.

Obr. 5. Obr. 8.

Obr. 4. Wever & Ducré – Flat 55, 360 × 360 × 150 mm, 55W kruhová kompaktní zářivka, 9 199 Kč
Obr. 5. Modular – Cake PL, kompaktní zářivka 2× 26 W, průměr svítidla 288 mm, hloubka 175 mm, 11 685 Kč
Obr. 8. Wever & Ducré – Strange 50 Long, 87× 500 × 95 mm, halogenová žárovka 20, 35, 50 W, 4 679 Kč

Pak je důležitá optika malého světlometu, resp. úhel světelného svazku vyzařovaného nejčastěji halogenovými žárovkami. Protože vzdálenost světelného zdroje od osvětlované plochy nebývá velká – nejčastěji 0,5, max. 1 m, hrozí lokální přesvětlení místa dopadu světelného toku, které je příliš kontrastní k tmavému, neosvětlenému nejbližšímu okolí. Toto působení lze eliminovat žárovkou s širokým úhlem světelného svazku (až 60°), popř. tok světla podélně rozšířit využitím přídavné Fresnelovy čočky. Lištový systém zároveň umožňuje určitou flexibilitu umísťování výtvarných děl na stěnu. Oproti možnému obdobnému nasvětlení ze stropu je zmíněné osvětlení intimnější, lokálnější, s možností zdůraznění detailů.

Orientační, doplňkové osvětlení

Co se týče nástěnných svítidel, neměla by být opomenuta svítidla orientačního charakteru, která se umísťují nízko nad podlahu a zajišťují lokální osvětlení podlahy – např. na chodbách a na schodištích. Jeho funkce může být dekorativní, ale i ryze bezpečnostní (kina, divadla apod.). Při instalaci těchto svítidel (obr. 7) je třeba zohlednit dobu svitu – jde-li právě o bezpečnostní osvětlení, uplatní se svítidla s diodami LED s dlouhým životem, která v podstatě nevyžadují údržbu, na rozdíl od svítidel osazených dvanáctivoltovou halogenovou žárovkou, jejíž život je pouze přibližně 1 500 h. Zároveň je třeba dbát na důležitou okolnost: tato svítidla, která jsou umístěna těsně u podlahy, některá přibližně do výšky 30 až 40 cm nad úrovní podlahy, musí odolávat mechanickým vlivům (např. kopnutí), ale i vodě, neboť v interiéru při úklidu se může „podařit„ vylít vodu z kbelíku. Proto je možné používat svítidla, která jsou prioritně určena do exteriéru (IP67). Svítidlo zapuštěné do stěny, výrazem obdobné, s krytím IP20 může být v poloze u země velmi nebezpečné. Řešením je jeho umístění v dostatečné výšce (obr. 8). U dvanáctivoltových zdrojů je ještě třeba pamatovat na umístění transformátorů v dostatečně malé vzdálenosti – ne vždy je transformátor součástí svítidla (protože jeden transformátor může obsloužit více svítidel; tím klesá cena jednotlivého svítidla).

Obr. 6. Modular – Nomad linestra short, lineární jednopaticová žárovka 60 W, ramena 2 × 222 mm, 6 615 Kč
Obr. 7. iGuzzini Ledplus, typová škála od průměru 68 mm po obdélník 65 × 1 000 mm, podle typu 3 361 Kč až 30 916 Kč

Obr. 6. Obr. 7.

… a na závěr

U nástěnných svítidel může vznikat nepříjemný efekt, je-li osazení světelným zdrojem a celková konstrukce svítidla taková, že vlivem vznikajícího tepla proudí vzduch těsně při stěně rychle vzhůru, jímž je zaprášení – zašpinění přilehlé části stěny. Čím hrubší povrch, tím více je třeba tuto okolnost brát v potaz při výběru svítidla, zvláště tehdy, jde-li o nástěnná svítidla s celodenním provozem, zejména svítidla osazená zdroji s velkým vývinem tepla (nízkou účinností) – např. lineární halogenová žárovka 300 W, ale i drobný světlomet s 50W halogenovou žárovkou.

Ceny všech svítidel jsou bez DPH.