časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Nástěnné svítidlo v interiéru (část 1)

|


Nástěnné svítidlo v interiéru (část 1)

Ing. arch. Luboš Sekal, A. A. L. S. – ateliér architektury

Jestliže jsem se v minulém dílu věnoval umělému světlu, které dopadá z nejpřirozenějšího směru – shora (obvykle z tohoto směru instalujeme hlavní osvětlení), pak v tomto srovnání osvětlování z boku – ze stěny – má již doplňkový charakter.

Obr. 1. Wever & Ducre – Sailor, žárovky 25, 40, 60 W, průměr svítidla 99 mm, délka 112 mm, 3 620 Kč
Obr. 4. Wever & Ducré – Spectrum, eloxovaný hliník, 200 × 700 mm, kompaktní zářivka 55 W, 12 613 Kč
Obr. 9. Modular Crosslink, základní prvek – sestava čtyř čtvercových ploch 630 × 630 × 80 mm, čtyři 23W kompaktní zářivky, 22 335 Kč + kotevní stěnový prvek 1 445 Kč

Obr. 1. Obr. 4. Obr. 9.

Trochu suchých informací na úvod …

Z toho lze logicky usuzovat, že nástěnnými svítidly není možné osvětlit celý prostor. To ale není pravda. Lokálními bočními svítidly lze dosáhnout celkového osvětlení ve specifických místnostech – na chodbách, koupelnách, WC apod. (obr. 1). Zároveň je ale možné nástěnným svítidlem např. s nepřímým směrováním světelného toku – tzn. do stropu – osvětlit celou místnost, celý prostor. To lze uplatnit mj. při osvětlování autentických historických prostor, kde není, nebo nelze udělat, vývod elektro – tam, kde jsou např. klenebná pole se štukovou ornamentální výzdobou, fresky apod.

Obr. 2. Belux – Verso, 300 × 300 mm, žárovka 100 W, 6 355 Kč včetně zdroje
Obr. 3. Wever & Ducré – Bloop, speciální kruhová zářivka T2, 7 W – Sylvania, tloušťka vestavěné části svítidla v nábytku jen 22 mm, průměr 100 mm, 1 676 Kč

Obr. 2. Obr. 3.

Nástěnné osvětlení má však svá specifika. Obvykle se používá větší počet drobnějších svítidel, přičemž již zmíněný doplňkový charakter tohoto osvětlení otevírá velké možnosti při tvarování svítidla jako designového doplňku interiéru (obr. 2).

Nicméně tak jako u jiných typů svítidel, i zde je neméně důležitý výběr světelného zdroje. Teprve souhra několika činitelů (výraz svítidla, optika svítidla, světelný zdroj a jeho výkon, umístění svítidla, charakter, materiál, barva stínidla) dává výsledný efekt. Po posouzení všech těchto aspektů, ke kterým je třeba přiřadit technické a provozní parametry jako stupeň ochrany, konstrukční výška (obr. 3), pevnost podkladu v souvislosti s kotvením svítidla, náročnost výměny světelných zdrojů, lze vybrat konkrétní svítidlo.

Obr. 5. Artemide – Jian, 260 × 100 × 110 mm, 18W kompaktní zářivka, 4 725 Kč
Obr. 6. iGuzzini – Auria, 300 × 240 × 41 mm, 60W halogenová žárovka, 3 287 Kč
Obr. 8. iGuzzini – Elix, 165 × 165 × 130 mm, 60W halogenová žárovka, 3 656 Kč

Obr. 5. Obr. 6. Obr. 8.

Pro svítidlo je nutné připravit vývod elektro. Jestliže u stropních svítidel je rovněž třeba včas zvážit charakter osvětlení, počet a polohu svítidel, potom rozvody elektrických kabelů ve stropě mohou usnadnit montované lehké podhledy. Stavební konstrukce stěny však již obvykle neumožňují jakékoliv dodatečné změny. Instalace svítidla na stěně tedy vyžaduje, aby dostatečně v předstihu byl navržen minimálně charakter a rozvrh interiéru, s nímž svítidla tvoří celek (obr. 4).

Specifikum – vyniknou všechny nerovnosti stěny

Nástěnná svítidla mohou být příčinou specifického problému. Tím, že se často nasvětluje přilehlá stěna z velmi malé vzdálenosti (obr. 5) a hlavní světelný tok se tangenciálně dotýká stěny, vynikne každá nerovnost, což je mnohdy nežádoucí. Důležitý zde často je rozdíl několika centimetrů ve vzdálenosti zdroje od stěny. Nezřídka ale instalace nástěnného svítidla, kdy světelné paprsky „kloužou„ po stěně (obr. 6), znamená po rozsvícení velké zklamání a následné zednické či sádrokartonářské opravy celých stěn (tzn. opětovné vnesení mokrého procesu či prašnosti do hotového interiéru – to vše v napjaté atmosféře splnění termínu realizace).

Obr. 7.
Obr. 10.

Obr. 7. Modular – Nomad xy arm, čtyři 50W halogenové žárovky, vyložení 900 mm, optická část 290 × 321 mm, možnost osadit rameno čtyřmi druhy svítidel, cena ramene 9 360 Kč, svítidlo 22 195 Kč
Obr. 10. Artemide – Astarte, stmívatelné, max. 300W lineární halogenová žárovka, délka ramene 1 930 až 2 640 mm, 12 663 Kč

Ne vždy je ale nutné z již popsaných důvodů instalovat svítidlo přisazené na stěnu. Nabízejí se dvě možnosti – oddálit zdroj nebo naopak použít vsazené svítidlo do stěny. Nástěnné svítidlo s oddáleným zdrojem na rameni (obr. 7) umožňuje oproti nasvícení ze stropu lépe tvarovat a výškově předělit prostor a vytvořit intimnější atmosféru.

Svítidla pro světelné efekty

Řešením, kdy se již počítá se vznikem možných problémů s rovnoměrným, hladkým osvětlením stěny, mohou být i tzv. svítidla pro světelné efekty, kdy světelné paprsky vytvářejí jakousi grafickou světelnou hru na stěně (obr. 8).

Omezená flexibilita zařizování interiéru

Protože nástěnné svítidlo je fixováno na konkrétní místo, je tím mnohdy vyloučena přizpůsobivost interiéru. Pro zmírnění tohoto nedostatku je třeba navrhnout určité univerzální rozmístění (řada opakujících se svítidel v určitém uspořádání; to vyhovuje např. u veřejných interiérů, kdy přeskupení nábytku např. ve vstupní hotelové hale, restauraci či v kancelářích nečiní problém; obr. 9). Horší situace nastává u individuálněji řešených prostor s konkrétní vazbou na světelný zdroj, např. v bytě. Zde je možným řešením svítidlo na pohyblivém rameni (obr. 10). Tak se snadno odstraní problém se svítidlem např. nad rozkládacím jídelním stolem, je-li vhodné udržet zdroj světla nad centrem stolové sestavy.

Ceny všech svítidel jsou bez DPH.

Další příklady použití nástěnných svítidel zájemci naleznou ve druhé části článku v příštím čísle časopisu.