časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Napájecí zdroje LED s bezdrátovým rozhraním v nabídce MEAN WEL

Ing. Libor Machan | AKAM, s. r. o. | www.akam.cz

S nástupem telekomunikační sítě 5G se na trhu objevují požadavky na integraci LED osvětlení do inteligentního systému bezdrátového řízení. Svítidla dnes již neplní pouze funkci zdroje konstantního světla. V jejich aplikacích jsou standardně využívány funkce okamžitého uživatelského řízení jasu, teploty chromatičnosti nebo profilového automatického režimu pro úsporu energie.
K řízení se přitom nepoužívá jen elektrický signál po vodičích, ale do popředí se dostávají bezdrátové technologie, ať už lokální pod jednou střechou budovy, nebo ve formě vzdálené správy úseků.

Obr. 1. Síť IoT
Obr. 1. Síť IoT

Smyslem integrace komunikačních rozhraní do světelné techniky je včlenit je do univerzálního řídicího systému s automatickým chodem, jehož komponenty však lze v případě potřeby nastavit také individuálně softwarovou mobilní nebo webovou aplikací.

Tradiční výrobce spínaných zdrojů nejen pro napájení LED MEAN WELL uvedl v roce 2019 na trh přelomové varianty osvědčených typů LCM se zabudovaným rozhraním Bluetooth. K řízení zdrojů LCM-BLE Bluetooth pro napájení LED se používá uživatelsky přívětivá aplikace CASAMBI, volně dostupná pro mobilní telefony i PC (Android/Windows/ /Linux/Mac).

Zdroje typu LCM-BLE jsou jako jejich předchůdci vybaveny možností ovládání tlačítkem (push dim), což rozšiřuje jejich uplatnění i ve variabilně koncipovaných instalacích.

Poslední novinkou mezi bezdrátově ovládanými napájecími zdroji LED jsou typy označené IoT (internet věcí). Podporovanými systémy kromě zavedeného CASAMBI jsou nově asijský Tuya a prudce se rozvíjející polsko-americký Silvair.

  Obr. 3. Napájecí zdroj PWM-IoT LED pásků
Obr. 2. Napájecí zdroj LCM-IoT pro LED, Obr. 3. Napájecí zdroj PWM-IoT LED pásků

V nabídce MEAN WELL jsou proudové zdroje LCM-IoT pro přímé napájení LED čipů i zdroje PWM-IoT pro napájení LED pásků s možností stmívání. Uvedené zdroje lze využít k napájení moderních svítidel v komerčních budovách i v domácnostech. V obou případech je k dispozici možnost tvorby scénářů osvětlení, sdružování svítidel do skupin, časovače aj. Díky kompatibilitě prvků v síti lze k řízení svítidel použít mechanické ruční vypínače i snímače pohybu nebo soumraku současně s automatickým řízením od různých výrobců ovládacích prvků. Proudové zdroje k napájení LED LCM- IoT jsou vhodné pro svítidla s příkonem až 60 W. Oceňovaná univerzálnost zdrojů řady LCM zůstala díky možnosti zvolit jmenovitý konstantní proud pomocí DIP přepínače zachována. Napájet LED pásky (12/24/48 V) zdroji řady PWM-IoT je možné od 60 do 120 W (v letošním roce je avizován i 200W model).

Prostřednictvím Bluetoothu lze kromě přenosu dat také automaticky připojovat dostupná zařízení a včleňovat je podle nastavitelných pravidel automaticky do řízeného systému. Bezobslužnou konektivitou je tak možné předejít nutnosti pracného jednotlivého připojování. Síť Bluetooth poskytuje možnost mapovat vzdálenost mezi svítidlem a mobilním zařízením. V blízké budoucnosti proto budou díky bezdrátové konektivitě svítidla součástí inteligentního automatického provozu pracovních i volnočasových prostor.