časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem
18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Na návštěvě společnosti Philips v Turnhoutu

|

číslo 4/2005

Na návštěvě společnosti Philips v Turnhoutu

Ing. Jiří Novotný, FCC PUBLIC s. r. o.

Divize Philips Lighting pozvala na 30. května t. r. do svého střediska v belgickém Turnhoutu evropské redaktory odborných časopisů i populárních magazínů, aby je seznámila se současným stavem a perspektivami výroby a vývoje světelných zdrojů a se strategií této renomované světové firmy v dané oblasti. Obr. 1. Účastníků jednání a exkurzí bylo asi 25, z toho šest ze střední a východní Evropy (po dvou z Česka, Maďarska a Polska). Za odborný tisk v ČR, jmenovitě za odborný časopis SVĚTLO, jsem měl tu čest se této akce zúčastnit. Nyní bych chtěl všechny naše čtenáře o hlavních poznatcích informovat. Program byl rozvržen na celý den: přednášky v pěkně vybavené konferenční místnosti, exkurze do výrobních provozů a laboratoří do 17 hodin, večer od 19 do 23 hodin večeře a exkurze historickým centrem Turnhoutu, které bylo zapsáno do seznamu chráněných památek UNESCO a společnost Philips jej začlenila do svého projektu „City Beautification„.

Přednáška p. T. Van Deursena, GŘ Philips Lighting, na téma divize Philips Lighting a progresivní osvětlovací technika byla věnována hospodářským ukazatelům výroby a prodeje světelných zdrojů, svítidel a příslušenství a dalším perspektivám tohoto oboru ve společnosti Philips a rovněž strategii dalšího rozvoje.

Z tiskové zprávy k tomuto tématu vyplývá:

Centrála PHILIPS LIGHTING je v nizozemském Eindhovenu, divize má asi 44 tisíc zaměstnanců, obchodní obrat v roce 2004 činil 4,9 mld. EUR, hlavní obchodní regiony Evropa, Severní Amerika a Jižní Amerika a jihovýchodní Asie.

Obr. 1. Generální ředitel divize Philips Lighting p. T. Van Deursen
Obr. 2. Z výroby kompaktních halogenidových výbojek s keramickým hořákem
Obr. 3. Z výroby speciálních výbojek UHP s velmi vysokým tlakem

Obr. 2. Obr. 3.

Obchodní charakteristika – Philips je špička v globálním světelnětechnickém obchodu. Tato pozice je podporována vedoucím postavením v inovacích a systematickém vyhledávání nových obchodních příležitostí. Philips Lighting usiluje o zlepšení života lidí pochopením jejich potřeb, požadavků a tužeb.

Výrobky této divize lze nalézt po celém světě, a to v domácnostech, ale i v mnohých odborných oblastech, např. ve 30 % kanceláří, v 65 % světových špičkových letišť, ve 30 % nemocnic, 35 % automobilů, 55 % hlavních fotbalových stadionů. Vlastně i 28 z 33 prostorů s trvalým osvětlením na loňské olympiádě v Aténách bylo osvětleno společností Philips.

Výrobní program zahrnuje celý sortiment žárovek, kompaktních a běžných zářivek, vysokotlakých výbojek, speciálních světelných zdrojů, svítidel, elektronických předřadníků, LED (luminiscenčních diod) a automobilových světelných zdrojů.

Obr. 4.

Obr. 4. Výstupní kontrola kvality vysokotlakých výbojek

Obchod je rozdělen do čtyř obchodních skupin:

  • světelné zdroje,
  • svítidla,
  • automobilové a speciální osvětlení a výbojky UHP (ultra high power),
  • osvětlovací elektronika.

Všechny obchodní skupiny jsou organizovány podle regionů:

  • Evropa
  • jihovýchodní Asie,
  • Severní Amerika a Jižní Amerika.

Obchodní organizace Philips Lighting mají pobočky asi v 60 zemích. Obchodní aktivity v ostatních státech zajišťují dealeři, kteří spolupracují s Lighting International Sales Organization, řízenou společností Philips.

Prezentace, kterou přednesl p. Henk Coppens, první viceprezident divize Philips Lighting a ředitel pobočky v Turnhoutu, byla zaměřena na strategii udržitelného růstu v tomto výrobním a vývojovém závodě.

Tato komentovaná názorná prezentace, připravená v programu power point, vycházela z významu světla pro člověka a na výrobním programu turnhoutského závodu ukazovala pomocí grafů, čísel a obrázků úspěšné vývojové trendy ve výrobě, obratu, patentech apod.

Obr. 5. Osvětlení památkově chráněné čtvrti Beguinage Turnhout
Obr. 5.

Celkový úspěch podle p. Coppense stojí na třech základech:

  1. na nejméně 10% růstu počtu všech výrobků ve všech regionech,

  2. na systematických inovacích založených na potřebách konečných uživatelů, na partnerství s hlavními prvovýrobci, na plánování vycházejícím z rozboru minulého vývoje, na spolehlivých vývojových pracovnících, na dlouhodobém sledování nákladů a na jednoznačně definované komunikaci,

  3. na snižování nákladů uplatněním virtuální čínské srovnávací hladiny, na tzv. Mento-factoringu a nedílném hodnotovém řetězci.

Exkurze

V Turnhoutu se vyrábějí světelné zdroje (zejména halogenidové a vysokotlaké sodíkové výbojky) pro všeobecné, uliční i architekturní osvětlení, pro osvětlení sportovišť a speciální zdroje pro televizory s obrazovkami LCD, datové projektory, pro zábavní světelné přístroje a pro dezinfekci vody. Právě do provozu, kde se vyrábějí ty nejnovější světelné zdroje, byly směrovány tři dílčí exkurze.

První byla věnována vývojové řadě halogenidových výbojek s keramickým hořákem MASTER Colour CDM a názornému předvedení vlivu jejich světla na barevný vzhled předmětů ve srovnání s dřívějšími typy těchto výbojek (viz též SVĚTLO č. 3/2002, str. 34, č. 2/2004, str. 34).

Obr. 6.

Obr. 6. Stylové uliční osvětlení v Turnhoutu

Další prohlídka zahrnovala výrobu těchto výbojek. Odborný výklad byl přenášen bezdrátově do sluchátek účastníků, takže ho mohli všichni ve výrobních prostorech dobře sledovat. Mnoho výrobních operací je automatizováno a podrobnosti je možné sledovat a kontrolovat na speciálních monitorech.

Nejzajímavější byla návštěva plně automatizované výroby speciálních supervysokotlakých výbojek s krátkým obloukem označených UHP. Tyto výbojky, určené pro velkoformátové televizory, domácí kina a datové projektory, vyžadují velmi přesné vytvarování hořáku, dozování jeho náplně a nastavení vzdálenosti elektrod. Všechny tepelné operace, včetně dokončovacího řezání skleněných konců hořáku, se zde vykonávají s využitím laserů. Ochrana pracovníků, kteří kontrolují chod výroby, před jejich intenzivním zářením je zajištěna skleněným ohrazením a v kritických směrech pohledu ještě přídavnými filtry.

Výbojky se montují do speciálních eliptických nebo parabolických reflektorů, a to částečně v Turnhoutu a pro jihovýchodoasijské prvovýrobce spotřební elektroniky v Číně. Pro vysokonapěťové zapalování, stabilizaci výboje a stmívání těchto speciálních světelných zdrojů jsou k nim dodávány elektronické předřadníky Philips.

Večerní exkurze v historickém jádru města Turnhout, zařazeném do seznamu UNESCO, osvětleném historizujícími svítidly s vysokotlakými sodíkovými výbojkami Philips Master SON PIA Plus byla krásným završením dne u společnosti Philips.