časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Možnosti omezování rušivého světla generovaného venkovními osvětlovacími soustavami – 1. oznámení

Česká společnost pro osvětlování | www.csorsostrava.cz

Seminář je určen pro dopravně správní a stavební úřady, dopravně inženýrské územní odbory Policie ČR, projektanty, správce a provozovatele venkovních osvětlovacích soustav.

1. oznámení

Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že v současné situaci roste tlak na regulaci a omezování venkovních osvětlovacích soustav, ale není stanoven rámec, jak toto omezování v praxi realizovat, dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se bude zabývat reálnými možnostmi (technickými i normativními), jak omezení rušivého světla dosáhnout, aby neklesala bezpečnost v osvětlovaných prostorech.

Seminář je určen pro pracovníky, kteří se primárně světelnou technikou nezabývají, ale s venkovními osvětlovacími soustavami přicházejí do styku při jejich plánování, schvalování, vydávaní rozhodnutí či kolaudování.

Připravili jsme pro Vás netradiční podobu semináře, aby mohla aktuální témata rezonovat nejen v nahraných vyzvaných přednáškách, ale i v následné moderované diskusi. Tuto formu jsme zvolili proto, že přednášku (přednášky) si podle oblasti svého zájmu může každý pustit ve svém volném čase a připojením k diskusi prostřednictvím počítače bude optimalizovat čas potřebný k získání aktuálních informací z oblasti jeho zájmu. 

Nahrané přednášky a pozvánky na online diskusní fórum budou pro účastníky semináře zveřejněny na našich webových stránkách. www.csorsostrava.cz

Místo konání: U Vás doma nebo v práci s počítačem připojeným na internet

Termín:
– zpřístupnění nahraných prezentací a dalších dokumentů se vztahem k rušivému světlu: od 19. dubna 2021
– online diskuze: 29. dubna 2021, 13:00 až 15:00 (dle dotazů)
– online diskuze: 30. dubna 2021, 9:00 až 11:00 (dle dotazů)

Cena vložného: Účastnický poplatek je s ohledem na online formu a partnerství ZUMTOBEL GROUP stanoven na 500 Kč.

Organizátoři akce:
– Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava
– Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Liberec

Partneři akce:
– ZUMTOBEL GROUP sdružující značky Thorn, Zumtobel, ACDC
– Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
– časopis SVĚTLO, FCC Public s. r. o.
– Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR
– Starostové a nezávislí

Odborný garant: doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: tomas.novak1@vsb.cz tel.: 602 724 207 www.csorsostrava.cz

Organizační garant: Jiří Tesař ČSO, regionální skupina Liberec, p. s.
e-mail: jiri.tesar@artmetal-cz.com tel.: 602 283 768

Pořádající organizace:
Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava
Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Liberec
VŠB – Technická univerzita Ostrava Technická univerzita v Liberci