časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

MODUS na Light+Building ve Frankfurtu nad Mohanem

Milan Bedřich, Modus, spol. s r. o.
 
Ve dnech 6. až 11. dubna 2008 se na výstavišti ve Frankfurtu nad Mohanem konal již pátý ročník veletrhu Light+Building. Tento veletrh se v několika poslední letech stal nejprestižnější celosvětovou akcí věnovanou osvětlování. Poskytuje možnost získat přehled o nabízené produkci jednotlivých významných výrobců svítidel ve světě.
 
Stejně jako v minulých ročnících, i na letošním veletrhu bylo zastoupeno mnohem více vystavovatelů svítidel než vystavovatelů z oblasti stavebnictví. Společnost Modus, jeden z největších výrobců svítidel v České republice, se na tomto veletrhu prezentuje již od prvního ročníku, který se uskutečnil v roce 2000. Její výstavní expozice byla umístěna, tak jako v minulých ročnících, ve druhém patře haly č. 4. Ostatní čeští výrobci svítidel měli své expozice v nedalekém sousedství, většinou také v hale č. 4.
 
V letošním roce společnost vsadila na novou koncepci stánku, kdy důraz kladla hlavně na představení společnosti jako ryze českého výrobce. Tento způsob prezentace se jeví jako velmi důležitý, zejména z důvodu zaplavování našeho i evropského trhu levnými čínskými výrobky. Prezentace společnosti zdůrazňovala zejména nový výrobní areál závodu v České Lípě, používání kvalitních materiálů ve výrobě a vlastní výrobu na odpovídajícím moderním výrobním zařízení. Z videoprojektoru byl neustále promítán film s ukázkami z výroby v novém výrobním závodě společnosti. Mnoho návštěvníků se zájmem zhlédlo videosnímek a tak se přímo seznámilo s některými postupy při výrobě svítidel. Videoprojekce přiblížila zájemcům společnost Modus i z jiné stránky, než jak ji znali doposud.
 
Z reakcí návštěvníků expozice lze usuzovat, že se nová koncepce stánku nejen setkala s pozitivním ohlasem současných zákazníků, ale že oslovila i potenciální zákazníky nové.
 

Představené novinky

Na rozdíl od předchozích ročníků, společnost letos ve stánku neprezentovala svoji kompletní produkci, ale pouze absolutní novinky. Svítidla vystavená v její expozici měla současným zákazníkům představit rozšíření stávajícího sortimentu společnosti, případné nové zákazníky měla zaujmout jejich moderním designem.
 
Bylo tedy možné prohlédnout si například řadu svítidel z profilového hliníku – Era, Exa, Exa Solo (stojanové svítidlo), nové verze svítidel typu downlight a svítidel pro veřejné osvětlení odvozené od svítidla Modus LV, dále svítidlo LVN/R se zvýšenou světelnou účinností a svítidlo LVS.
 
Dnešní směr ve vývoji interiérových svítidel, na který se začíná zaměřovat většina výrobců, se obrací ke svítidlům pro zářivky T5 vyrobeným ze speciálních zákaznických profilů, zejména hliníkových. Samozřejmostí se stává používání svítidel s elektronickými předřadníky. Celkově lze říci, že u všech výrobců je patrná snaha vyrábět svítidla nejen s novým designem, ale také v co nejekonomičtější verzi, kde je minimalizováno množství použitého materiálu a dosahováno maximálního světelnětechnického účinku.
 
Dalším trendem je výroba svítidel využívajících jako světelné zdroje diody LED. V současné době tyto zdroje někteří výrobci již použili v jimi nabízených svítidlech buď jako hlavní zdroj nebo jako tzv. doplňkový zdroj. Je zřejmé, že diody LED se stále více prosazují a že počáteční překážka nízkého světelného toku pomalu ustupuje. Zmíněné zdroje osazené ve svítidlech si začínají postupně nacházet své místo na trhu.
 
Během veletrhu probíhalo ve stánku společnosti Modus množství obchodních jednání, především se současnými zahraničními zákazníky. Přicházeli však také zákazníci noví s perspektivou obchodních vztahů uskutečňovaných v budoucnosti.
 
Z ohlasů návštěvníků expozice bylo zřejmé, že prezentace společnosti byla letos pojata mnohem působivěji než v minulých letech. Společnost Modus doufá, že její účast na letošním veletrhu přispěla k posílení pozitivního povědomí o kvalitě české výroby svítidel i v mezinárodním měřítku.
 
MODUS, spol. s r. o.
Žižkova 273
252 25 Jinočany
tel.: 242 410 237, fax: 242 410 248