časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Modulové systémy firmy iGuzzini

|


Modulové systémy firmy iGuzzini

Ing. Petr Žák, Ph.D., ETNA s. r. o.

Italská Firma iGuzzini v loňském roce rozšířila svoji nabídku svítidel o dva nové tzv. modulové systémy osvětlení pod názvy Hub a Action. Pojem „modulový systém“ není oficiálně zavedený termín. Je to systém osvětlení, který se vyznačuje specifickými vlastnostmi a je určen pro poměrně jasně vymezenou oblast aplikací. Základní charakteristické vlastnosti uvedených systémů lze popsat v těchto bodech:

  • minimální počet napájecích bodů – systém osvětlení tvoří určitou prostorovou strukturu ve tvaru linií nebo obrazců; minimální počet napájecích bodů zjednodušuje elektroinstalaci pro osvětlení,

  • modulový systém tvoří nosná konstrukce, která umožňuje osadit svítidla pro různé účely a s různými křivkami svítivosti; svítidly lze vytvářet celkové základní osvětlení prostoru i místní směrové osvětlení zvýrazňující určité předměty nebo plochy v prostoru,

  • jednotlivé moduly obsahují vnitřní elektrickou kabeláž, která umožňuje vytvořit několik samostatně ovládaných okruhů, může obsahovat okruh nouzového osvětlení i datovou sběrnici pro připojení svítidel na řídicí systém pro ovládání a řízení svítidel (např. DALI),

  • možnost změny způsobu osvětlení nebo jeho přizpůsobení dispozičním nebo účelovým změnám interiéru.

Obr. 1.

Obr.1. Modulový systém Hub

Hlavní oblastí použití modulových systémů je osvětlení komerčních center, reprezentativních prostorů, obchodních prostorů a výkladních skříní, dále osvětlení ve výstavních prostorech, osvětlení zasedacích a konferenčních místností nebo i kancelářských prostorů. Modulové systémy lze využít pro celkové osvětlení prostoru nebo jen jeho části, např. regálů, výstavních stěn nebo výkladních skříní.

HUB,
design P. Castiglioni

Prvním modulovým systémem je systém Hub, který oproti systému Action nabízí větší flexibilitu a širší rozsah typů svítidel, které lze v systému použít. Jeho hlavní aplikační oblastí jsou komerční prostory, obchodní centra a prostory poskytování služeb. Systém Hub se z pohledu instalace vyrábí ve dvou verzích. První je určena pro zápustnou montáž do podhledových stropů nebo do sádrokartonových stěn (např. ve výkladních skříních). Toto provedení se vyrábí ve variantě s vnějším rámečkem pro stropy a stěny s tloušťkou 1 až 30 mm nebo ve variantě bez vnějšího rámečku pro stěny a strop s tloušťkou 12,5/15 mm. Druhá verze je určena pro přímou montáž na strop nebo k zavěšení. Větší flexibilita systému je ale vykoupena většími rozměry, především u systému pro stropní nebo závěsnou montáž. Proto je tento druhý typ konstrukce vhodný spíše do rozsáhlejších a vyšších prostorů.

Obr. 2. Obr. 3.

Obr. 2. Modul systému Hub s výklopným svítidlem pro sodíkovou výbojku 100 W (SDW-T)
Obr. 3. Modul systému Hub se směrovatelnými svítidly Le Perroquet pro halogenidové výbojky 20 W

V obou verzích je součástí nosného modulu průběžný elektrický plochý kabel 7 × 1,5 mm2, s jehož pomocí lze vytvořit tři samostatně ovládané okruhy. Dva vodiče jsou určeny pro řídicí systém DALI. Na plochý kabel se osazují průběžné svorkovnice s nožovými kontakty. Svítidla se dodávají včetně napájecího kabelu s konektorem, kterým se do svorkovnic připojují. Po instalaci nosného modulu (do podhledu, na závěsy, na strop) a jeho připojení se instalují jednotlivé moduly se svítidly. Zbývající prázdné části modulu se zaslepí krycími moduly. Moduly se svítidly, které se dodávají k systému Hub, lze podle typu rozdělit do tří skupin:

Obr. 4.
  • Směrová bodová svítidla se dodávají v jednoduchém nebo dvojitém provedení ve třech tvarech (Le Perroquet, Pixel Plus a Frame) pro reflektorové halogenové žárovky 50 W a pro halogenidové výbojky 20, 35 a 70 W. Svítidla lze otáčet okolo svislé osy o 355° a podle typu vyklápět v rozsahu 0 až 65°. Tato svítidla jsou určena pro světelné zdůraznění částí prostoru nebo jednotlivých předmětů. Ke svítidlům se jako příslušenství dodávají barevné filtry a clony pro omezení oslnění.

  • Směrová plošná svítidla jsou určena pro osvětlení větších částí prostoru a vertikálních ploch. Dodávají se pro halogenové žárovky 150 W, halogenidové výbojky 70 W, sodíkové výbojky (SDW-T) 100 W, pro kompaktní zářivky 55 W a lineární zářivky 54 W. Zářivková svítidla mohou být vybavena stmívatelným předřadníkem (DALI) a nouzovým modulem. Lze je vyklápět v rozsahu 0 až 70°. Ke svítidlům je možné jako příslušenství objednat clony proti oslnění.

  • Svítidla pro celkové osvětlení jsou využívána pro základní osvětlení prostoru. Vyrábějí se ve verzi s rozptylným mléčným krytem, leštěnou mřížkou nebo s asymetrickým optickým systémem. Svítidla pro zářivky 54 nebo 80 W mohou být vybavena standardním nebo stmívatelným elektronickým předřadníkem a nouzovým modulem.

Obr. 5.

Obr. 4. Použití systému Hub v prodejním prostoru
Obr. 5. Použití systému Hub ve výstavním prostoru

Vedle modulů se svítidly lze do nosného modulu osadit modul s proudovou lištou pro běžná lištová svítidla. Svítidla i krycí moduly jsou vybaveny pojistnými lanky, kterými se připevňují k základnímu nosnému modulu. Toto řešení usnadňuje montáž i údržbu svítidel. Svítidla a kryty se osazují a připojují bez použití nástrojů. Systém Hub je navržen tak, aby umožňoval snadnou a rychlou obměnu nebo rozšíření osvětlovací soustavy v daném interiéru.

ACTION,
design J. M. Wilmotte

Druhým modulovým systémem je systém Action, navržený známým francouzským architektem J. M. Wilmottem. V porovnání se systémem Hub je rozsah typů svítidel, které lze v tomto systému použít, menší, ale vizuálně se vyznačuje velmi subtilním profilem. Jeho hlavní oblastí použití jsou kancelářské a prezentační prostory, zasedací i konferenční místnosti apod. Využít ho lze i pro osvětlení menších komerčních prostorů a prostorů poskytování služeb. Jeho základem je hliníkový protlačovaný profil o rozměrech 130 × 65 mm. Systém má široký rozsah instalačních možností: lze jej zavěsit, připevnit přímo na strop, při malé podhledové výšce i částečně nebo úplně zapustit do podhledového stropu. Základem jsou zářivkové moduly s polykarbonátovým rozptylným krytem, leštěnou mřížkou nebo asymetrickým optickým systémem. Zářivkové moduly s rozptylným krytem a leštěnou mřížkou se vyrábějí v příkonové řadě 2× 28 W, 2× 35 W a 2× 54 W a umožňují vytvořit přímé nebo přímo-nepřímé osvětlení prostoru. Dodávají se ve třech verzích: se standardním elektronickým předřadníkem, se stmívatelným předřadníkem a s nouzovým modulem. Svítidla s asymetrickým optickým systémem lze osadit lineárními zářivkami s příkony 35, 54 a 80 W. Zářivkové moduly lze doplnit moduly se svítidly pro směrové osvětlení reflektorovými halogenovými žárovkami 50 W nebo halogenidovými výbojkami 20 W. Směrová svítidla je možné otáčet okolo svislé osy o 355° a vyklápět v rozsahu 0 až 65°. Modulový systém Action lze spojovat do přímých souvislých řad nebo pravoúhlých sestav.

Obr. 6. Přímo-nepřímé svítidlo Action s rozptylným krytem
Obr. 7. Směrovatelné svítidlo pro halogenovou žárovku v systému Action
Obr. 8. Svítidlo Action s asymetrickým optickým systémem

Obr. 6. Obr. 7. Obr. 8.

ETNA spol. s r. o.
Mečislavova 2/307
140 00 Praha 4
tel.: 257 320 595 (97)
fax: 257 310 604
gsm brána: 724 912 091
e-mail: etna@etna.cz
http://www.etna.cz