časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Moderní elektroinstalace Xcomfort

|

číslo 1/2004

Moderní elektroinstalace Xcomfort

Ing. Jaromír Pávek, produktový manažer Xcomfort, Moeller Elektrotechnika, s. r. o.

Společnost Moeller Elektrotechnika, s. r. o., uvedla minulý rok na náš trh produkt zcela nové technologie. Má ambice vyhovět širokému rozsahu požadavků uživatelů na systémové řízení budov a klade důraz na efektivitu práce při projektování a pokládce kabelů v budovách. Dále zjednodušuje parametrizaci systému. Inteligentní elektroinstalace tak už není pojem, který je zajímavý jen pro movitější zákazníky. Stejně tak rekonstrukce budov již nemusí být označením pro sekání, špínu a neobyvatelný dům nebo byt po dobu montážních prací.

Obr. 1.

Klasická elektroinstalace

Klasická elektroinstalace není pro stavebníky žádná neznámá: do každého pokoje použijí jeden vypínač a na chodbu několik střídavých a křížových spínačů pro ovládání z více míst. K tomu standardně vedení od jističe, přes spínač až ke světlu. Po čase však zjistí, že světlo v ložnici by bylo dobré spínat i z lůžka, v obývacím pokoji se při stmívání světel nachodí víc než dost a o stahování žaluzií na noc pouze sní. Napravit tyto „chybičky„ elektroinstalace znamená sekat zdi, položit nová vedení, vyměnit spínací přístroje a vymalovat... A tak se raději spokojí se současným stavem

Inteligentní elektroinstalace

Avšak takovouto situaci lze řešit i jinak. Při využití funkcí tzv. inteligentní elektroinstalace se nabízí řešení realizované zcela novým, moderním způsobem.

Hlavní rozdíl mezi klasickou a inteligentní elektroinstalací je v rozdělení funkce domovního spínače. V klasické instalaci vypínač přímo spíná elektrický obvod a přes spínač se přivádí elektrická energie do spotřebiče.

Inteligentní elektroinstalace rozdělila funkci domovního spínače do dvou přístrojů.

Obr. 2.

Senzor – svým vzhledem se neliší od klasického spínače a pro uživatele se jeví i jeho funkce obdobná: stiskem tlačítka se rozsvítí nebo zhasne světlo. Senzor ale vykonává jen část tohoto úkonu: při stisku vysílá zprávu, že se má „něco„ zapnout nebo vypnout.

Aktor – je vlastně výkonový spínač, který přijímá zprávu od libovolných senzorů a při požadavku připojí spotřebič ke zdroji energie (spíná nebo stmívá osvětlení, ovládá rolety, vytápění apod.).

To je největší výhoda moderní elektroinstalace. Lze tak libovolně definovat, jakým vypínačem bude spotřebič ovládán. Uvedené požadavky je možné kdykoliv při parametrizaci systému změnit. Realizace dalších, komplikovanějších požadavků uživatele, jako jsou logické funkce, vizualizace apod., závisí na možnostech konkrétního systému.

Radiofrekvenční systém Xcomfort

Společnost Moeller nabízí vedle sběrnicových systémů Nikobus a EIB nový radiofrekvenční (RF) systém, který splňuje požadavky kladené na moderní elektroinstalaci s důrazem na rekonstrukci objektů – rodinných domů, bytů a kanceláří. Splňuje tyto požadavky zákazníků:

 • pouze jeden systém pro ovládání osvětlení, žaluzií a vytápění,
 • rychlá a jednoduchá instalace včetně programování,
 • malé zásahy do současných rozvodů,
 • řízení budovy s centrálními funkcemi,
 • možnost řídit alternativní zdroje energie, např. sluneční kolektory,
 • flexibilita při rozšíření systému,
 • stejný design se zásuvkami 230 V, DATA, AUDIO, TV, SAT a ostatními přístroji,
 • cenová dostupnost.
Obr. 3.

Hlavní výhody RF systému Xcomfort

 • Přenos zpráv je řešen obousměrně: senzor čeká na potvrzení příjmu zprávy – povelu aktorem, jinak zprávu automaticky opakuje.

 • Použitá frekvence 868 MHz je schválena k používání pouze pro automatizaci budov, nikoliv ve volně dostupném pásmu. Nemůže tedy nastat zahlcení pásma jinými rádiovými zařízeními (vysílačky, dálková ovládání automobilů apod.).

 • Dosah přístrojů je dán výkonem vysílače, který je omezen normou. V praxi to znamená dosah ve volném prostranství asi 100 m a v budově 30 m – prostup signálu je přibližně přes dvě zdi a jeden strop. Pro zvýšení dosahu je RF systém Moeller vybaven směrováním (routing). Tato funkce umožňuje předávání zpráv mezi přístroji.

 • Vzájemné ovlivňování sousedních instalací je znemožněno způsobem programování systému a zadáním hesla v tzv. komfortním režimu.

 • Vzhledem k obousměrné komunikaci vysílače nezahlcují kmitočtové pásmo: senzor vyšle jednu zprávu – povel a čeká na potvrzení o přijetí aktorem. Po potvrzení přijetí zprávy se vysílače odmlčí. Vyzařovaný výkon je přitom 150krát až 200krát menší než u mobilního telefonu.

Komponenty RF systému Xcomfort

 • spínací, stmívací a roletový aktor – pro silové spínání spotřebičů,

 • tlačítkové spínače – pro ovládání aktorů v designech PR20, PR20Soft, daVinci a Cirio (Moeller),

 • pokojový termostat a teplotní vstupy – měření teploty v místnostech nebo podlahy, vody apod.,

 • dvojité binární vstupy – pro ovládací povely z klasických spínačů apod.,

 • ruční dálkový ovladač – pro snadné ovládání systému,

 • Home Manager RF – centrální řídicí jednotka s komfortními funkcemi,

 • TV jednotka – modul pro zobrazení a pohodlné ovládání systému přes TV,

 • rozhraní RS-232 – pro parametrizaci systému v komfortním režimu.

Montáž RF systému Xcomfort

Prvním krokem při montáži je připojení aktorů do instalačních krabic nebo přímo do krytů spotřebičů apod. Aktory jsou napájeny ze sítě 230 V AC a spotřebiče se připojí na spínané – stmívatelné výstupy aktorů. Následně se montují senzory. Konstrukce senzorů (nástěnná tlačítka, termostaty, binární vstupy) umožňuje jejich montáž na libovolný povrch – nejčastěji přímo na stěnu. Senzory jsou napájeny baterií s maximální životností přibližně deset let.

Obr. 4.

V instalaci se nepoužívají žádné komponenty, které se montují do rozváděče. To při rekonstrukci zpravidla dovoluje zachovat původní rozváděč, vyhovuje-li ovšem novým normám a předpisům.

Nastavení v základním režimu
Základní funkce RF systému lze nastavit pomocí malého šroubováku. Na aktoru se stiskne programovací tlačítko, přitom se rozsvítí LED a připojené osvětlení. Následně se stiskne příslušný senzor, popř. všechny senzory, kterými se má ovládat spínání příslušného spotřebiče. Opětovným stiskem programovacího tlačítka na aktoru se ukončí programování. Ovládání spotřebiče je od této chvíle naprogramováno, a to bez sekání, změny kabelového vedení a zvláštních znalostí o systému.

Nastavení v komfortním režimu
Jsou-li požadovány pro řízení budovy pokročilejší funkce, pro parametrizaci se využije notebook nebo kapesní počítač PDA připojený k rozhraní RS-232/RF. Softwarová aplikace MRF v české verzi je ke stažení z www.moeller-cz.com umožňuje načíst instalované komponenty do notebooku. Přístroje lze pro lepší přehled pojmenovat (např. „Lustr OP„). Systém se jednoduše naprogramuje – např. funkce spínání mezi senzorem a aktorem se vyznačí spojením čarou obou komponent. K detailnímu nastavení každého prvku systému lze využít nabídku funkcí – menu. Po skončení programování se nové parametry vyšlou do komponent, přičemž se uloží do paměti přístrojů.

Programováním pomocí notebooku se systém uvede do komfortního režimu. V tomto režimu je důležité zadat heslo pro ochranu naprogramované aplikace proti nežádoucímu ovládání (např. sousedem s RF systémem) a aktivaci směrování – routingu pro zvýšení dosahu komunikace mezi aktory. Po naprogramování je systém schopen plnit většinu úloh kladených na inteligentní budovu:

 • světelné scény,
 • centrální ovládání,
 • základní funkce vytápění,
 • ovládání žaluzií, rolet, bran a markýz,
 • součinnost s jinými systémy (alarm, EPS atd.).

Home Manager

Pokud jsou kladeny ještě větší požadavky na komfort bydlení nebo je-li v domě počítáno s využíváním alternativních zdrojů energie nebo komplexním řízením vytápění, je vhodné systém rozšířit o tuto řídicí a zobrazovací jednotku. Home Manager nabízí řadu funkcí – spínací hodiny, logické operace, světelné scény, vizualizaci hodnot, centrální ovládání, zvukové a vizualizační alarmy, vytápění každé místnosti zvlášť v závislosti na čase a vnější teplotě s různými vytápěcími křivkami, dálkové ovládání telefonem apod. S takto rozšířeným systémem je již snadné řídit sluneční kolektory, kotel, přípravu TUV, směšovací ventily a termoventily pro ovládání otopných radiátorů. Pro naprogramování Home Manageru je k dispozici softwarová aplikace MMRF, dostupná v české verzi na internetu.

Obr. 5.

Školení
Pro správné navržení a naprogramování RF systému se doporučuje absolvovat školení. Pro instalaci Home Manageru je školení nutností. Aktuální pozvánku na školení si zájemci mohou prohlédnout na webových stránkách.

Možnosti využití RF systému Xcomfort

Systém byl vyvinut s důrazem na použití při rekonstrukcích budov a v budovách při požadavku rychlé montáže bez změny kabelových vedení (např. montované domy, sruby, panelové domy). Je určen pro rozšíření již existujících elektroinstalací, ale rovněž pro řešení problematiky řízení inteligentních budov v novostavbách.

Jednoduchost montáže a minimální nároky na úpravu vedení podstatně zkracují dobu potřebnou na rekonstrukci elektroinstalace. Technika montáže umožňuje změnit klasickou elektroinstalaci na inteligentní bez přerušení používání objektu. Vše může být realizováno za přijatelných cenových podmínek. V podstatě to znamená opravu a vymalování místností, následné umístění nábytku a zařízení; až poté přijde na řadu rozmístění spínačů pro ovládání spotřebičů – bez rizika, že spínač bude schovaný za skříní. Úloha spínání osvětlení zahrady z ložnice může být řešena i později – třeba za dlouhých zimních večerů.

Společnost Moeller Elektrotechnika, s. r. o., získala na veletrhu FOR ARCH 2003 v soutěži Grand Prix čestné uznání za systém moderní elektroinstalace Xcomfort. Přijměte naše pozvání na výstavu AMPER 2004 v Praze, kde zájemcům tuto technologii společně se sběrnicovým systémem Nikobus rádi představíme.

Další informace na adresách: www.moeller-cz.com, www.Xcomfort.com a na kontaktních adresách:

Moeller Elektrotechnika, s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
e-mail: Xcomfort@moeller-cz.com
Infolinka: 800 800 010